(12.40 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já pozorně poslouchám tuto debatu a musím se divit. Mám pocit, že pan premiér tady vlastně jenom dokazuje, že vše, co se říká, je pravdou, protože místo toho, aby vysvětlil své kontakty s panem Dalíkem a s tím, co on jeho jménem vlastně koná, a to na veřejnosti dokonce zmapováno médii, tak tady sype jako z rukávu další kauzy. Zřejmě jsou to ty, které měl Dalík připravené tak, aby mohly kompromitovat sociální demokracii. Vždyť pan premiér tady teď na veřejnosti před kamerami v podstatě přiznal, že to, co se říká, je vlastně pravdou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec František Bublan.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dovolte mi, abych řekl -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ne, pane místopředsedo, omlouvám se. Je přihlášen fakticky pan poslanec Bublan.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji za umožnění vystoupení. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chci jenom uvést na pravou míru to, co tady říkal pan premiér, že jsem umožnil nějaké odposlechy. Je to absolutní nesmysl a on to moc dobře ví. Pokud tato vláda to dělá tak, že něco umožňuje, aby policie někoho poslouchala, tak je to samozřejmě velmi špatně. Ale ve skutečnosti to probíhá tak, že odposlechy navrhuje policie, schvaluje státní zástupce a potom rozhoduje o tom soudce. A to, že nějaké odposlechy probíhaly, ministr vnitra ani neví.

Já jsem to nevěděl, a když po mně nastoupil pan Langer, tak ten to také nějakou chvíli nevěděl. Teprve až mu to někdo z útvaru, co to zajišťuje, řekl, tak z toho byla nějaká aféra.

Čili jenom na dokreslení. Toto je proces, který jde naprosto mimo ministra vnitra. Nic jsem tedy neumožnil ani jsem ničemu nemohl zamezit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bublanovi. S faktickou poznámkou pan místopředseda Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já bych jenom rád upozornil Sněmovnu, že premiér neodpověděl na otázky, které jsem mu položil, a že na merito vlastně odpovídal velice mlhavě. Mně jeho tvrzení, že on si nemyslí, že pan Dalík nabízel nějaké materiály, není k ničemu. Já bych rád řekl, že v dnešních médiích si najdete úplně jiné výroky. Například vám přečtu z MF Dnes: "Mohu potvrdit, že mi Marek Dalík nabízel materiály. Já jsem je odmítl," říká pan redaktor Bártek. A těchto svědectví je v médiích víc. Prostě o materiálech se opakovaně mluví mezi oběma protagonisty celé téhle události. Navíc tam zaznívají i jména.

Já to, co vypověděli účastníci této schůzky, pokládám v této chvíli za přesnější a konkrétnější, než co tady řekl premiér. A znova se na něho obracím, aby nám pomohl dostat se k těm materiálům, které pan Dalík nabízel, a aby nám objasnil jejich obsah i způsob, jak byly sehnány.

Navíc způsob, jak pan premiér vystoupil, ve mně opět vyvolalo znepokojení, jak to celé u nás funguje. On například mluví o esemeskách, které jsou posílány mezi panem Dimunem a Dalíkem apod. Zajímalo by mě, odkud má pan premiér informace o esemeskách a o tom, jak jsou kde komu posílány. To by také mohl vysvětlit. Děkuji dopředu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Zaorálkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Pan místopředseda Zaorálek zde s lehkostí sobě vlastní tvrdí, že jsou ještě nějaké další zdroje v médiích než pan redaktor České televize. Já jsem si všechna média velmi poctivě prošel a není žádná jiná informace kromě tvrzení jednoho redaktora. Kromě tohoto tvrzení žádná jiná informace neexistuje. Pokud pan místopředseda Zaorálek ví, že je ještě nějaké jiné nezávislé svědectví kromě tvrzení tohoto jednoho pana redaktora, ať to prosím zveřejní, nebo ať nemate veřejnost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Sobotka s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Chtěl bych pouze zopakovat, vážený pane místopředsedo, co už tady opakovaně zaznělo. Nejde o tvrzení jednoho redaktora. Jde o skutečnost, kterou potvrdil i pan Dalík v rozhovoru pro Rádio Impuls, kde potvrdil, že skutečně poukazoval na jakési jiné kauzy, které jsou podle jeho názoru důležitější než kauza poslance Wolfa, a usiloval o to, aby Česká televize netočila reportáž o kauze poslance Wolfa, neboť by to mohlo poškodit vládu. To jsou prostě výroky, kterých se pan Dalík prokazatelně dopustil. Čili je potvrzeno ze dvou zdrojů, ze zdrojů redaktora České televize i ze zdrojů pana Dalíka, že se na této schůzce mezi panem Dalíkem a redaktorem České televize hovořilo o nějakých jiných kauzách, které pan Dalík jménem předsedy vlády doporučoval České televizi, aby se jimi zabývala. To je přece jasná věc.

A pan premiér sice řekl, že pan Dalík není jeho poradce, ale je jedno, jestli je pan Dalík formálním poradcem předsedy vlády Topolánka. Jestliže pan Dalík vystupuje jménem pana premiéra a pan premiér se od toho nedistancoval a naopak potvrdil, že pan Dalík má oprávnění vystupovat jeho jménem, minimálně v kauze poslance Wolfa, pak je tedy zřejmé, že to, co činí Marek Dalík, činí jménem Mirka Topolánka. V této kauze Marek Dalík jménem Mirka Topolánka usiloval o změnu chování České televize, usiloval o cenzuru České televize, tak aby se zabránilo zveřejnění fakt, která jsou nepohodlná vládě Mirka Topolánka, a současně s tím usiloval o to, aby se Česká televize, resp. její redaktor začal zabývat nějakými jinými, hypotetickými kauzami. To, co sociální demokracie chce...

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čas, pane předsedo klubu.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: … nejlépe zveřejnit celý tento rozhovor -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čas! Čas uplynul. Poslední věta, dokončete větu.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Poslední věta: Pan premiér by měl sdělit, o jaké dokumenty se na této schůzce jednalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za pochopení. Vystoupí pan ministerský předseda Mirek Topolánek s faktickou poznámkou.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: To, že není Bohuslav Sobotka ekonom, už jsem tady řekl. To, že není ani právník, vyplývá z jeho velmi sofistikovaného, nicméně podle mě vylhaného argumentáře, který tady teď předvedl.

Já jasně říkám, že Dalík neměl žádné pověření, nikam jsem ho neposlal, žádné materiály neznám. Opakuji, že to jediné, co jsem udělal - a to mi připadá korektní a není na tom nic divného - že jsem doporučil Petru Wolfovi a Marku Dalíkovi, ať připraví určitou mediální strategii proti připravované štvanici, kterou nemůže organizovat nikdo jiný, než kdo na tom má zájem, a to nebyl ani Dalík, ani Wolf. Nic jiného jsem neřekl, já jsem pouze toto doporučil. A až do doby, řekl bych, zahájení té kauzy jsem žádnou jinou informaci neměl.

Pokud používáte pořád dokola stejné lži, tak já opakuji, že se z nich nestanou pravdy, pane místopředsedo, vlastně pane předsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Rath, pan poslanec Sobotka a pan místopředseda Zaorálek.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, pan premiér asi trpí ztrátou paměti nebo neví, co říká, protože jsme to byli my, kdo jsme tady slyšeli, jak vyprávěl, jak pověřil Marka Dalíka, a teď říká, že nikoho nepověřil. Tak pověřil, nebo nepověřil? Udělejte si v tom jasno. Dalík taky říkal na té nahrávce, že jste ho pověřil, pak že jste ho nepověřil. Napadáte přitom kolegu Sobotku, že si to vymýšlí, přitom jste to tady sám řekl. Tak si trošku pamatujte, co taky říkáte.

A druhá věc. Pak říkáte, že o žádných materiálech nevíte, přitom tady v úvodu jste hovořil, jaké máte tajné materiály BIS, které jste si nechal zpracovat na nějakou schůzku, která měla manipulovat volbu prezidenta, asi tím způsobem, aby byl zvolen Václav Klaus, protože k jinému ta schůzka vlastně sloužit neměla, tak jako chcete zpochybnit volbu Václava Klause, že tihle dva pánové se domlouvali na podpoře hlasů pro Václava Klause. To je pro vás teď už taky špatně, tehdy to zase bylo dobře.

Pane premiére, trochu se dejte dohromady!

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou pan místopředseda Zaorálek. Rozumím tomu, že pan poslanec Sobotka dal přednost panu místopředsedovi Zaorálkovi, nemám námitky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych si chtěl jenom něco ujasnit. Pan premiér řekl, že předpokládal, že pan Wolf čelí honu na čarodějnice a že z toho bude ve stresu, a proto požádal pana Dalíka, aby pomohl čelit v tomto stresu panu Wolfovi, protože podle názoru pana premiéra v jeho jednání nešlo víc než o přestupek.

Chtěl bych si to jenom ujasnit. To znamená vy, pane premiére, zjištění nebo šetření policie na základě nálezu NKÚ pokládáte zřejmě za hon na čarodějnice pořádaný na pana Wolfa. A ten přestupek, to máte na mysli zřejmě defraudaci těch jedenácti milionů.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP