(15.20 hodin)
(pokračuje Rath)

To jsou naši voliči, ti nás drží u moci, to jsou naši kamarádi, kteří nám pomáhají manipulovat médii v náš prospěch, protože jinak by nás nikdo nezvolil, kdyby média neustále za vaše peníze nepropírala lidem mozky, protože samozřejmě nikdo soudný by vás nemohl s touto politikou jinak volit! Čili říkejte to aspoň na rovinu. Pak si vás budeme moci vážit jako čestných lidí, kteří mají jiný pohled na svět, myslí si, že se má pomáhat těm nejbohatším, že se má kašlat na zbytek společnosti, že je v podstatě jedno, jak žije, a pak budiž, je to váš světonázor, já vám ho neberu. Ale prosím, nesnažte se ještě vypadat jako dobráci, kteří zachraňují český průmysl před hospodářskou krizí. Toto hospodářské krizi nijak nepomůže, resp. nijak ji to nesníží. To je prostě jasné.

A poslední věc. Pane ministře financí, když už jste se minule omluvil, tak doufám, že se omluvíte znova. Já mám dobrou paměť a dobře si vzpomínám, jak jste na mě doslova hulákal na rozpočtovém výboru, když jsem ještě byl ministrem, a křičel jste, jak neefektivně vynakládám státní prostředky za inzerci v médiích, že tam něco sděluji z Ministerstva zdravotnictví. (Ukazuje noviny.) Ejhle, v dnešním právu pan ministr financí upozorňuje za placenou inzerci, že zrušil zálohou daň z příjmů na rok 2001. Takže očekávám, že se mi teď omluvíte za vaše slova před třemi lety, kdy jste vykřikoval, jak je to nehospodárné, neefektivní, anebo přiznáte, že se chováte úplně stejně nehospodárně a neefektivně. To u ministra financí je skutečně vážný prohřešek. Možná vážnější než u ministra zdravotnictví.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan ministr Kalousek, připraví se pan poslanec Sobotka. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Jenom velice stručně. Jsem-li citován kýmkoliv, prosím, abych byl citován přesně. Neřekl jsem lumpové, řekl jsem grázlové a pak jsem se omluvil všem, kteří by si to mohli vzít osobně, a pro jistotu jsem se při té příležitosti, a to je přesný citát, omluvil i potomkům známého bandity Johanna Grasela, protože by se srovnáním s mým předřečníkem mohli cítit dotčeně a vzít si to také osobně. (Velké pobavení a potlesk v pravé části sálu.) Takže já se ještě jednou skutečně omlouvám. Je možné zkontrolovat si to v zápise.

Zrovna tak jsem neřekl větu, která tady zazněla, že sociální demokracie chce pomoci těm, kteří zatěžují české silnice starými šunkami. Řekl jsem, že sociální demokracie se obrací na ty, kteří si pořídili bezpečnější, ekologičtější auto anebo kteří se rozhodli žádné auto nemít, a těm říká, že z jejich peněz chce, aby oni ze svých peněz - ta řada důchodců, těch, kteří jsou ještě chudší než ti, kteří mají staré šunky, aby ze svých peněz přispěli těm, kteří mají staré šunky. A říkám, že to prostě není fér! Předpokládám, že to sociální demokracie nechce udělat ze svého rozpočtu. Pokud ano, tak se skutečně omluvím. Pokud sociální demokracie bude financovat šrotovné nikoliv z veřejných prostředků, ale ze stranické pokladny anebo z prostředků mnohoobročníků, které má ve svých řadách (pobavení a potlesk v pravé části sálu) a berou několik platů, pak sociální demokracii zatleskám a tento krok podpořím. Ale pokud tyto prostředky chcete vytáhnout z kapes těch, kteří žádné auto nemají, pak to pokládám za nefér a budu proti tomuto opatření vždycky bojovat! (Potlesk poslanců vládní koalice.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Rath. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.

 

Poslanec David Rath: Vážený pane ministře, já chápu, že trpíte selektivní ztrátou paměti a nepamatujete si, co jste tady řekl. Já jsem si to zapsal velmi přesně a můžete se podívat pak do stena, jak jste tady říkal, jak zatěžují silnice starými šunkami v podstatě jen ze své kratochvíle, protože jak jsem říkal, vy byste je nejradši házel do příkopu. Víte, selektivní ztráta paměti, pokud je jen známkou nedostatku charakteru, tak není hrozivá. Doufám, že u vás ta porucha není hlubší!

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Sobotka, připraví se pan poslanec Šustr. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já myslím, že je to ve skutečnosti, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, morální hazard. Tohle je prostě morální hazard! Jak chce pan ministr financí Kalousek vysvětlit občanům s průměrnými příjmy nebo těm, kdo mají příjmy nižší než průměrné, že se z prostředků daňových poplatníků budou dotovat podnikatelé-plátci DPH a bude se dotovat ne nákup vozů, které nutně potřebují k podnikání, které jsou k tomu uzpůsobeny, ale třeba nákup luxusních vozů sportovního typu, které jsou prostě evidentně určeny k tomu, aby v nich trávili příjemně volné chvíle? Jak toto chce pan ministr financí vysvětlit velké většině daňových poplatníků, která nemá plat v úrovni průměrné mzdy? To tady nevysvětlil! Ani tady nevysvětlil a neřekl racionální argumenty proti tomu, proč tato vláda odmítá šrotovné. Copak jsou v Německu hlupáci? Nebo jsou hlupáci v Rakousku, na Slovensku, v Itálii, ve Francii, ve Španělsku, v Portugalsku? Všude tam tento systém zavedli! V Lucembursku. Řada těchto zemí dneska podporuje trh s automobily a nepřímo tak podporuje i výrobu na území ČR. Vláda toto odmítá. Jsou to prostředky daňových poplatníků a my jsme zodpovědni za to, aby se jimi neplýtvalo, aby se vynakládaly efektivním způsobem.

Já panu ministrovi financí odpovím na to, co měl udělat, jak měl postupovat. Jestliže v prosinci dospěl k rozhodnutí, že navrhne možnost vracet DPH u všech osobních automobilů, 7. prosince toto své rozhodnutí zveřejnil, tak 8. prosince mohl připravit pozměňovací návrh, 9. prosince ho předložit do Poslanecké sněmovny, měl jednat s opozicí, mohla se udělat mimořádná schůze a ještě na konci loňského roku mohla být celá věc vyřešena. Místo toho se v prosinci nic nedělo, v lednu se nic nedělo a jediné, k čemu došlo, byl propad v oblasti prodeje nových osobních automobilů, protože všichni čekali na to, co se stane. Bude to pravda, nebude to pravda, od kdy to bude platit? Od března? Od dubna nebo od května? Nebo to nebude platit vůbec? To je chyba, kterou pan ministr financí udělal.

A poslední věc. Je prokazatelné, že Ministerstvo financí už v květnu loňského roku vědělo, že mřížky skončí. Vy jste to věděli 12 měsíců, a nepodnikli jste nic. Nenavrhli jste žádné řešení! Měli jste 12 měsíců na to, abyste problém řešili, aby nedocházelo k tomu paradoxu. Já myslím, že vy postupujete pokaždé stejně. Vždycky problém necháte až na poslední chvíli, pak přijdete do Poslanecké sněmovny a chcete po nás urychlené rozhodnutí ve zrychleném projednávání, pozměňovacím návrhem, který je přednesen na poslední chvíli, a my tady máme řešit váš problém! Toto není problém opozice, toto není problém sociální demokracie! Toto je problém Topolánkovy vlády, toto je problém ministra financí a způsobu, jakým se rozhodl celou věc vyřešit. My tady řešíme v tuto chvíli jeden z problémů vládnutí této vlády. Tak to prostě je!

A pokud jde o daňovou politiku, vždyť je to přece jasné. Daňová politika této vlády je systematicky od prvního okamžiku zaměřena ve prospěch vysokopříjmových skupin. Není zaměřena ve prospěch středněpříjmových kategorií, už vůbec nemyslí na lidi s nízkými, podprůměrnými příjmy. Systematicky tato vláda dělá jedno opatření za druhým, aby podporovala pouze vysokopříjmové skupiny. Tak to prostě je! Toto opatření míří stejným směrem. Hospodářská krize je jenom záminka, stejně jako u slev na sociálním pojištění. Je to jenom záminka k tomu, abyste mohli přerozdělit daňové zatížení ve prospěch vysokopříjmových kategorií, abyste mohli zlikvidovat příjmy veřejných rozpočtů a v budoucnu potom krátit sociální výdaje s argumentem, že na to prostě nemáme! Také toto opatření má svoje daňové náklady a pan ministr financí by měl říci, kolik nás to bude stát. (Potlesk části poslanců.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP