(14.30 hodin)
(pokračuje Bublan)

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyjádření ministra vnitra Ivana Langera a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně zřídit vyšetřovací komisi pro prošetření okolností souvisejících s postupem Policie ČR v letech 2000-2006 a v době následující na základě tzv. spisu Krakatice;

II. žádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby na základě § 63 odst. 4 zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, přijala usnesení, kterým zprostí povinnosti zachovávat mlčenlivost Bc. Karla Tichého, bývalého příslušníka Policie ČR, o všech skutečnostech a utajovaných informacích, k nimž měl přístup a na které se váže povinnost mlčenlivosti, a dále informací z oboru působnosti jeho služebního zařazení, především pak ve věci vzniku získaných poznatků a šetření k těmto poznatkům v rámci kriminálního spisu Krakatice a jeho následných forem, a které souvisejí s prováděným šetřením k osobám Mrázka, Krejčíře a Pitra, aby se mohl veřejně vyjádřit proti dlouhodobému osočování a vytváření různých dezinformací o jeho výkonu služební činnosti v rámci šetření k výše uvedeným osobám a způsobu nakládání s těmito informacemi při jednání výboru pro bezpečnost ve věci informace ministra vnitra o aktuální situaci ve vyšetřování zásadních kauz organizovaného zločinu;

III. pověřuje předsedu výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby navrhl zařazení mimořádného bodu ve věci zproštění mlčenlivosti Karla Tichého, bývalého příslušníka Policie ČR, do pořadu jednání nejbližší schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

IV. pověřuje předsedu výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Tolik usnesení.

Já si ještě dovolím krátké zdůvodnění, jak to vzniklo. Bývalý policista Karel Tichý odůvodňuje ústy svého právního zástupce tuto žádost tím, že nemá důvěru v Inspekci Policie ČR, nemá důvěru v ministra vnitra, a žádá proto slyšení před orgánem Parlamentu ČR. Pokud tento návrh přijmeme a zbavíme policistu Tichého povinnosti mlčenlivosti, tak předpokládám, že by před orgánem parlamentu, tedy před výborem pro bezpečnost, tento policista mohl promluvit.

Dovolte mi, abych načetl tyto dva body, samozřejmě každý zvlášť, i když spolu úzce souvisejí, na jednání této schůze Poslanecké sněmovny.

První bod by zněl: Zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu a zájmových skupin do činnosti orgánů veřejné moci.

Druhý bod: Zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost Bc. Karla Tichého, bývalého policisty Policie ČR, o skutečnostech souvisejících s kriminálním spisem Krakatice a jeho následných forem na základě § 63 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Navrhuji zařadit tyto dva body jako druhý a třetí bod ve středu 18. 3. 2009 odpoledne, tedy zítra odpoledne. Jako druhý a třetí bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, za prvé - potřeboval bych ty body písemně, za druhé - byl jsem atakován jednou poslankyní, potřebuji zopakovat, na kdy chcete zařadit tyto body.

 

Poslanec František Bublan: Středa 18. 3. 2009 jako druhý a třetí bod odpoledne.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. Nyní vystoupí předseda vlády Mirek Topolánek. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestože vystoupí můj kolega, který je řádně přihlášen speciálně k tomu bodu, který představil pan předseda Bublan, přece jenom více slov.

Já se domnívám, že existuje celá řada věcí, které se táhnou jako určitý smrad českou politickou scénou, a že ten případ si zaslouží daleko větší pozornost. Myslím si, že ten případ nemůže být vytržen z kontextu a být postaven pouze na svědectví a zbavení mlčenlivosti jen jednoho z vyšetřovatelů. V tom návrhu, který předloží pan předseda Vidím, budeme žádat nejenom větší počet osob, které by měly být zbaveny mlčenlivosti v tomto případu, a také zřízení vyšetřovací komise, která by celý ten případ šetřila. Já se osobně domnívám, že právě případy, jako je Krakatice nebo kauza Savoy, mají být odtajněny do té podoby, aby veřejnost věděla veškeré detaily. A já s tím souhlasím.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. Dále vystoupí pan poslanec Carbol. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl navrhnout pevné zařazení bodu 27, sněmovní tisk 728, na středu, zítra - a teď se, pane předsedo, zeptám, je možné třetí bod?

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Já si myslím, že ano.

 

Poslanec Jiří Carbol: Takže jako třetí bod. Jenom krátké zdůvodnění. Jedná se o novelu zákona, která upravuje deregulaci nájmů. Tato novela je v časové tísni. Takže vzhledem k tomu, že Ministerstvo pro místní rozvoj musí vyhlásit podrobnosti k růstu nájemného k 1. červenci, bylo by vhodné tuto novelu projednat v co nejkratším čase. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan poslanec a předseda klubu KDU-ČSL pan poslanec Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Já si dovoluji navrhnout… (V sále je velký hluk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane předsedo, já vás přeruším. Vážené kolegyně, vážení kolegové, skutečně, já si musím poznačit to, co říkáte na mikrofon. Není slyšet, a až budeme hlasovat, tak se nedivte, že budu znovu vyzývat jednotlivé předkladatele návrhů, aby mi je zopakovali. Protože skutečně neslyším, co říkáte na mikrofon. Těžko se mi zaznamenává, co chcete v návrhu sdělit Poslanecké sněmovně. Tak vás žádám o klid, a kdo nechcete a neumíte se ztišit, tak opusťte tento prostor, jednací síň, a nechte nás v klidu pracovat.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Severa: Navrhuji, abychom vyřadili bod číslo 1 s ohledem na nevydiskutovanou podporu tohoto návrhu z programu této schůze. Jedná se o tisk 253/5. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Exner. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, navrhuji, aby do bloku zpráv mezi body 156 a 157 byl zařazen nový bod s názvem Informace ministra vnitra o postupu policie v souvislosti s úmrtím pana Hoanga Son Lama po policejním zásahu a jeho zadržení a o opatřeních, která by vyloučila nezákonné jednání v podobných případech.

Domnívám se, že je žádoucí, aby Poslanecká sněmovna byla nejen podrobně informována, ale měla se také možnost vyjádřit k případu, který se stal 4. ledna 2009 v Brně, a podle informací z tisku z posledních dnů během zásahu došlo k surovému mlácení a rdoušení zadržovaného člověka, bylo možné, aby do něj kopala civilistka, vše bylo natáčeno na mobilní telefon, vykřikována rasistická hesla. A v této věci také zástupci policie a ministr vnitra dříve podávali nepravdivé informace.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Chcete zařadit tuto informaci mezi bod 156 a 157.

Dále vystoupí pan poslanec Václav Votava. Pane poslanče, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP