(14.20 hodin)

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych navrhl několik změn v programu této schůze.

Nejprve mi dovolte, abych navrhl vypustit z programu schůze bod číslo 8.

Dále navrhuji vypustit bod číslo 22 z programu schůze.

Navrhuji také vypustit z programu schůze bod číslo 26.

Dále navrhuji vypustit z programu schůze bod číslo 35.

Dále mi dovolte, abych navrhl zařadit bod číslo 65 jako první bod pevně zařazený zítra odpoledne, to znamená bod číslo 65 jako první bod zítřejšího odpoledního jednání.

Dále mi dovolte, abych navrhl vypustit bod číslo 66, 67 a dále abych navrhl vypustit body 68, 69, 71, 72.

Dále mi dovolte, abych navrhl vyřadit bod číslo 82.

A dovolte mi, abych navrhl zařadit body číslo 95 a 96 jako první dva body zítřejšího jednání Poslanecké sněmovny.

A dále mi dovolte navrhnout zařazení bodu 101 jako třetí bod zítřejšího dopoledního jednání Poslanecké sněmovny.

To jsou všechny návrhy. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále se do rozpravy přihlásila paní poslankyně Orgoníková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji zařadit bod číslo 11 návrhu pořadu, sněmovní tisk 453, odstranění majetkových křivd, jako čtvrtý bod zítřejšího odpoledního jednání, poněvadž kolega Sobotka navrhl již první tři body. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zítra odpoledne, paní poslankyně, ano? (Ano.) Děkuji.

Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Pavel Hojda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, navrhuji vyřadit z programu dnešní schůze dvaapadesáté bod číslo 5, tisk 590. Jenom ve zkratce, jedná se o novelu zákona o civilním letectví.

Jako důvod uvádím, že hospodářský výbor na svém jednání 25. února odložil po dohodě se zástupci Ministerstva dopravy projednání této novely z důvodu nutného důkladného projednání pozměňovacích návrhů, které mají zásadní dopad do civilního letectví a nebyly řádně předjednány s příslušnými ministerstvy. (V sále je velký hluk.)

Dále navrhuji zařadit nový bod s názvem "Zpráva o postupu vlády České republiky při řešení dopadu světové finanční a hospodářské krize na zaměstnance ve sklářském a keramickém průmyslu a firem v příhraničí České republiky".

Odůvodnění: Ve druhé polovině roku 2008 narůstaly do kritických rozměrů potíže firem sklářského průmyslu, konkrétně Skláren Bohemia Poděbrady, Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou s vlastnickým podílem státu 49 %, celkovým počtem zaměstnanců cca 1550 -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já vás přeruším, když dovolíte, a požádám kolegyně a kolegy, aby se ztišili a vy mohl pokračovat. Prosím.

 

Poslanec Pavel Hojda: - a rovněž Karlovarského porcelánu s vlastnickým podílem státu 65 % a také s cca 1550 zaměstnanci. Na neutěšenou situaci těchto zaměstnanců a firem upozornili účastníci demonstrace před Úřadem vlády již v říjnu dvacátého třetího, roku 2008. Stát byl o všech zásadních otázkách i potížích v těchto firmách informován, o čemž svědčila i usnesení vlády, například číslo 761 z roku 2003, další usnesení vlády číslo 869 z roku 2007. Přesto stát nereagoval adekvátně na potíže, na které mimo jiné upozorňoval i Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu. Vydali k nim prohlášení z 24. září roku 2008 a z 2. října roku 2008. V tomto období vláda mohla zabránit některým nepříznivým dopadům. Bohužel ani vláda, ani Ministerstvo financí nijak nereagovaly.

Mezi požadavky a náměty, které byly demonstrujícími a odborovým svazem předloženy, byly tyto požadavky: za prvé přijetí opatření nad rámec platné právní úpravy na pomoc zaměstnancům příslušných firem formou mimořádné finanční dávky alespoň za měsíce říjen a listopad 2008 a za druhé projednání a předložení do Parlamentu návrhů, které by měly zabránit opakování vzniklé situace, a to novelami zákonů číslo 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, a dále číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve zkratce insolvenční zákon v platném znění. Návrhy byly předloženy vládě demonstrujícími 23. října roku 2008. Domnívám se, že ta situace je velmi vážná, ještě se prohlubuje zejména u firem v příhraničí, a bylo by vhodné, aby vláda seznámila Poslaneckou sněmovnu s tím, jak tuto situaci řeší.

Navrhuji tento bod zařadit jako nový bod za bod číslo 155 bloku zpráv.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já vás poprosím, abyste mi ten bod, který chcete zařadit, jeho název, dal, prosím, písemně.

Nyní vystoupí pan předseda klubu Strany zelených pan poslanec Rabas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych si dovolil za poslanecký klub Strany zelených navrhnout vyřazení bodů 95 a 96, tedy tisků 621 a 622, které se týkají prvků protiraketové obrany.

Důvody jsou stejné jako při minulé schůzi Sněmovny, to znamená stále neexistující stanovisko americké administrativy a potřeba jednání o možných alternativách zařazení systému do Severoatlantické aliance.

K tomu bych si ještě dovolil navrhnout pevné zařazení bodu 23, tisku 663, tedy novely zákona o pozemních komunikacích, jako první bod bloku prvních čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Kdy, pane předsedo, prosím vás?

 

Poslanec Přemysl Rabas: Hned první bod prvního bloku čtení. Úplně za začátku. Děkuji.

(Hlasy z lavic: První bod bloku prvního čtení.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: První bod prvního bloku čtení. Ano.

Dále vystoupí pan poslanec Bublan. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych z pověření výboru pro bezpečnost navrhl dva nové body. Jenom krátce uvedu, jak to vzniklo.

Obrátil se na mne právní zástupce bývalého policisty Karla Tichého, který je znám tím, že byl u zrodu a během šetření kriminálního spisu Krakatice, a obrátil se na mne se žádostí o zproštění důvěry. (Hlasitá reakce z lavic.) Pardon. Zproštění mlčenlivosti. Já už žiju trošku v dalším týdnu.

My jsme tuto záležitost projednali ve výboru pro bezpečnost a přijali jsme následující usnesení, které si dovolím přečíst.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP