Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
27. března 2009 v 9.00 hodin
Přítomno: 169 poslanců 

 

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 52. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty, jak to již učinili vaše kolegyně a kolegové - paní poslankyně Konečná, která má náhradní kartu číslo 2, pan poslanec Adam - náhradní karta číslo 1, paní poslankyně Bebarová-Rujbrová - náhradní karta číslo 3 a pan poslanec Šoltys - náhradní karta číslo 4.

Sděluji vám, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Bauer, Bohatec, Hink, Jandák, Kvapil, pan poslanec Paroubek od 9 do 11 hodin a pan poslanec Řebíček. Z členů vlády potom předseda vlády Mirek Topolánek od 11.30 hodin, ministryně Filipiová, ministr Gandalovič, ministr Jehlička, ministr Kocáb, ministr Langer a ministr Schwarzenberg. V případě pana ministra Kocába do 10.30 hodin.

Pan ministr Pospíšil - náhradní karta číslo 6.

Dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými body, tedy body 152, 114, 115, 116, 117, 118 a 153. Poté bychom se věnovali bodům z bloku třetího čtení, což jsou body 87, 88, 90, 91 a 97. Po tomto bloku potom máme dále pevně zařazený bod číslo 13. Toto bude platit ovšem v případě, že neuspějí tři kolegové zatím přihlášení se svými návrhy na změny v našem programu. Jako prvního požádám pana kolegu Krupku.

Pan poslanec Tluchoř - náhradní karta číslo 7.

Pane poslanče Krupko, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi s ohledem na časový skluz, který bohužel provází náš program, vás požádat o pevné zařazení dvou bodů na dnešní jednání, pochopitelně za již pevně zařazené body. A jedná se o bod 23 - vládní návrh zákona o archivnictví a spisové službě, je to druhé čtení, sněmovní tisk 704. A stejně tak druhé čtení bodu číslo 10, je to vládní návrh zákona o certifikaci veřejných dokladů, kde dokonce účinnost zákona podle původní směrnice EU by měla být platná již od 1. 4. Jedná se o sněmovní tisk číslo 673. Předem vám děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Nyní požádám pana kolegu Plevu, aby přednesl svůj návrh.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, prosil bych o předřazení bodu číslo 18, je to tisk 552, novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, jako první bod dnešního programu.

Krátké zdůvodnění: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání již zahájila správní řízení s některými provozovateli rozhlasového vysílání, a proto je velmi potřebné, abychom tuto novelu přijali.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji a požádám paní kolegyni Mertinovou, aby přednesla svůj návrh. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Dobrý den. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, i já bych chtěla poprosit o změnu, a to zařazení bodu číslo 71, sněmovního tisku 746, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 563 o pedagogických pracovnících. Je to tisk 746, prvé čtení, a to na pátek 3. 3. jako první bod. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Kdo se, prosím, další hlásí se svým eventuálním návrhem? Paní kolegyně Mertinová doplní.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Omlouvám se. Jenom pro stenozáznam - samozřejmě pátek 3. 4. Promiňte.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Kdo další si přeje přednést návrh na změnu našeho jednání? Nikdo. (Gonguje.) Dobře. Rozhodneme tedy o těch třech návrzích, jak nám byly předneseny.

 

Nejprve tedy pan kolega Krupka žádá o zařazení bodu 23, sněmovní tisk 704, a bodu 10, sněmovní tisk 673, na dnešní den po již pevně zařazených bodech, respektive po třetích čteních.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 180. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přihlášených 161 poslankyň a poslanců pro návrh 72, proti 8. Návrh nebyl přijat.

 

Pan kolega Pleva si přeje předřadit všem dnešním již pevně zařazeným bodům sněmovní tisk 552, tedy bod 18.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 181. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 165 poslankyň a poslanců pro návrh 114, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Prosím tedy, aby mi byl rychle přinesen bod 18, který se stal tímto prvním bodem našeho dnešního jednání.

 

Dále rozhodneme o návrhu paní kolegyně Mertinové na to, aby bod číslo 71 byl prvním bodem našeho jednání v pátek 3. dubna, je to sněmovní tisk 746.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 182. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro návrh 57, proti 11. Tento návrh nebyl schválen.

 

Vypořádali jsme se se všemi návrhy na změnu dnešního programu jednání a předřadili jsme bod 18. Já vás požádám o chvilku strpení, respektive pětiminutovou pauzu, aby Kancelář Poslanecké sněmovny měla čas sem bod 18 dopravit.

 

(Jednání přerušeno v 9.13 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP