(11.40 hodin)
(pokračuje Rath)

Vždyť ten poznatek o možném ukradení, zcizení 11 milionů, tedy o tom podvodu, mělo především toto ministerstvo, tam se to dostalo na veřejnost. Co dělá váš místopředseda vlády z koaliční strany? Zavírá oči. Proč to nebylo předáno policii z vašeho ministerstva? Bylo by to tak, kdyby pan poslanec Wolf zůstal v řadách sociální demokracie? Já si myslím, že ne. To byl možná jeden z motivů, proč najednou z ničeho nic v sobě objevil velkou náchylnost k vaší osobě a k politice ODS. Zahořel najednou ve svém středním věku láskou k vašim ideálům a k vaší osobě. Pro normálního člověka nepochopitelné, a to nemusí být z řad sociální demokracie.

Víte, další otázka je: tolerujete to, co dělal ministr vnitra? Já jsem nezaznamenal, že byste ho napomenul, že by neměl útočit či kritizovat práci žalobců, zvláště v takto citlivé kauze.

Další je důležitá role vašeho přítele Marka Dalíka. Tady říkáte něco o pošťácích, ale Marek Dalík je už tím pověstný. Ve všech průšvizích, které mají rysy mafiánství, korupce, vystupuje tento váš stín. Je to normální? Normální to možná připadá vám, ale většině lidí v této zemi to připadá devastující. Víte, bylo by taky dobré, abyste se zajímal o to, zda skutečně někdo z České televize chtěl, či nechtěl nějaké finanční prostředky, aby tu reportáž nenatočili. Já jsem od vás nezaznamenal, abyste vyzval Českou televizi, aby to celé zveřejnila, abychom viděli, jak to skutečně je. Váš přítel Dalík řekl novinám doslova, že po něm ten reportér chtěl peníze. Pokud to tak je, je to alarmující a mělo by to být na té nahrávce. Tudíž v našem společném zájmu by mělo být toto odhalit. Je tedy tím korupčníkem a mafiánem váš přítel Marek Dalík? Anebo naopak si pan redaktor říkal o úplatek? To jsou nesmírně vážné otázky, na které je potřeba znát odpověď.

Víte, taky je zajímavá ta věta, kterou říká pan redaktor a kterou vy byste měl naprosto vyloučit, naprosto, protože to je něco hrůzného, kde říká: vláda Mirka Topolánka vlastně musí vydržet, protože tam jde o ty miliardy. Vy tady strašně rád hovoříte o takových těch vznosných věcech. Nejdřív jste měl reformu, teď tu reformu demontujete, protože demontáž té reformy je vlastně boj s krizí, protože ta reforma krizi trošku nakopla, jaksi jí pomohla, tak teď demontujete vlastní reformu a říkáte tomu boj s krizí. Za chvilku tady budete vítat a vyprávět, jak sociálně demokratický prezident Spojených států Obama je vlastně váš velký kamarád a velký vzor. Čili vy neustále vymýšlíte taková nějaká velká témata a snažíte se jimi jakoby překrýt tu pravou podstatu svého vládnutí. Jestli jste to nepochopil, vaše vládnutí je pouze o korupci. Byl jste to vy, který jste oslovil veřejnost před volbami s praporem boje s korupcí. Mezitím jste se vy stal synonymem pro kmotra a vaše vláda se stala synonymem pro ztělesnění korupce. To je ten boj s korupcí? Protože co říká pan redaktor? Ten říká: jde tam o miliardy. Co si pod tím máme představit? Vaši privatizaci? Privatizaci letiště, privatizaci ČSA? O to vám ve skutečnosti jde, pane premiére? To je jediné, proč se držíte u vlády zuby nehty? (Nesouhlasné výkřiky v pravé části sálu.) Platí tedy heslo "Topol to musí prodat, a pak může jít"? To je celý důvod vaší existence v čele České republiky a v čele Evropské unie? Bohužel to tak vypadá. Ať se vám to líbí, nebo se vám to nelíbí, prostě takto to vypadá, takto to vnímá podstatná část české veřejnosti. Prostě vy buď musíte rozptýlit toto podezření, anebo skutečně musíte odejít. A to samozřejmě dřív, než splníte svůj jediný historický úkol, který asi ve skutečnosti máte - celkem lacino prodat velmi lukrativní a cenný státní majetek, o který vy a vaše ODS jste se vůbec nezasloužili, ale z kterého chcete mít tučnou prebendu pro sebe, své děti a své vnuky. Jako loupeživí rytíři, prostě zmocnili se hradu, vyplenit a pak odejít... Tady dokonce někdo z ODS tu vaši vizi doplňuje, děkuji za to doplnění, já jsem nešel až tak daleko. Tady dokonce i z řad ODS podezírají svého premiéra, že chce znásilňovat ženy. To já bych si nikdy netroufl. Já se držím pouze faktů. Ale jsem rád, jsem rád, že i poslanci z ODS, aspoň někteří, si uvědomují nebezpečnost takového chování představitele státu.

Dámy a pánové, místo úvodního racionálního vystoupení premiéra, kde by dal na stůl důkazy o tom, že není hlavou mafie, že není tím kmotrem, že se nesnaží manipulovat, ovlivňovat, zastrašovat média, že nemanipuluje orgány činnými v trestním řízení ve prospěch svůj, své vlády a svých lidí, tak jsme se tady dočkali jenom snůšek demagogií, napadání a vyprávění o tom, jaký je to vlastně chudák, ten náš premiér, a všechno, co mu zlého činí ta rafinovaná sociální demokracie.

Pane premiére, vy jste zapomněl, že vy jste hlavou vlády, vy jste hlavou exekutivy a veškerou moc nad policií, státními zástupci a veškeré rozhodování o těch nejdůležitějších věcech máte soustředěné ve vašich rukou. Je to obrovská zodpovědnost, obrovská zodpovědnost, kterou podle mě si vy vůbec neuvědomujete. Vy si myslíte, že je to velká legrace, velký flám. Já jsem to tady jednou říkal. Vaše vládnutí připomíná velký mejdan. Rodiče odjeli, nechali vám vilu, nechali vám kreditní karty, plnou ledničku, plný bar, a vy si tam prostě užíváte. Bohužel jednou nastane situace, že se rodiče vrátí a najdou to tam celé zpustošené. Pokud nejste schopen sebereflexe a uvědomit si tu tíži zodpovědnosti - prostě někdo takový není, vy jste asi takový nenarost a nebyl jste vychován k té zodpovědnosti, budiž - ale nejste-li schopen si ji uvědomit, tu tíži nést, protože především být premiérem není o velkém flámu, ale velké odpovědnosti za osudy deseti milionů obyvatel, za osudy a další vývoj celé naší země. Vás to zjevně nezajímá, vy si myslíte, že máte maximálně zodpovědnost za sebe, svoji rodinu, své nejbližší a své kamarády. To je málo, pane premiére, to stačí pro Mirka Topolánka, bodrého chasníka z venkova. To možná stačí na funkci senátora, i když tam už byste měl začít nést odpovědnost za širší celek. Ale váš přístup nesvědčí o tom, že si uvědomujete skutečně vaše poslání, vaše povinnosti a vaši zodpovědnost.

Já vás důrazně žádám, abyste před touto Sněmovnou vysvětlil, jak to skutečně je, pokusil se zjednat nápravu, a pokud toho nejste schopen, abyste v zájmu lidí v České republice a celé naší země odešel. Děkuji za pozornost. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Rathovi. Zároveň ho žádám, jak bývá zvykem, aby se ujal funkce zpravodaje, posadil se ke stolku zpravodajů a sledoval rozpravu atd., pokud souhlasí samo sebou, nemůžu ho nutit. Souhlasí.

Nyní vystoupí pan poslanec Sobotka a připraví se pan místopředseda Zaorálek. Už ne, takže pak pan poslanec Paroubek.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já myslím, že až se jednou po letech bude hodnotit funkční období předsedy vlády Mirka Topolánka v České republice, tak se nepochybně na toto období bude vzpomínat jako na dobu, kdy skutečně v České republice dostala na frak politická kultura. Já myslím, že je občas dobré podívat se i do zemí, které mají vyspělejší demokracii, do zemí, které mají dlouhou, nepřetržitou kulturu demokratického politického systému, a říci si, co by se stalo ve Francii, v Německu, ve Velké Británii, kdyby došlo k podobným jevům, k jakým dnes dochází v České republice.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP