(16.00 hodin)
(pokračuje Vlček)

Dále pan poslanec Hojda navrhl vypustit bod číslo 5. Je tomu tak, pane poslanče? Je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 164, proti 13. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Vypustili jsme bod číslo 5.

 

Dále pan poslanec Hojda navrhl zařadit nový bod, a to Zprávu o postupu vlády ČR při řešení dopadu světové finanční a hospodářské krize na zaměstnance ve sklářském a keramickém průmyslu ve firmě v příhraničí ČR. Tuto zprávu chce zařadit za bod 155. Je tomu tak? Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 99, proti 31. I tento návrh byl schválen.

 

Dále pan poslanec a předseda klubu Strany zelených navrhl vyřadit body 95 a 96. Pane předsedo, ptám se, zda můžeme o obou hlasovat současně. Můžeme. (Hlasy: To už je zařazeno.) Já si myslím, že se to nevylučuje, toto hlasování, když jsme ho zařadili pevně, lze hlasovat, že ho vyřadíme. (Smích. Protesty z řad ČSSD.) Ano, lze. (Projevy nesouhlasu.) Ano, prosím. Pan předseda poslaneckého klubu ČSSD.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, mně nezbývá nic jiného, než dát námitku proti vašemu postupu. Domnívám se, že Sněmovna o té věci již jednou hlasovala a rozhodla o pevném zařazení tohoto bodu. Je tedy zřejmé, že projevila vůli tento bod projednávat zítra jako první a druhý bod, nikoliv tento bod vyřadit z programu schůze. Dávám námitku proti vašemu postupu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, dobře, pane předsedo. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s námitkou proti postupu předsedajícího, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 38 z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 83. Námitka nebyla přijata.

 

Dojde ke kontrole hlasovacích listin? Nedojde.

 

Budeme hlasovat o vyřazení bodů 95 a 96, tak jak to navrhl pan předseda poslaneckého klubu Strany zelených Rabas.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 39 z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro návrh 92, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Pane předsedo Strany zelených, vy jste ještě něco navrhoval k bodu 23? Bod 23 zařadit jako první bod prvních čtení. Ano? (Souhlas.) Budeme hlasovat ještě o návrhu pana předsedy klubu Strany zelených Rabase, aby bod 23 byl zařazen do bloku prvních čtení jako první bod.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 40 z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 90, proti 25. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bublana. Ten navrhl v první fázi dva nové body, posléze ten první bod stáhl, tudíž můžeme hlasovat o druhém bodu vašeho návrhu, pane poslanče. Ale pan poslanec Vidím chce tam doplnit další jména. Souhlasí s tím pan poslanec Bublan? Nesouhlasí. Takže budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bublana, poté o návrhu pana poslance Vidíma. (Poznámky z pléna.) Musíme hlasovat o tom základním.

 

Takže bod, který navrhl pan poslanec Bublan jako bod 2, budeme hlasovat teď bez rozšíření o pana poslance Vidíma. Je tomu tak? (Navrhovatel souhlasí.)

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 41 z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 167, proti 3. Návrh byl schválen.

 

Pan poslanec Bublan ještě navrhl, aby tento bod byl projednáván jako první bod dnes. Je tomu tak? (Hlas: Po pevně zařazených bodech.) Zatím žádné pevně zařazené body nemáme. To znamená jako první bod.

(K poslanci Rathovi:) Procedurálně, pane poslanče?

 

Poslanec David Rath: Pane předsedo, já jsem tady přednášel návrh, který jsem dal až po kolegovi Bublanovi, který zněl, aby jeho bod byl druhým pevně zařazeným bodem a ten můj bod, informace premiéra, jako první bod dnes pevně zařazený.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, na váš návrh dojde. Já jsem zatím u návrhu pana poslance Bublana. Takže teď to musíme rozlišit časově. (Připomínky z pléna.) Ano, pane poslanče Bublane, jako první bod. Já jsem se teď díval do záznamu, to zaznělo hned v tom pořadí, vy jste byl pátý v pořadí.

 

Takže budeme hlasovat ten bod, který jsme již zařadili a schválili, zařadit dnes jako první bod na dnešním jednání.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 42 z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 98, proti 78. Návrh byl přijat. To znamená, že dnes budeme projednávat bod 2 návrhu pana poslance Bublana.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP