(10.20 hodin)

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nyní jsme v bodech G. Podotýkám, že G1 bylo již zamítnuto. Můžeme hlasovat o G2 a 3 najednou. Nedoporučuji. (Ministr Říman: Také ne.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 249 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 249 z přítomných 175 pro 25, proti 127, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Poté bychom mohli hlasovat o G4 až G7. Tady stojí snad za zmínku, že je to významná změna kompetence ze SEI v podstatě na Ministerstvo financí. Nedoporučuji. (Ministr Říman: Ani tento G-bod nestojí za to.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 250 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 250 z přítomných 176 pro 5, proti 129. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nyní máme před sebou H1, H2. Doporučuji. (Ministr Říman: Také doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 251 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 251 z přítomných 176 pro 97, proti 69, návrh byl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nyní jsme u pana kolegy Krátkého. Tím, že byl přijat návrh B48 a B49, tak se domnívám, že L1 je hlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr?

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Teď jde o to, že je hlasovatelné. Kývou všichni, že ano, to znamená můžeme o něm hlasovat... (Připomínky z pléna.) Pardon, já jsem u Ička. I1 není žádný problém a doporučujeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 252 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 252 z přítomných 176 pro 163, proti nikdo, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: I2 jsem označil nejen já, ale i legislativa za nehlasovatelný. Podívám se na pana kolegu Krátkého, jestli by to akceptoval... Nehlasovatelný. Takže I2 nehlasovatelný, děkuji za to.

I3 a I4 řeší přípojky a připojení nových ekologických zdrojů - v takto nadefinované formě nedoporučuji. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 253, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 253 z přítomných 174 pro 56, proti 72, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji. Nyní písmeno J, pan kolega Rabas. Dle mého soudu tím, že prošlo B72, je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Ministr: Přikláním se k názoru zpravodaje.) Nehlasovatelný.

Teď tedy se musíme zeptat navrhovatele, jestli je tedy prohlášen nehlasovatelným, aby nebyl zpochybněn můj postup... (Krátká porada zpravodaje s předkladatelem.)

Prosím tedy pana zpravodaje, jenom jestli bychom... Nechci vyvolat větší spor, než je. Takže jestli to máme odhlasovat, nebo...

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Já se omlouvám, ale prostě problém je, že identický návrh názvu i předmětu měl hospodářský výbor, a my jsme se lišili výší těch poplatků a sankcí. A já jsem na začátku prohlásil, že projde-li hospodářský výbor, bude toto nehlasovatelné. A v proceduře to všichni akceptovali. Tak já teď nevím, jestli to chce Sněmovna změnit, to hlasování, má na to právo, ale myslím si, že by měla v tom případě hlasovat o tom, že to chce hlasovat, a když to nechce hlasovat, tak bude souhlasit se mnou, že to je nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já jen, že pan místopředseda vlády Martin Bursík se hlásí, tak prosím ještě o jeho stanovisko, abychom se nedostali do většího sporu, než je.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji pěkně. Já se vám omlouvám. Poslanec Přemysl Rabas je v porodnici, takže jej zde v tomto zastoupím. (Veselost, dotazy z poslaneckých lavic).

Tady v té proceduře poslankyně a poslanci, kteří - a samozřejmě jeho manželka také.

Poslankyně a poslanci, kteří chtěli hlasovat pro návrhy hospodářského výboru, by zároveň měli mít možnost také odhlasovat nebo mít možnost se vyjádřit k tomuto návrhu, který je vlastně pozměňovacím návrhem. A jediný rozdíl mezi návrhem hospodářského výboru a tímto je, že se zde používá aktuální přepočítací koeficient, jde o pojištění odpovědnosti za jadernou škodu podle Vídeňské úmluvy. To znamená implementace Vídeňské úmluvy. A nebyla pouze dohoda v tom, který z těch koeficientů je aktuálnější. Podle mého názoru tento je aktuálnější, je to přesnější forma implementace té Vídeňské úmluvy, což bychom měli podle mého názoru mít možnost vyjádřit.

Čili bude-li nutné, tak bych požádal pana předkladatele, aby upravil proceduru a aby měli možnost, má-li dojem, že to je v rozporu s procedurou, já myslím že nikoliv - abychom měli prostě možnost o tomto hlasovat. Děkuji pěkně a doporučuji o tom hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem se samozřejmě dopustil drobného porušení jednacího řádu, ale když už jsem se toho dopustil, tak ještě nechám hovořit pana poslance Plevu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pleva: Já nechci věcnou, faktickou, chci jen navrhnout postup, jak se dostaneme z této pasti. Protože je pravda, že jsme si v proceduře odhlasovali, že to je nehlasovatelné. Já si myslím, že pan předsedající by to měl prohlásit za nehlasovatelné. Pokud některý z poslanců má výhrady, vznese námitku proti postupu předsedajícího. Takhle se z toho dostaneme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, takže prosím zpravodaje zpátky a můžeme... Jestli to můžeme prohlasovat. (Reakce zpravodaje mimo mikrofon.) Dobře. Takže pane zpravodaji.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Já myslím, že takto je to asi opravdu možné a i korektní a legislativně asi správné. To znamená prohlašuji, že je to nehlasovatelné, pan vicepremiér Bursík dává námitku proti tomuto, hlasujme o námitce. Pokud námitka pana místopředsedy vlády projde, budeme o tom hlasovat, a pokud neprojde, zůstane to nehlasovatelné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Děkuji, že se situace vyjasnila. Budeme nyní hlasovat o tom, o námitce, kterou přednesl pan místopředseda vlády Martin Bursík o tom, že je to hlasovatelný návrh. A potom bychom se k němu věcně vyjádřili.

 

Čili teď procedurální hlasování 254 o námitce proti postupu navrženému zpravodajem. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 254 z přítomných 176 pro 33, proti 32, námitka tedy nebyla přijata. Návrh byl prohlášen za nehlasovatelný a můžeme pokračovat dalším návrhem.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Já jen pro uklidnění - není to tak, že by zákon nereflektoval žádná opatření, reflektuje úplně stejná, pouze jsme se lišili v číslovkách.

Pojďme ke K1 až K3. Budeme hlasovat samostatně, jak jsme se dohodli v proceduře. K1 nedoporučuji. (Ministr: Zásadně nedoporučuji.)***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP