(9.20 hodin)
(pokračuje Plachý)

Vzhledem k tomu, že regionální stanice nemohou konkurovat celoplošným provozovatelům na trhu s celoplošnou, tedy národní reklamou, jednalo by se o postupnou likvidaci provozovatelů regionálního vysílání, a to formou podpory jednostranných konkurenčních výhod, v tomto případě dokonce ze zákona. Není pochyb o tom, že se tím vytvářejí podmínky pro podání stížností u orgánů Evropské unie na dodržování rovných podmínek hospodářské soutěže v České republice a pro zahájení arbitrážních řízení některých subjektů na českém vysílacím trhu vůči České republice, ve kterých budou požadovány náhrady jejich zmařených investic.

Dámy a pánové, demokracie stojí a padá se svobodou médií. Svoboda médií stojí a padá s pluralitou informací, a to především na televizním a rozhlasovém vysílání. Likvidací regionálních provozovatelů likvidujeme kus demokracie v České republice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče. Pan kolega Plachý byl posledním přihlášeným do podrobné rozpravy. Paní kolegyně Levá, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, během projednávání této novely, které bylo velmi složité a musím říci i náročné, došlo k řadě úprav v původním znění novely, k řadě ústupků z obou stran. Přesto se domnívám, že zákon by potřeboval ještě péči a čas, proto mi dovolte, abych navrhla vrácení k novému přepracování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: K novému projednání, myslela samozřejmě paní kolegyně.

 

Poslankyně Ivana Levá: Promiňte, omlouvám se.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Další přihláška do podrobné rozpravy. Pane poslanče Novotný.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych v zastoupení pana poslance Bratského přečetl pozměňovací návrh.

Za prvé. § 2 odstavec 1 písmeno d) zní: programovou sítí společné sestavování programů, nebo jejich podstatnou částí, nebo vzájemné přejímání programů, nebo jejich podstatných částí, nebo jejich současné šíření více provozovateli.

Za druhé. V § 20 se přidává odstavec 6, který zní: Provozovatelům celoplošného vysílání nevzniká přednostní právo na změnu souboru technických parametrů vysílání s cílem vyhovět ustanovení článek 1 § 2 odstavec 1 písmeno c).

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan kolega Koníček. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, já dávám návrh na vypuštění části druhé, změna zákona o Českém rozhlasu. V případě, že bude vypuštěna, samozřejmě část třetí se přeznačí a vypustilo by se i návětí v návrhu "o zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů". Jako další návrh dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan kolega Pleva. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolím si ještě podat návrh, abychom stihli ještě na této schůzi třetí čtení, na zkrácení lhůty pro projednání ve třetím čtení na 48 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím. Závěrečné slovo pana poslance Plevy, či pana zpravodaje neočekáváme.

 

Budeme tedy hlasovat nejprve o návrhu paní kolegyně Levé, tedy na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 183 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti 57. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Pleva jde zkontrolovat výsledky hlasování, tedy prosím vás o chvilku strpení. Pane poslanče Plevo, můžeme pokračovat v jednání? Nikdo nebude zpochybňovat výsledky hlasování. Je tedy rozhodnuto. Návrh byl vrácen výboru k novému projednání.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

152.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o způsobu přihlašování se k faktickým poznámkám

Prosím předsedu Poslanecké sněmovny pana Miloslava Vlčka, aby se ujal slova. Vážený pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, dovolte, abych uvedl návrh usnesení Poslanecké sněmovny o způsobu přihlašování k faktickým poznámkám. Příslušný návrh usnesení vám byl rozdán dne 24. března na lavice a veškeré připomínky poslaneckých klubů byly do tohoto textu usnesení zapracovány. S návrhem tohoto usnesení vyslovilo souhlas rovněž politické grémium Poslanecké sněmovny. Bude-li toto usnesení dnes schváleno, byla by nová funkčnost našeho hlasovacího zařízení zprovozněna od příštího týdne. Po implementaci příslušného programového modulu bude hlasovací zařízení umožňovat přihlásit se k faktické poznámce pomocí šedivého tlačítka, kde máte na tlačítku F/X, a umožní tak poslancům pohodlněji se přihlásit k tomuto typu vystoupení a předsedajícím poskytne větší přehled o jménech a pořadí přihlášených k této faktické poznámce.

Myslím, že usnesení není třeba číst, protože bylo rozdáno na stoly. Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP