(12.30 hodin)

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechci se zabývat žádnými osobními urážkami ani hodnotit to, který lékař které odbornosti má koho vyšetřovat. Chtěl bych vám nyní přečíst jeden email, který mi přišel jako místopředsedovi stále komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky.

My se tady zabýváme a zabývali jsme se i včera při vyslovení nedůvěry vládě různými mediálními kauzami. Zabývali jsme se také kauzami, které jsou v České televizi v pořadu Reportéři. Pan místopředseda Zaorálek se před chvílí zaštiťoval svědectvím jednoho reportéra, že premiér, či jeho blízký spolupracovník nebo přítel, nabízel někomu nějaké kompromitující materiály. Já bych vám chtěl přečíst tento email, aby možná osvětlil nebo dokreslil solidnost tohoto pořadu, solidnost lidí, kteří v něm pracují, solidnost toho, na čem vy jste postavili nedůvěru vládě. Je to dopis od skupiny S group. Je adresován předsedovi Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Václavu Žákovi, mně je poslán na vědomí.

Vážený pane předsedo, obracím se na vás, abyste v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání projednali naši stížnost, která se týká odvysílaného pořadu v České televizi dne 9. 3. 2009, pořad Reportéři ČT.

Jako poslední příspěvek byla zařazena reportáž Mistrovství světa v utrácení peněz. Domníváme se, že došlo k porušení § 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. a zároveň příslušných částí Kodexu České televize, neboť odvysíláním reportáže se Česká televize mohla dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. V zájmu zachování objektivity pořadu požadujeme, aby minimálně stejný prostor byl věnován níže uvedeným informacím, tak aby nedocházelo k účelovému poškozování práv konkrétně dotčených osob, což dokládáme následovně:

Není pravda, jak tvrdí David Ondračka z Transparency International ČR, že v Liberci to byla právě firma Syner, která získávala naprostou většinu stavebních zakázek vypsaných statutárním městem Liberec. Přehled stavebních zakázek vypsaných statutárním městem Liberec nad 10 milionů Kč za 5 let vypadá následovně:

Rok 2003, objem zakázek 462 milionů 69 tisíc Kč, počet zakázek 7, z nichž Syner získal 1 - slovy jednu - v hodnotě 13 milionů 985 tisíc Kč, což představuje 3 %, a Syner se umístil v pořadí firem na šestém místě.

Rok 2004, objem zakázek 578 milionů, počet zakázek 8, z nichž Syner nezískal žádnou zakázku.

Rok 2005, objem zakázek 488 milionů, počet zakázek 7, z nichž Syner získal dvě v hodnotě 105 milionů Kč, což představuje 21,6 %, Syner se umístil v pořadí firem na třetím místě.

Rok 2006, objem zakázek 840 milionů, počet zakázek 15, z nichž Syner získal dvě v hodnotě 40 milionů, což představuje 4,8 %, a Syner se umístil v pořadí firem na čtvrtém místě.

Rok 2007, objem zakázek 347 milionů, počet zakázek 14, z nichž Syner získal dvě v hodnotě 22 milionů, což představuje 6,5 %, Syner se umístil v pořadí firem na sedmém místě.

Tyto informace lze veřejně dohledat.

Ohrazujeme se proti zpochybňování regulérnosti získání zakázky na výstavbu multifunkční arény, kterou vypsalo statutární město Liberec. Společnost Syner se zúčastnila obchodní veřejné soutěže a její nabídka byla mezi ostatními uchazeči vyhodnocena jako nejvýhodnější jak z hlediska ceny, tak ostatních hodnoticích kritérií. Není pravda, jak tvrdí redaktor Lukáš Landa, že multifunkční aréna v Liberci stála přes miliardu Kč. Stavební náklady na multifunkční halu byly vyčísleny na 548 milionů 495 tisíc Kč, včetně DPH.

Není pravda, jak tvrdí redaktor Lukáš Landa, že aréna slouží zejména hokejistům klubu Bílí tygři Liberec. Například v roce 2008 zde proběhlo 32 hokejových utkání včetně play-off a přípravných zápasů a více než jednou tolik, konkrétně 65, ostatních nehokejových akcí. Obdobný trend lze vystopovat od doby, kdy aréna začala fungovat.

Není pravda, jak tvrdí redaktor Lukáš Landa, že Bílí tygři Liberec jsou vlastněni společností Syner, jak lze dohledat ve veřejně přístupných zdrojích. Bílí tygři Liberec, s.r.o., jsou vlastněni jedním procentem TJ Bílí tygři Liberec a 99 procenty společností S group holding, a. s.

Není pravda, jak tvrdí redaktor Lukáš Landa, že Investing CZ patří jednomu z nejštědřejších sponzorů Bílých tygrů Liberec. Není zřejmé, kde redaktor tyto informace získal, když management Bílých tygrů osloven nebyl. Pro vaši informaci, zhruba ze 130 sponzorů Bílých tygrů patří jmenovaný Investing CZ k těm, kteří jsou, co se týká výše sponzoringu, až na stém místě.

Není pravda, jak tvrdí redaktor Lukáš Landa, že společnost Investing CZ zvolila specifický způsob soutěže. Způsob použitý při užití nadlimitní veřejné zakázky je zcela v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb., lze opět dohledat ve veřejně přístupných zdrojích.

A nakonec - není pravda, jak tvrdí redaktor Lukáš Landa, že Syner vyhrál miliardovou zakázku na karlovarskou arénu. Zakázku na výstavbu výstavního, sportovně kulturního a kongresového centra v Karlových Varech vyhrálo sdružení firem Syner, Baustav, Metrostav, které ji společně jako sdružení realizuje a do soutěže se i jako sdružení přihlásilo.

Naše tiskové prohlášení dostala celorepubliková média, tedy včetně České televize. V telefonickém dotazu dne 10. 3. 2009 na pana Lukáše Landu, kdy v reakci na odvysílanou reportáž pořadu Reportéři ČT, proč nepoužil alespoň fakta uváděná v našem tiskovém prohlášení, pan redaktor reagoval, že se mu nedostalo do ruky, ale že ho viděl.

Vážení přátelé, já si myslím, že to jsou fakta. Fakta nadmíru jasná, s jakou lehkostí nakládá Česká televize s pravdou. S jakou lehkostí nakládá tento pořad České televize Reportéři ČT s pravdou. Pokud si pamatujete, my jsme přijali Kodex České televize, který patří mezi závazná pracovněprávní pravidla České televize. Přesně tyto věci jsou vyjmenovány v kodexu jako zcela zakázané a jejich porušování je porušování pracovních předpisů podle zákoníku práce. Bohužel vedení České televize na takovéto soustavné porušování kodexu tímto pořadem nereaguje. Je to smutné, ale je to tak. Ale daleko smutnější je, že na takovémto pořadu vy jste založili vyjádření nedůvěry vládě.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. S faktickou pan poslanec Rath. Poté řádně přihlášený pan poslanec Jičínský, Tejc, Prosek a Paroubek.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP