(17.30 hodin)
(pokračuje Rath)

Druhý návrh druhého usnesení: Poslanecká sněmovna vyzývá předsedu vlády Mirka Topolánka, aby rezignoval z funkce premiéra, neboť hrubě porušil pravidla parlamentní demokracie. Již poněkolikáté bylo v médiích zveřejněno, že pan Marek Dalík vystupuje z pověření předsedy vlády České republiky a snaží se ovlivňovat novináře. V demokratickém systému je nepřípustné, aby předseda vlády ovlivňoval či zastrašoval prostřednictvím osob z politického příšeří. Poslanecká sněmovna toto chování vnímá jako útok na svobodu slova a demokratické principy.

Třetí návrh usnesení: Poslanecká sněmovna pokládá za nepřípustné všechny zásahy členů vlády směřující k ovlivňování či manipulaci s nezávislými médii, novináři a orgány činnými v trestním řízení. Vláda, která disponuje velkou výkonnou mocí, nesmí tuto svoji moc zneužívat k zásahům vůči médiím a orgánům činným v trestním řízení, tak jak vyšlo najevo při vyšetřování kauz pana vicepremiéra Čunka a poslance Wolfa. Poslanecká sněmovna vyzývá členy vlády, aby se napříště již takových zásahů zdrželi a respektovali demokratická pravidla a Ústavou zaručené svobody.

Čtvrté usnesení: Poslanecká sněmovna žádá Českou televizi, aby zveřejnila celou nahrávku rozhovoru mezi redaktorem Bártkem a panem Dalíkem, aby tím rozptýlila pochybnosti o správnou a pravdivou interpretaci zveřejněných výroků.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Davidu Rathovi. Nyní pan předseda klubu ODS Petr Tluchoř, poté pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Já jsem chtěl jednak požádat, jsem rád, že pan poslanec Rath to přednesl, aby ta věc byla k dispozici minimálně klubům v písemné podobě, bylo to dost dlouhé, před hlasováním. A v tuto chvíli vás chci požádat o 90 minut na přestávku na jednání poslaneckého klubu ODS. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu Bohuslav Sobotka a poté předseda klubu KSČM. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, já se domnívám, že opakované žádosti na poměrně dlouhé schůze poslaneckého klubu nám znemožňují doprojednat tento bod, ve kterém už proběhla velká část diskuse a v podstatě nám zbývá jenom hlasování o návrzích usnesení. Já bych chtěl požádat kolegy z ODS, zdali by zvážili délku přestávky, o kterou požádali, tak, aby bylo možné ještě hlasovat dnes večer, s tím, že podle mého názoru by během přestávky mohla být namnožena a rozdána usnesení, pokud bychom teď dali ještě možnost tato usnesení všechna navrhnout. Po přestávce bychom se mohli sejít a ještě před 19. hodinou absolvovat hlasování. Já si myslím, že by to bylo absolutně v pořádku.

Pokud by kolegové z ODS s tímto návrhem nesouhlasili, pak bych si dovolil navrhnout přerušení a odročení tohoto bodu tak, aby byl zařazen příští týden ve středu jako první bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik, poté místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Já vás upozorňuji, kolegové, že jsme v obecné rozpravě stále, v obecné rozpravě. Chápu, že samozřejmě legitimní bylo přednést, co očekává pan kolega David Rath od usnesení, legitimní je požadavek pana předsedy klubu ODS, aby to bylo namnoženo. To všechno v obecné rozpravě může probíhat, ale upozorňuji na to, že nejsme v podrobné rozpravě, kdy se potom už budou předkládat jednotlivé návrhy, které stejně budeme muset pravděpodobně odhlasovat jednotlivě.

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já děkuji, pane předsedající. Chtěl bych poprosit pana kolegu předsedu klubu ODS Petra Tluchoře teď v této chvíli o určité strpení, protože vím, že o přestávce se rozhoduje bezprostředně hned a že se na přestávku jde okamžitě bez další rozpravy. Ale vzhledem k tomu, že klub ODS by měl mít o čem jednat a že chci přednést návrh usnesení, který je alternativou k návrhu usnesení pana kolegy Ratha, tak bych rád, aby alternativa mohla zaznít ještě teď, a chci skutečně požádat o strpení, protože vím, že přesahuji to, co je tady zvykem. Chci nabídnout racionálnější variantu téhož, co přednesl pan kolega Rath.

První usnesení: Poslanecká sněmovna vyjadřuje ostrý nesouhlas s tím, jak vláda Mirka Topolánka toleruje zasahování do vyšetřování možné trestné činnosti poslance Wolfa.

Druhé usnesení: Poslanecká sněmovna vyzývá předsedu vlády Mirka Topolánka, aby rezignoval z funkce premiéra, neboť hrubě porušil pravidla parlamentní demokracie.

Třetí usnesení: Poslanecká sněmovna pokládá za nepřípustné všechny zásahy členů vlády směřující k ovlivňování či manipulaci s nezávislými médii, novináři a orgány činnými v trestním řízení.

Čtvrté usnesení podporuji tak, jak bylo předneseno panem kolegou Rathem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě s přednostním právem pan místopředseda Lubomír Zaorálek a pak už vyhlásím přestávku. Ne, nehlásí se.

Vzhledem k tomu, že nejednáme o zákonu, nezbývá mi nic jiného, než podle jednacího řádu vás pozvat tady po 90 minutách, tedy v 19.06 hodin, abych byl přesný, abychom se tady sešli. (Neklid v sále.) Nezlobte se na mě, já to nemohu jinak udělat. Jednání o zákonech je možné do 19 hodin. Jednání Sněmovny podle jednacího řádu je do 21 hodin. Je to stejná situace jako včera. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Nezlobte se, je to stejná situace podle jednacího řádu, čili se tady sejdeme v 19.06 hodin.

Pan předseda klubu Bohuslav Sobotka, pan ministr financí. Nejdříve pan předseda klubu ODS pan Petr Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Jestli dovolíte, pane místopředsedo, do této složité situace vnést trochu klidu. My jsme se s panem předsedou klubu sociální demokracie domluvili, že netrvám na tom bezprostředním vyhlášení přestávky, že byste vy nechal hlasovat o jeho návrhu na přerušení do středy a poté bychom si, protože bychom nebyli uprostřed rozjednaného bodu, vzali přestávku 90 minut a v tu chvíli bychom se nevraceli v 19 nevím kolik minut a mohli bychom se s tím vypořádat takto.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To samozřejmě je pravda, pane předsedo, protože poté následuje bod č. 8, což je zákon, a to bych po 19. hodině projednávat nemohl bez souhlasu Sněmovny. Čili v tomto případě, jestli je taková dohoda předsedů klubů, vůbec nic proti tomu nemám, jenom zjednodušíte situaci.

Takže souhlas je takový, jestli nikdo nic nenamítá, že nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bohuslava Sobotky, o přerušení tohoto bodu do středy příštího týdne. Rozumím tomu? A zařazení bodu bude věcí ranního rozhodnutí Sněmovny. Dobře, jako první přerušený bod programu středeční schůze po třetích čteních, která jsou tam zařazena. Pokud jsou tam nějaká zařazena. Já se pro jistotu podívám, abychom to usnesení udělali přesně. Středa - není žádný zařazený bod, čili můžeme jako první bod. V tomto ohledu budeme hlasovat o přerušení bodu č. 1 do středy do 9 hodin. Ano?

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 94 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 94 z přítomných 176 poslanců pro 158, proti 5. Návrh byl přijat. Konstatuji, že bod č. 1 jsme přerušili do středy 25. března do 9 hodin.

 

Zároveň vyhlašuji přestávku na poradu klubu Občanské demokratické strany do 19.10, a tím pádem přerušuji i dnešní odpolední jednání schůze Poslanecké sněmovny s tím, že se s vámi rád přivítám zítra v 9 hodin ráno při pevně zařazených bodech, což jsou odpovědi na písemné interpelace poslanců podle seznamu, který jednotlivé kluby obdržely. (Diskuse poslanců mimo mikrofon.)

Návrhy padly. Po 11. hodině není podle protokolu žádný pevně zařazený bod. Čili pokud zítra ráno v 9 bude zájem poslanců na tom, aby byly prohlasovány body, které se odsouvají, tak samozřejmě zítra máme od devíti do půl desáté čas na to, abychom se rozhodli. Jinak pevně zařazenými body na zítřek jsou jenom odpovědi na písemné interpelace a odpoledne ústní interpelace poslanců.

Děkuji vám. Hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 17.41 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP