Stenografický zápis 52. schůze, 25. března 2009


Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Jiří Carbol
Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec František Bublan
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jaroslav Krákora


1. Informace předsedy vlády o působení Marka Dalíka, tedy jeho ovlivňování novinářů s cílem nezveřejňovat podezřelé a nestandardní postupy při vyšetřování možné trestné činnosti poslance Petra Wolfa

Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.40 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.55 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Severa
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.02 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Rath
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Rath
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Petr Pleva
Poslanec David Rath
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.35 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 566/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Jan Babor
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Václav Klučka
Poslanec David Kafka
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jan Babor
Poslanec Cyril Zapletal
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec Jan Špika
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Oldřich Vojíř


28. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 720/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek


33. Vládní návrh zákona o pojišťovnictví /sněmovní tisk 571/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Suchánek


34. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví /sněmovní tisk 572/ - prvé čtení

Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


35. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 /sněmovní tisk 617/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Libý


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 655/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Alfréd Michalík
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Daniel Petruška
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Stanislav Grospič


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 693/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Daniel Rovan
Poslanec Petr Braný
Poslanec Václav Exner


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 705/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Petr Braný


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 744/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 745/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Rafaj


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 505/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 515/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Petr Braný
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka


57. Návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 660/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka


58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 661/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.22 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP