(10.40 hodin)

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolil bych si jenom krátkou reakci na vystoupení pana poslance Křečka. On tady zhruba prohlásil, že třicet korun za metr čtvereční, které platí družstevníci, stačí k tomu, aby ty domy vypadaly úplně nejlépe, byly nejlépe opraveny, zatepleny. Já bydlím v panelovém domě a vím, jaká je skutečnost. Proto bych si ho dovolil doplnit: třicet korun na metr čtvereční v žádném případě nestačí na zateplení domu a na jakékoliv další úpravy. My jsme si tam na jednu bytovou jednotku v průměru brali další stotisícový úvěr. Taková je skutečnost. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. A nyní má slovo pan ministr Kalousek. Prosím, pane ministře máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Teď už se budeme točit v kruhu, ale nemohu ještě jednou nezareagovat.

Souhlasím s panem místopředsedou Zaorálkem, s jeho závěrečnými větami, že to prostě je vážný problém, vážný sociální problém, že musíme hledat řešení, protože je to 150 tisíc lidí. Ale nemůžeme hledat řešení v tom, že nebudeme respektovat smlouvy, které prostě byly uzavřeny. To znamená, že také musíme těmto lidem otevřeně říci, co je příčina a co je následek.

Vy říkáte - nepolitizujme to. Ale promiňte, když si vezmu dikci interpelací, které jsem slyšel na předminulé sněmovně, i dikci současnou, tak to prostě vypadá, že tady byla nějaká naprosto průhledná, transparentní privatizace, nový vlastník nedodržuje podmínky a vláda s tím nic nedělá. A to prostě není pravda. V tom okamžiku se to politizuje. A já nemohu tuhle vládu v tomto světle nechat. Já prostě musím konstatovat, že tady byla privatizace s mimořádnými smluvními chybami, které dávají současné vládě mimořádně omezené nástroje vynutit si na vlastníkovi, aby se choval jinak. Včetně toho, že neznám důvod, proč takové ty zásadní podmínky byly utajeny. Včetně toho, že těm lidem se musí otevřeně říci, že není pravda to, co jim mnozí politici říkali, že při privatizaci bylo vymoženo, že si to pak budou smět za tyhle ty peníze, že jim to pak bude nový vlastník muset prodat za tyhle peníze. To ve smlouvě vůbec není. Vlastníka vůbec nic nezavazuje, aby jim to prodal. Jeho pouze zavazuje smlouva k tomu, a to je pravda, že pokud to bude prodávat - pokud to bude prodávat - tak to za ve smlouvě přesně definovanou cenu musí přednostně nabídnout tomu nájemníkovi. To je pravda. Ale pokud to bude prodávat! To znamená, že když se rozhodne, že to neprodá, tak já nemám žádný nástroj, jak ho donutit, aby to nájemníkům prodal. Vy také ne, nikdo, protože smlouva platí!

A tohle se těm lidem prostě musí otevřeně říci, v jaké jsou situaci. A nezlobte se, ten problém prostě je zpolitizován. To znamená také se jim otevřeně musí říct, kde je ta příčina. Kde je ta příčina. Ta příčina je ve smlouvě z roku 2004! A všichni víme, kdo ji podepisoval. A všichni víme, kdo se dohodl s kým na tom, že tato smlouva bude podepsána. A zeptejte se těch lidí, proč to chtěli utajit, protože to utajili a nájemníkům říkali něco jiného. A dřív se těžko dohodneme na společném postupu, na zlepšení podmínek těch lidí - a já se hlásím k tomu, že udělám vše, co bude v mých silách - než že jim začneme říkat pravdu. Protože oni zatím příliš pravdu neslyšeli! (Potlesk poslanců vládní koalice.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. S reakcí pan místopředseda Zaorálek. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, já si myslím, že vy jste omluven tím, že nejste z Moravskoslezského kraje, a proto chápu, že ty reálie nemáte úplně přesně v hlavě. A já vás upozorním na jednu věc. Problém toho, kdo říkal nebo neříkal lidem pravdu, to není ani tak v rukou politiků, ale to je především v rukou pana Bakaly, protože pan Bakala, ten nový vlastník a nový nabyvatel, veřejně prohlásil, opakovaně, že on je představitel důlní společnosti, že rozhodně nehodlá podnikat s byty a že byty těm lidem převede. Takže ono to celé tedy není vůbec na prohlášeních politiků, ale na prohlášení pana Bakaly, který učinil dokonce veřejně sliby, což také není legrace, i když to není právně možná úplně vynutitelné, takový veřejný slib. Ale vy asi uznáváte, že i to je docela vážná věc, když někdo takto veřejně na tiskové konferenci sdělí lidem, že se nemají čeho bát, že on vlastně je jenom prostředník, který nakonec transferuje ty byty do jejich rukou, a že on rozhodně na tom nechce vydělávat, protože jeho jediným zájmem jsou doly. Kvůli tomu chtěl OKD, a ne kvůli bytům! Tato vyhlášení pan Bakala dal. A uvědomte si, že ti lidé to samozřejmě slyšeli, velmi pečlivě to zaznamenali a brali to jako určitou věc. To je mělo prostě uchlácholit. Jenomže pak se rok s rokem sejde, uplyne čas, a najednou pan Bakala, nebo dneska už RPG Byty, sdělí, že si to rozmysleli a že to je jinak. A oni mezitím to převedli na realitku a ukazuje se, že byty se staly byznysem. Jak dobrým, to ukáže čas. V této chvíli při pohledu na tento bytový fond mi to připadá, že může být pro vlastníka veliký problém toto zvládnout.

Ale jiná věc je, že já opravdu nevím o žádném politikovi, který by v tomhle něco lidem sliboval, a rozhodně nevím o nikom, kdo by říkal lidem, že by jim sděloval to, co vy jste naznačoval, že si to potom budou moci koupit apod. Nepamatuji si, že by takhle postupoval kdokoliv, ani já, ale musím říci, ani nikdo jiný z jakékoliv politické strany, takové závazky politici nedávali. Ten jediný dával právě pan Bakala.

To je také další problém, který máme s vlastníkem, že on takto před očima veřejnosti něco slíbil a dneska to nedodržel. A i proto si myslím, že to je problém, že se nelze tvářit, že se nás to netýká, protože tento slib byl vlastně v něčem součástí podmínek smlouvy. Tyto podmínky vlastně vytvářely z toho ne standardní prodej za tržní cenu, ale něco, co má své podmínky, které musí nabyvatel splnit, musí je respektovat. Jinak - opakuji - je z toho prostě nedovolená podpora. On se tady dostal k bytům za 40 tisíc, protože se zavázal, dokonce i veřejně, ale i v těch podmínkách, že bude respektovat, že to není nástroj zisku.

A my se neshodneme v jedné věci. Vy pořád tvrdíte, že to tehdy nebylo správně zprivatizované, a to je asi věc, na kterou budeme mít jiný pohled, jenom nevím, jak dlouho to povedeme a jestli to k něčemu bude, když se budeme přít. Vy třeba říkáte, že smlouva mohla být jinak napsána. To se dá říci vždycky. Mohla být podle vás jednodušší. Ale já tvrdím, že problém je v tom, že ani tato smlouva, ani tyto podmínky nejsou vlastníkem respektovány, a my to musíme chtít. A v této chvíli je to vláda, která to musí chtít. A jsem přesvědčen, že kdyby na tom vláda trvala, tak se prostě ukáže, že pozice vlastníka je neudržitelná. Já vlastně chci po vládě, aby vzala vážně závazky, které vlastník má, a nutila ho, aby je respektoval.

Můžeme tedy pokračovat v nekonečné debatě o tom, jak podle vás úspěšně a důkladně se provedla správně privatizace. A já říkám, opřeme se o smlouvu, kterou tady máme, a žádám vládu, aby kontrolovala a trvala na tom, že ji vlastník může dodržet. Pokud to neudělá a porušil podmínky smlouvy, tak je tu vážný problém, protože on se dostal podle mne nedovoleným způsobem k bytům za 40 tisíc korun, což bez respektování těch smluv - opakuji - je nedovolená veřejná podpora. A to je podle mne právně něco, co je postižitelné.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane místopředsedo. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Břetislav Petr. Pane poslanče, máte dvě minuty k faktické poznámce.

 

Poslanec Břetislav Petr: Budu se snažit, ale byla tady také celá řada technických poznámek, kde tento limit nebyl dodržen, ale to je vedlejší.

Otázka dneska zní zhruba asi takto: Za předpokladu, že OKD, a. s., dostala byty, tak v tomto případě cena těchto bytů nebyla 40 tisíc v době roku 2004, a když byla oceněna tržně v čase a v době, tak byla minimálně 140 tisíc korun. Čili v daném okamžiku tato společnost dostala nedovolenou podporu ve výši zhruba 2,4 až 3,5 mld. Kč. Za předpokladu, že dostala tuto podporu, to bylo kompenzováno smluvním vztahem, že tyto byty posléze tato společnost po roce 2009 nebude tržně využívat. Čili chce-li je tržně využívat, tak v tomto případě bez ohledu na to, co je tajné ve smlouvě, by tuto nedovolenou podporu měla vrátit.

Čili já se domnívám, že v tomto by měl stát zasáhnout bez ohledu na to, co je v této smlouvě tajné nebo ne. Jedná se o nedovolenou podporu této firmě, která byla kompenzována jejími závazky, které dneska nejsou dodrženy. A je podle mne povinností státu vymáhat zpět tuto nedovolenou podporu podle komunitárního práva, poněvadž privatizace bytů může být pouze za cenu, která v čase a v době je, řekl bych, tržní cenou.

Takže tolik, abychom se nezaštiťovali tím, že některé pasáže smlouvy jsou tajné. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP