Stenografický zápis 52. schůze, 20. března 2009


Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Jan Špika
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Hojda


113. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 699/

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Jiří Hanuš


125. Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2007 /sněmovní tisk 479/

Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda
Poslanec Tom Zajíček


132. Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2008 /sněmovní tisk 650/

Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda


139. Informace Ministerstva pro místní rozvoj o aktuálním stavu Monitorovacího systému fondů Evropské unie pro programové období 2007 až 2013 v České republice

Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda
Poslanec Vladimír Koníček


140. Informace předsedy vlády o stavu čerpání prostředků z Evropské unie v plánovacím období 2007 - 2013

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


126. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2007) /sněmovní tisk 501/

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Pavel Suchánek


127. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2008) /sněmovní tisk 619/

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Pavel Suchánek


128. Informace o podpořeném financování za rok 2007 /sněmovní tisk 502/

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Pavel Suchánek


129. Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2008 /sněmovní tisk 597/

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Pavel Suchánek


130. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2007 /sněmovní tisk 510/

Poslanec Jan Špika


131. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2007 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2007 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 624/

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


137. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství za období únor 2007 - srpen 2008

Poslanec Pavel Severa


138. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky za období březen 2007 - srpen 2008

Poslanec Václav Klučka


145. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2007 /sněmovní tisk 653/

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Přemysl Rabas


146. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2009 /sněmovní tisk 718/

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Antonín Seďa


148. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008 /sněmovní tisk 731/

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová


149. Informace o práci dočasné komise Poslanecké sněmovny pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi

Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání skončilo v 10.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP