Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
25. března 2009 v 9.02 hodin
Přítomno: 184 poslanců 

 

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, poprosím vás, abyste se posadili na svá místa a já mohl zahájit další jednací den 52. schůze Poslanecké sněmovny... Děkuji.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 52. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a popřípadě mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinili pan poslanec Babor, náhradní karta č. 7, a paní poslankyně Kalábková, náhradní karta č. 8.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Hink a pan poslanec Kvapil. Z členů vlády pan premiér Mirek Topolánek, paní ministryně Filipiová od 9 do 10 hodin a od 12.30 hodin - pracovní důvody, pan ministr Kocáb, pan ministr Nečas a pan ministr Vondra.

Chtěl bych vás informovat o návrzích, na kterých se shodlo v úterý 24. března 2009 grémium:

1. Navrhuje vyhovět žádosti ministra financí Miroslava Kalouska zařadit body 38, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 48, 49, 57 a 58 schváleného pořadu, sněmovní tisky 720, 571, 572, 617, 655, 693, 705, 744, 745, 505, 515, 660 a 661, na středu 25. března 2009 jako 2. až 14. bod odpoledne.

2. Navrhujeme zařadit nový bod "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o způsobu hlasování k faktickým poznámkám", a to na pátek 27. března 2009 jako první bod.

3. Navrhuje za nově zařazený bod v pátek 27. března 2009 zařadit body 114 až 118 z bloku zpráv, které uvádí nebo u kterých bude přítomen guvernér České národní banky Zdeněk Tůma.

Předseda Poslanecké sněmovny ještě obdržel písemnou žádost ministra zemědělství Petra Gandaloviče na pevné zařazení bodů 38, 42 a 59 schváleného pořadu, tedy sněmovních tisků 703, 761 a 662, na čtvrtek 26. března 2009 jako první tři body po písemných interpelacích.

Dále zde mám přihlášku pana poslance Carbola, pak pana ministra Svobody a pana poslance Zgarby. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážené kolegyně a vážení kolegové, chtěl bych vás požádat o schválení pevného zařazení sněmovního tisku 728, druhé čtení, na pátek 27. března 2009 jako druhý bod po bloku třetích čtení a současně zařadit třetí čtení tohoto tisku na středu 1. dubna 2009 do bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Dále pan ministr Svoboda. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda Vážený pane předsedo, navrhuji vyřadit z pořadu schůze bod č. 132 - Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2008, sněmovní tisk 650.

Odůvodnění je jednoznačné. To, co obsahuje tento tisk, už bylo dávno vyřešeno, dokonce v minulém roce, tak nemá smysl, abychom se tímto vůbec zabývali. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní pan poslanec Zgarba.

 

 

Poslanec Petr Zgarba: Pane předsedo, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolil bych si navrhnout vyřazení bodu č. 54, což je vládní návrh zákona o vypořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací zemědělských družstev a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 555, prvé čtení, z programu schůze.

Důvodem je, že na této schůzi je mnoho návrhů podaných do prvního čtení, obtížně bychom zvládali tento program. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní je přihlášen písemně pan poslanec Ohlídal.

Sděluji, že pan ministr Pospíšil má náhradní kartu č. 10.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych navrhl pevné zařazení druhého čtení novely zákona o zeměměřictví na úterý 31. března 2009 jako první bod.

Zdůvodnění: První čtení této novely zákona bylo provedeno 24. dubna 2008, tedy téměř před rokem. Odborná veřejnost čeká na výsledek našeho jednání a našeho rozhodnutí v této záležitosti, což považuji za velmi důležitý důvod. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Bublan. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl pevně zařadit body č. 2 a 3 - je to návrh na zproštění mlčenlivosti bývalého policisty Karla Tichého a návrh na zřízení vyšetřovací parlamentní komise - na dnešní dopoledne za jediný pevně zařazený bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Plachý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych již tradičně navrhl vyřazení bodu č. 13, kterým je poslanecký návrh na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití, sněmovní tisk 431.

Důvodem je fakt, že zákon nebyl dosud projednán v hospodářském výboru a zástupce navrhovatelů přislíbil vzájemné jednání všech dotčených stran nad novým přepracovaným zněním návrhu a toto jednání se dosud nekonalo. Děkuji.

* * *
Přihlásit/registrovat se do ISP