Stenografický zápis 52. schůze, 26. března 2009


Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Tomáš Hasil


150. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Břetislav Petr
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Krupka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Milada Halíková
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Klas
Poslanec Ivan Ohlídal
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 703/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Pavel Bohatec


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 761/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Jiří Hanuš
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Václav Grüner
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Jiří Papež


4. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky posouzení nezávislosti výkonu a budoucího uspořádání české justice

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Carbol
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Carbol
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


151. Ústní interpelace

Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Ladislav Šincl
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Ladislav Šincl
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání ukončeno v 15.04 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP