Stenografický zápis 52. schůze, 27. března 2009


Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Marcela Mertinová
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 9.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.15 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


18. Návrh poslanců Petra Plevy, Michala Haška, Olgy Zubové, Petra Tluchoře a Vítězslava Jandáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 552/ - druhé čtení

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Pleva


152. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o způsobu přihlašování se k faktickým poznámkám

Předseda PSP Miloslav Vlček


114. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2008 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2007) /sněmovní tisk 432/

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Milan Urban


115. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2008 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2008) /sněmovní tisk 576/

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný
Guvernér ČNB Zdeněk Tůma


116. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2007 /sněmovní tisk 468/

Poslanec Michal Doktor


117. Zpráva o finanční stabilitě 2007 /sněmovní tisk 537/

Poslanec Michal Doktor


118. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2007 /sněmovní tisk 545/

Poslanec Michal Doktor


153. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 728/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Carbol
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Babor
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Babor
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Jiří Carbol


87. Vládní návrh zákona o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 548/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Václav Snopek


88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 591/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Jaroslav Plachý


90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 296/2007 Sb. /sněmovní tisk 604/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Zdeněk Lhota


91. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 649/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Petr Červenka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Červenka


97. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Evy Dundáčkové, Aleny Páralové, Juraje Ranince, Pavla Kováčika, Jana Hamáčka a dalších na vydání zákona o zmírnění majetkových křivd československých občanů, kteří zanechali svůj nemovitý majetek na území Zakarpatské Ukrajiny v souvislosti s její cesí Ukrajinské sovětské socialistické republice /sněmovní tisk 453/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Prosek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze přerušena v 11.16 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP