Stenografický zápis 52. schůze, 1. dubna 2009


Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Petr Rafaj
Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Pavel Němec
Poslankyně Olga Zubová
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Miroslav Váňa
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


154. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 728/ - třetí čtení

Poslanec Jan Babor
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Carbol
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Babor
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Zdeňka Horníková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Carbol
Poslankyně Zdeňka Horníková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


92. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 566/ - třetí čtení

Poslanec Jan Babor
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 682/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Zdeňka Horníková


155. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Tluchoř


112. Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Tluchoř


107. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Jan Kasal


108. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


109. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Petr Tluchoř


110. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Petr Tluchoř


111. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.36 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Petr Tluchoř


108. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


110. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Petr Tluchoř


109. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Petr Tluchoř


111. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


1. Informace předsedy vlády o působení Marka Dalíka, tedy jeho ovlivňování novinářů s cílem nezveřejňovat podezřelé a nestandardní postupy při vyšetřování možné trestné činnosti poslance Petra Wolfa

Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Kateřina Jacques


2. Návrh na zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost Bc. Karla Tichého, bývalého příslušníka Policie České republiky, o skutečnostech souvisejících s kriminálním spisem Krakatice a jeho následných forem na základě § 63 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Poslanec František Bublan
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 15.04 hodin.)
(Schůze pokračovala v 15.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Vidím
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec František Bublan
Poslanec Jan Vidím
Poslanec František Bublan
Poslanec Jan Vidím
Poslanec František Bublan
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec František Bublan
Poslanec Jan Vidím
Poslanec František Bublan
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Michael Hrbata
Poslanec František Bublan
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec František Bublan
Poslanec Zdeněk Maršíček
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 16.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec František Bublan
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


3. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu a zájmových skupin do činnosti orgánů veřejné moci

Poslanec František Bublan
Poslanec Jan Vidím
Poslanec František Bublan
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zdeněk Maršíček
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zdeněk Maršíček
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jan Vidím


2. Návrh na zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost Bc. Karla Tichého, bývalého příslušníka Policie České republiky, o skutečnostech souvisejících s kriminálním spisem Krakatice a jeho následných forem na základě § 63 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Poslanec František Bublan
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Vidím
Poslanec David Kafka
Poslanec Jan Vidím


8. Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání /sněmovní tisk 631/ - prvé čtení

Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Jan Babor
Poslanec Miroslav Opálka
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Jan Babor
Poslanec Petr Bratský


156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 705/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Petr Braný
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze přerušena v 18.24 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP