Stenografický zápis 50. schůze, 3. března 2009

(Schůze zahájena ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Pleva


1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. ledna 1996 v Římě, která bude sjednána formou výměny verbálních nót /sněmovní tisk 630/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Tomáš Dub


2. Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II. /sněmovní tisk 672/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Pavel Hrnčíř


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Patera
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec David Rath
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Rath
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec David Rath
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec František Bublan
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 627/ - třetí čtení

Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Petr Pleva


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 481/ - třetí čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 656/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Poslankyně Olga Zubová
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová
Poslanec Václav Votava
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Schůze skončila v 17.04 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP