(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Branému. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolte mi dvě poznámky k tomuto návrhu zákona.

Chtěl bych konstatovat, že kolkování lihovin se osvědčilo, že to je velmi důležité a efektivní opatření v boji proti nepoctivým praktikám. Je to velmi výrazné opatření v boji proti daňovým únikům, je to opatření, které prosadila za vlády vedené sociální demokracií koaliční vláda. A chtěl bych také konstatovat, že ačkoliv Občanská demokratická strana, tedy minimálně Občanská demokratická strana, byla proti tomuto a tvrdila, že toto opatření je nesmyslné, že nic nepřinese a hlasovala proti tomuto návrhu, tak vláda Občanské demokratické strany po třech letech nenavrhla žádné zrušení tohoto systému.

Je evidentní, že zavedení kolkování lihovin pomohlo poctivým výrobcům a pomohlo poctivým obchodníkům. Teprve po zavedení kolkování lihovin se podařilo z legální distribuční sítě vytlačit nedaněné lihoviny. Výrazným způsobem to pomohlo také spotřebitelům z hlediska identifikace lihovin daněných od lihovin nedaněných. Je také zřetelné, že tato identifikace zvyšuje jistotu nezávadnosti takovýchto lihovin nebo zvyšuje pravděpodobnost.

Myslím si, že je dobré si toto připomenout. Je také dobré připomenout, že zavedení tohoto opatření zvýšilo výběr spotřební daně z lihu. Před zavedením těchto kolků, pásek na lihoviny, tento výběr kolísal, byly tam dokonce trendy k poklesu, po zavedení bez zvýšení sazby - to bych chtěl zdůraznit - došlo ke zvýšení výběru spotřební daně z lihu v řádu několika set milionů korun ročně. To znamená toto opatření bylo také pozitivní pro státní rozpočet, evidentně vytlačilo z trhu nedaněné lihoviny a podařilo se umístit na trh lihoviny daněné, a tím pádem se také zvýšil výběr spotřební daně z lihu. Myslím si, že je dobré toto si zopakovat, toto připomenout, protože my jsme tady v minulých letech sváděli boj o celou řadu opatření pro omezení daňových úniků a ukazuje se, že řada těch opatření, která sociální demokracie prosazovala a nakonec s pomocí rozumných poslanců v této Poslanecké sněmovně prosadila, tak že tato opatření fungují.

Dalším opatření, které jsme prosadili, bylo také omezení hotovostních plateb. I tady, ačkoliv proti tomu byla pravá část Poslanecké sněmovny, tak Topolánkova vláda na tomto nezměnila vůbec nic a zákon o omezení hotovostních plateb funguje dodnes. Myslím si, že i toto ukazuje, jak správná byla sociálně demokratická politika, která směřovala k omezení daňových úniků.

Bohužel tato vláda za celou dobu své existence nepřišla s jediným systémovým opatřením, které by dále pokročilo v boji proti nepoctivosti v oblasti placení daní. To pokládám za skutečně velký hendikep a myslím si, že je to velká škoda.

Druhá oblast, ke které bych se rád vyjádřil, je skutečně problematická a alarmující. Ministerstvo financí v tuto chvíli připravuje organizační změny v daňové a celní správě. Je určitě na místě a logické čas od času se zamyslet nad tím, jestli je systém efektivní, jestli výnosy odpovídají nákladům, jestli skutečně se nedají ušetřit na provozu nějaké peníze daňových poplatníků. Myslím si, že to je na místě a je potřeba, aby každý takovýto státní úřad, ať už jsou to celníci nebo daňová správa, čas od času prošli auditem, který oseká zbytečné výdaje, který oseká zbytečné činnosti, které nejsou v zájmu státu a nejsou v zájmu daňových poplatníků.

Ale výběr spotřebních daní a výběr spotřební daně z lihu má na starosti celní správa. Objevují se na Ministerstvu financí úvahy o tom, že by se správa této daně vrátila zpět pod finanční úřady. Já se domnívám, že by to byl krok zpět. Myslím si - a jasně to ukazují čísla v oblasti omezení daňových úniků a zvýšení výběru těchto daní - že celní správa je schopna mnohem efektivněji působit v oblasti správy spotřebních daní, ať už spotřebních daní z pohonných hmot nebo spotřebních daní z tabákových výrobků nebo spotřebních daní z lihu. Je totiž zřejmé, že nelegální činnosti, které se soustředí na daňové úniky v těchto oblastech, vykazují mnohem větší znaky organizovaného zločinu a mnohem více se typickému organizovanému zločinu blíží. A celní správa jako služební sbor disponuje vyššími pravomocemi a je schopna zločinu v této oblasti organizovaných daňových úniků u spotřebních daní čelit mnohem lépe než finanční úřady.

Mám velkou obavu z destrukce této činnosti celní správy. Mám velkou obavu z toho, že připravované změny na Ministerstvu financí ve skutečnosti uvolní cestu daňovým únikům v oblasti spotřebních daní, ať už jde o cigarety, ať už jde o pohonné hmoty, nebo ať už jde o líh, jehož se týká tento návrh zákona. Chtěl bych apelovat na ministra financí, aby něco takového nepřipustil, aby změny, které se projednávají na Ministerstvu financí, byly objektivně posouzeny z tohoto hlediska a v žádném případě aby po dobu, kdy ještě bude sedět na Ministerstvu financí, neumožnil nárůst kriminality v této oblasti, aby neumožnil větší daňové úniky v oblasti spotřebních daní z těch komodit, o kterých jsem tady hovořil.

Já se domnívám, že celní správa měla vynikající výsledky v posledních letech. Myslím si, že i poté, kdy prošla výraznou redukcí po vstupu České republiky do Evropské unie, tak se dokázala přeorientovat na nové činnosti, a domnívám se, že by byla velká škoda, kdyby Ministerstvo financí zasadilo celní správě smrtelný úder v podobě další redukce v těch oblastech, které dnes skutečně čelí kriminalitě, závažné organizované kriminalitě a skutečně obrovským možným potenciálním únikům v oblasti, které se týkají správy spotřebních daní. Proto jsem cítil povinnost v této souvislosti vystoupit, protože není tady jiný bod, který by byl blíže této záležitosti. A myslím si, že kromě toho, že je dobré připomenout, jak výborným opatřením bylo páskování lihovin, tak si myslím, že je dobré připomenout, jak důležitou roli sehrává celní správa v oblasti boje proti daňovým únikům a tomu, jak čelí organizovanému zločinu v této oblasti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Bohuslavu Sobotkovi. A protože jsem samozřejmě trpělivost sama a uznávám, že jsme zákon o celní správě projednávali před chvílí, tak jsem ho nevyzval k tomu, aby hovořil pouze k věci, tj. ke značení lihu, ale rozumím tomu, že to bylo v souvislosti s tímto zákonem.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Michal Doktor.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Prosím, nereaguj na něj.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Slovo má pan poslanec Michal Doktor a prosím, aby pan ministr financí neovlivňoval jednotlivé poslance, o čem mají hovořit. Děkuji. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: No, nevím, jestli mám vyhovět prosbě pana ministra financí, protože například v oblasti redukce nákladů a toho, co nás stojí celní správa, tedy nejsme s panem ministrem financí na jedné lodi. A tady nejen že bych nesouhlasil s vystoupením pana poslance Sobotky, ale kdybychom měli diskutovat o věci, která nepochybně nesouvisí s projednávanou záležitostí, tak bychom se s panem ministrem financí neshodli. Ale to on ví stejně dobře jako já. To je věc, pro niž ho jemně kritizuji takřka na potkání.

Ale teď tedy ke značení lihu. Víte, je-li člověk zaslepen ideologickou předpojatostí a potřebou chválit svoji vlastní práci, pak se může velmi často dopustit řady prohřešků, takže dovolte reagovat na první část vystoupení pana poslance Sobotky, který nepochybně potřeboval podtrhnout některé rysy a takřka bohulibé nebo chtěně bohulibé výsledky své vlastní práce.

Tak za prvé. Neexistuje žádná autoritativní studie, neexistují žádné autoritativní údaje respektované instituce, tedy nikoliv vaše vlastní dedukce, pane bývalý ministře financí, prostřednictvím předsedajícího, které by dokazovaly souvislost mezi zvýšeným výběrem spotřební daně a zavedením kolkování.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP