(15.40 hodin)
(pokračuje Vlček)

Dále budeme hlasovat o návrhu, kde se jedná o body 26, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 47, 48, 58, 59, 66 a 67 návrhu pořadu, sněmovní tisk 720, 571, 572, 617, 655, 693, 705, 744, 745, 505, 515, 660, 661, 685 a 686, zařadit pevně na středu 25. března jako 4. až 18. bod. Ale tady jsme již ty body neschválili, tak to bude jako 1. až 15. bod.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 65. I tento návrh byl zamítnut.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu bod 93 návrhu pořadu, sněmovní tisk 449, vyřadit z pořadu 52. schůze. Tedy bod 93 vyřadit z návrhu pořadu.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 144, proti 12, návrh byl schválen. Bod 93 jsme vyřadili z pořadu 52. schůze.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu vyřadit z pořadu 52. schůze bod 87, sněmovní tisk 64.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 190, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále ještě budeme hlasovat o návrhu, že v pátek 20. března budeme projednávat pouze body z bloku zpráv, které navrhlo grémium, a tento seznam bodů bude oznámen ve středu 18. 3. v úvodním slově předsedajícího.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro návrh 174, proti 4. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

To byly návrhy, které byly předneseny z grémia, a nyní se budeme zabývat návrhy, které přednesli jednotliví poslanci.

Pan poslanec Sobotka navrhl - pane poslanče, mohu body, které jste navrhl, udělat v jednom bloku, nebo chcete po bodech? Každý bod samostatně? Ano.

 

Takže pan poslanec Sobotka navrhl vyřadit bod číslo 8 z našeho pořadu programu 52. schůze.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 176, proti 2. Konstatuji, že tento návrh byl schválen.

 

Dále navrhl pan poslanec Sobotka vyřadit bod číslo 22.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 18 z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro návrh 99, proti 80. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Sobotka navrhl vyřadit bod číslo 26.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 19, z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 94, proti 88.

 

Dojde ke kontrole hlasovacích listin? Ano, dojde... Paní poslankyně Orgoníková. Mezitím vás odhlásím, protože mám žádost o odhlášení. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedo, já se omlouvám, ale hlasovala jsem pro, a mám křížek. Čili zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Budeme hlasovat o námitce, kterou přednesla paní poslankyně Orgoníková. Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 140, proti 16. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Sobotky na vyřazení bodu 26.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro návrh 95, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sobotky, který navrhl vyřadit bod číslo 35.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro návrh 95, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o vyřazení bodu číslo 66.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 23 z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro návrh 95, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Dojde ke kontrole hlasovacího zařízení... O slovo se hlásí pan poslanec Vomáčko. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP