Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
1. dubna 2009 v 9.00 hodin
Přítomno: 180 poslanců 

 

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji další den jednání 52. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty Pan poslanec Dědič má náhradní kartu č. 2. Pan poslanec Babor má náhradní kartu č. 1.

O omluvení své neúčasti požádali na dnešním jednání poslanci - Vladimír Hink ze zdravotních důvodů, Pavel Hojda bude od 13 hodin na zahraniční cestě stejně jako pan místopředseda Jan Kasal, který je také na zahraniční cestě. Paní poslankyně Kateřina Konečná z rodinných důvodů, pan Tomáš Kvapil ze zdravotních důvodů. Pan Přemysl Rabas bez udání důvodu a pan Pavel Severa z rodinných důvodů.

Ze členů vlády se na dnešní den omlouvají od 14 do 19 hodin pan předseda vlády Mirek Topolánek, který je na zahraniční cestě. Paní ministryně Daniela Filipiová z pracovních důvodů, pan Petr Gandalovič bez udání důvodu a pan Jiří Pospíšil je na zahraniční cestě, stejně jako mi byla doručena omluva pana ministra pro lidská práva a menšiny Michaela Kocába z důvodu pracovního jednání mimo Prahu.

Pan poslanec Šoltys má náhradní kartu č. 6.

Chtěl bych vás informovat o návrzích, na kterých se shodlo v úterý 31. března politické grémium Sněmovny, a poté se budeme zabývat návrhy jednotlivých poslanců na přeřazení jednotlivých bodů. Na grémium byla doručena žádost pana ministra vnitra Ivana Langera, který nejprve požádal o zařazení dvou nových bodů do schváleného pořadu 52. schůze. Ty dva body jsou jeden tisk, a to tisk 714, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základním registru obyvatel, zákona o základním registru osob, zákona o základním registru územní identifikace adres a nemovitostí a zákona o základním registru práv a povinností. Tento tisk by byl ve druhém a třetím čtení jako dva nové body schůze. Protože mám signál, že klub ČSSD vetoval zařazení nových bodů - pana předsedu klubu nevidím, ale hlásí mi to pan kolega Smýkal - tak asi nebudeme o zařazení nových bodů moci hlasovat.

Ale pan ministr vnitra požádal o pevné zařazení bodů zákonů souvisejících, a to body 10 a 13, tisky 673 a 704, by byly zařazeny jako první a druhý bod dopoledne, to znamená před třetí čtení. A o tom bychom mohli hlasovat s tím, že bod 30 by byl potom tisk 759 na středu, dnešní den 1. dubna jako třetí bod dopoledne. Čili bychom mohli hlasovat o těchto třech bodech jako 1., 2. a 3. bod.

Nyní mám přihlášky v pořadí Josef Smýkal, Petr Rafaj, pan ministr Cyril Svoboda, pan Pavel Němec, pan poslanec Radim Fiala, paní poslankyně Olga Zubová - a ještě předtím ohlásím, že pan předseda klubu ODS Petr Tluchoř má náhradní kartu č. 7.

Počkám, až se Sněmovna zklidní, aby mohl pan poslanec Smýkal v klidu hovořit.

Pan poslanec Milan Urban má náhradní kartu č. 10.

Prosím Sněmovnu o klid, abychom mohli rozhodnout o dalším pořadu 52. schůze. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Smýkal: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl požádat o zařazení nového bodu na tuto schůzi, a to z pověření poslaneckého klubu ČSSD, zařadit nový bod potvrzení předsedů výborů, s tím, že tento bod navrhuji zařadit jako bod před bodem volby. Předpokládám, že dnes proběhnou volby do orgánů, a předpokládám také, že kolega Tluchoř tento bod pevně zařadí, s tím že krátké zdůvodnění: Včera se sešel zdravotní výbor, na kterém rezignoval na funkci předsedy výboru pan poslanec David Rath, a poté výbor zvolil nového předsedu výboru. Rovněž mandátový a imunitní výbor zvolil nového předsedu výboru na uvolněné místo po Miloslavu Kalovi, který byl koncem minulého roku jmenován viceprezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu. S tím, že zároveň připomínám, že před volbami je pevně zařazený bod změny zasedacího pořádku. To znamená pevně zařadit bod před volbami do orgánů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, za který bod to tedy chcete zařadit? Před bodem volby? Čili určení bude před bodem volby.

Nyní se slova ujme pan poslanec Petr Rafaj. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, chtěl bych požádat Sněmovnu o pevné zařazení bodu č. 15, je to tisk č. 454, jako první bod na dnešní odpolední jednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: První bod dnešního odpoledního jednání bod č. 15, poznamenal jsem si.

Nyní pan ministr Cyril Svoboda.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, navrhuji zařadit jako pevný bod hned po třetích čteních dnes bod č. 27, což je novela zákona o podpoře regionálního rozvoje. Je to tisk č. 682, je to první čtení a navrhuji ho projednat podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Je to naprosto drobná novela, je na ní úplná shoda, podle mne půjde o jedno jediné hlasování, takže tím ani neobtěžuji Sněmovnu příliš. Takže navrhuji tento postup. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Jako první bod po třetích čteních.

Nyní pan poslanec Radim Fiala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, chci požádat Sněmovnu o zařazení jako pevný bod druhého čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jde víceméně o transpozice evropského práva do české legislativy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kam ho chcete zařadit?

 

Poslanec Radim Fiala: Do bloku druhých čtení jako předřazený bod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, do bloku druhých čtení - podnikání na kapitálovém trhu.

Nyní pan poslanec Pavel Němec.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP