(10.50 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče, že jste dodržel dvouminutový limit.

Dále zde mám přihlášky písemné. Zeptám se pana poslance Vojíře, který je přihlášen z minulé schůze, to znamená ze 48., kdy jsme přerušili toto projednávání. Pan poslanec Vojíř zde není. Táži se pana poslance Sobotky, ten zde je, jestli chce vystoupit. Nechce. Takže budeme postupovat v tom pořadí, jak se přihlásili. Takže pan poslanec Radim Chytka, dále je přihlášen pan poslanec Jaroslav Krupka a řádně pan poslanec Břetislav Petr. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, já jsem rád, že se názory začínají sbližovat. Já jsem velice pečlivě poslouchal pana místopředsedu Zaorálka, který zde řekl, že za hubičku nabyvatel získal ohromný bytový fond, a to na základě nefér veřejné podpory. Ano, přesně tak to je. Stačí tedy, zřídíme na to nějakou vyšetřovací komisi, proč 15. září 2004 vláda rozhodla o tom prodeji tak, jak rozhodla, a věc je vyřešena. Zrekapitulujme si totiž, jak ty kroky šly.

Dne 15. září 2004 vláda ČSSD rozhodla o prodeji akcií OKD a v té chvíli už v majetku OKD bylo 45 tisíc bytů. V té době, jak i pan místopředseda Zaorálek říkal, ty byty byly ohodnoceny částkou 40 tisíc korun na jeden byt. Tedy samozřejmě velice levně byly ty byty ohodnoceny. Předpokládalo se, že kupodivu ohromně nízká cena za jeden byt je z důvodu, že nový nabyvatel byty rozprodá jednotlivým nájemcům, a to za cenu, za jakou byty byly ohodnoceny - za 40 tisíc korun. Ale ani jedno, ani druhé se nestalo.

Z usnesení vlády, a bylo zde opakovaně usnesení vlády citováno, ani ze smlouvy nevyplývá, že by nový majitel měl byty prodat. Znovu ocituji pro právníky, je tady i ze včerejška mnoho expertů na byty: Kupující zajistí, že společnost po trvání doby omezení, tzn. do 31. května 2009, nepřevede bytové domy, případně bytové jednotky, na třetí osobu, s výjimkou nejvýše 5 % z celkového počtu bytů v souvislosti s běžným hospodařením nebo s výjimkou případného prodeje bytových jednotek dosavadním nájemcům. Jestli z tohoto kdokoli z právníků v této Sněmovně chce vytvořit povinnost nabyvatele prodat ty byty, tak já se domnívám, že to je absurdní. Takže nemusí prodat. A kdyby náhodou prodal, tak za jakou cenu? Kupodivu ne za 40 tisíc korun, tak jak bylo ohodnoceno, na tom jsme se všichni shodli, ale za cenu, která je v místě a v čase obvyklá. Ale v místě a čase obvyklá je cena momentálně 400 tisíc korun, ne 40 tisíc korun. Desetkrát více! Takže oni opravdu za hubičku získali ohromný majetek! Jestliže jde o 45 tisíc bytů, zkusme násobit: 45 tisíc bytů krát 400 tisíc korun je 18 miliard korun. Osmnáct miliard korun a prodávalo se 45 procent akcií, to je zhruba 9 miliard korun jenom v bytech! Teď odhlédnu od dalšího majetku OKD. Jen v bytech tady máme 9 miliard korun. Za kolik bylo prodáno? No za 41 miliard!

Vážené dámy a pánové, nepřipadá vám to zcela absurdní? No samozřejmě že nám to připadá zcela absurdní a samozřejmě že takhle pan ministr financí Sobotka přinesl do vlády tuto smlouvu a tak bylo prodáno. Samozřejmě se můžeme domnívat proč. Bylo dne 15. září 2004 nastalo zatmění Slunce, zatmění v hlavách té vlády, anebo se šábli půl na půl - nevím. Rozhodně nájemcům 45 tisíc bytů zůstaly dnes pouze oči pro pláč.

Děkuji vám. (potlesk z levé části sálu)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil s přednostním právem pan ministr Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jenom Břetislavu Petrovi, kterého si vážím, protože vím, že ho to trápí, když je tam odsud, mne to totiž taky trápí. Pochopitelně, že veřejná podpora je věc, kterou jsme první začali zkoumat. Bohužel, tudy cesta nevede. Veškeré podklady, které ke smlouvě a k vládnímu usnesení v roce 2004 byly učiněny, a znovu opakuji, prodávaly se akcie, tak jsou včetně konzultace s tehdejším Úřadem pro hospodářskou soutěž, s odůvodněním, že se jedná o cenu plně tržní. Ne proto, že by tam byla nějaká omezující podmínka s bytovým fondem, ale že se jedná o průměr tržní hodnoty akcií za posledních šest měsíců. Jinými slovy: vláda prezentovala, že prodává akcie společnosti za tržní cenu, která není nijak omezena podmínkami zacházení s bytovým fondem.

Je mnoho cest, kudy jsme chtěli vést ten právní spor. Je mnoho cest které se vzhledem k dikci té smlouvy ukázaly jako slepé a dopředu prohrané. Proto znovu platí moje nabídka pro pana místopředsedu Zaorálka. Zaplaťte to ze svého, a jestli to vyhrajete, já vám to ze svého vrátím. Ale nebudu dávat peníze daňových poplatníků na spor, o němž jsme já a všechny právní autority přesvědčeni, že je dopředu prohraný.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Škromach a s přednostním právem pan místopředseda Zaorálek. Prosím, pan poslanec Škromach má dvě minuty.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem chtěl jen podotknout, jak tady pan poslanec z ODS silně vykřikoval o tom, jak vláda sociální demokracie - já jsem předpokládal, že pan ministr financí se zodpovědně přihlásí ke svému podílu spoluodpovědnosti, protože on jako předseda KDU-ČSL samozřejmě u všech těchto rozhodnutí, které vláda v minulosti, a byla to koaliční vláda s KDU, která je dneska součástí vládní koalice, tak Unie svobody, se přihlásí, a nikoli, že dneska bude zapírat, téměř jako byl kdysi zapřen Petrem Kristus, že on s takovou vládou nikdy neměl nic společného, a pokud já si vzpomínám, tak tyhle věci nikdy nemohla tahle vláda řešit bez jednání v rámci tzv. trojek a devítek, takže já myslím, že pan bývalý předseda, nynější ministr financí pan Kalousek je velmi dobře informován o celé záležitosti. A mrzí mě trošku, že jaksi zapomněl na svůj podíl při těchto krocích, které minulá vláda dělala.

Ostatně já si myslím, že se tam neodehrálo nic špatného, a chápu, že vystoupení pana poslance z ODS, který tady velmi decentně kritizoval, téměř jako opoziční poslanec, ale já myslím, že samozřejmě ta situace je trošku jiná, a já bych očekával od pana ministra financí, že bude postupovat i v rámci toho, že má poměrně velký spolupodíl na té situaci, která dneska kolem bytů je.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil s přednostním právem pan místopředseda Zaorálek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jsem jenom chtěl říci na adresu pana poslance Chytky, že nepovolenou veřejnou podporou se to stává až ve chvíli, kdy dotyčný nerespektuje podmínky smlouvy, která v roce 2004 byla mezi státem a nabyvatelem uzavřena. Takže není možné říci, že v době podpisu už se realizovala nějaká veřejná podpora, to je podle mě nesmysl.

Ale mně celá ta debata připadá nesmyslná. Já jsem doufal, že se tady dohodneme na tom, že pro ty lidi něco uděláme, a že zvolíme spíš společný postup než tento nekonečný spor. Protože celá historie má 15 let a můžeme se tady o ní bavit, jak dlouho budete chtít. Ale nemá to smysl. Tady šlo přece o to, abychom našli způsob, jak vymyslet postup, který by pomohl řešit situaci pro téměř 150 tisíc lidí v Moravskoslezském kraji, kteří mají dneska velkou nejistotu, co bude dál.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP