(9.40 hodin)
(pokračuje Braný)

No a proto i já jsem se omezil ve svých aktivitách a využívat spotřební daň, jakoby takovou tam řešit, i jiné věci, než bylo primárně, byť součástí návrhu, který předkládá vláda. Tím jsme si též pomohli některým problémům. Takže do budoucna je třeba více respektovat zásadu, že by se měly věci projednávat v patřičných výborech, abychom se vyvarovali určité až lidové tvorby. To je jedna poznámka.

A druhá. Včera, když jednal podvýbor pro územní rozpočty, tak za Svaz měst a obcí pan výkonný místopředseda Jech nás též žádá, abychom silně zvažovali dopady, když děláme jakákoliv opatření v tom období, kdy se řeší možné dopady krize, tak abychom nedělali opatření, která jsou zatěžující na rozpočty obcí, měst i krajů. Tam konkrétně připomínal zákon chodníkový. Já ho nechci zpochybňovat, je to za námi, ale abychom se vyvarovali, protože dobře víte, že každé opatření, které zde přijmeme, je třeba důkladně prodiskutovat, jinak vzniká nebezpečí, že v ne úplné znalosti někdy rozhodneme tak, že potom není možné to řešit normálními rozpočtovými pravidly a musí se dělat různé úpravy a dodatky v našich dalších krocích.

Takže já bych též jako kolega Svoboda žádal, aby se ještě k některým pozměňovacím návrhům vyjádřili předkladatelé a řekli, jak tedy chtějí v této věci postupovat, protože myslím, že prostor pro to bude dost a nic se tu nezanedbá z hlediska času. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Další do rozpravy obecné ministr financí pan Miroslav Kalousek. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jenom pro pořádek, aby nedocházelo k dezinterpretacím. Já jsem měl včera radost po zasedání rozpočtového výboru, že jsme se pochopili. Po vystoupení pana poslance Svobody mě ta radost přešla. Já se obávám, že jsme se nepochopili.

Pozměňovací návrh pana poslance Šustra, ke kterému doufám, že se přihlásí, vůbec neslaďuje naše právo s Evropskou unií. To s tím prostě nemá nic společného. Dnešní platný právní stav je právní stav poté, co by byl přijat návrh pana poslance Šustra, a je v naprostém souladu s právem Evropské unie. Proti tomu nemůže nikdo nic mít. Ta argumentace spočívala pouze v tom, kdo tím, že hájil platný právní stav a nechtěl připustit změnu a prosazoval konkurenční výhodu pro drahá auta a jejich uživatele, a kdo, jako pan poslanec Šustr nebo já chceme, aby ta konkurenční výhoda pro drahá auta a jejich uživatele nebyla. Jinak v souladu s platným právním stavem je obojí.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Svoboda má slovo.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, já teď přemýšlím a snažím se vzpomenout, kde jsem udělal ve své řeči chybu. Já jsem přece nic takového neříkal o tom, nebo jsem to nezpochybnil. Já naopak jsem chtěl jenom říci, že diskuse na včerejším rozpočtovém výboru byla velmi obohacující v tom, že se vysvětlila stanoviska a vedle vnímání toho argumentu, že to je protikrizové opatření, tu zazněly ještě ty technické, že tu dochází k té nápravě v tom smyslu, že se tu otevírá možnost pro to, mít v kategorii N1, M1 vozidla i bez té pověstné mřížky. To je všechno, co jsem chtěl říci. Nic víc, nic míň. Především jsem chtěl říci, že diskuse nebyla samoúčelná a měla svůj hluboký smysl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. V rozpravě obecné zpravodaj pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Jenom velmi krátké vystoupení k výtce, která zazněla při projevu pana poslance Braného. Chtěl bych ujistit kolegy a kolegyně, že od počátku je sněmovní tisk 605 kombinací novel dvou zákonů, jak zákona o dani z přidané hodnoty, tak zákona o spotřební dani. Ve chvíli, kdy se rozšířil ještě o účinky změn dvou dalších zákonů, Sněmovnu jsem na to upozornil. Je tedy zbytečné strašit tím efektem přílepků a vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna se debatě o podstatě těch pozměňovacích návrhů i o podstatě záměrů věnuje nezvykle dlouho, řekl bych, oproti efektům a poměru debat v jiných situacích v jiných věcech, řekl bych, že je zjevně každému jasné, o čem budeme jednat a hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Žádnou další přihlášku do rozpravy obecné nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Do ní mám zatím tři přihlášky, a to pana poslance Vojíře, pana poslance Tlustého a pana poslance Sobotky. Ano, vidím další. Pane poslanče Vojíři, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi jen velmi stručně, abych nezdržoval toto jednání, přihlásit se k mému písemně podanému pozměňovacímu návrhu k této materii. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Prosím pana poslance Vlastimila Tlustého. Vážený pane poslanče, ujměte se svého slova.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych při vědomí současné dojemné pozitivní atmosféry a všeobecné spolupráce a při vědomí toho, že ani můj pozměňovací návrh ji dnes snad nepřevrátí k hysterickým záchvatům a urážkám, se chtěl přihlásit ve smyslu výzvy pana zpravodaje ke svému návrhu na snížení základní sazby DPH z 19 na 15 %, a to bez časového omezení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Pan poslanec Sobotka. Máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi rovněž, abych předložil pozměňovací návrh, který zde předkládám opakovaně v této Poslanecké sněmovně. Mým cílem je vrátit sníženou sazbu daně z přidané hodnoty přibližně na hodnotu, kterou měla předtím, než Topolánkova vláda DPH zvýšila. Jedná se tedy o návrh na snížení snížené sazby z 9 na 6 %. S ohledem na fiskální dopady a s ohledem na tedy protikrizový charakter tohoto opatření navrhuji, aby toto opatření bylo účinné v roce 2010 a v roce 2011, to znamená platilo by do konce roku 2011.

Ještě jednou zejména tedy pro členy vlády opakuji, že se jedná o snížení snížené sazby daně z přidané hodnoty.

Můj pozměňovací návrh je tento: V části první článek 1 se za bod 1 vkládají nové body, které zní:

Bod 2. V § 37 odst. 1 a 2 se číslo 9 nahrazuje číslem 6.

Bod 3. V § 38 odst. 4 se číslo 9 nahrazuje číslem 6.

Bod 4. V § 47 odst. 1 písm. b) se číslo 9 nahrazuje číslem 6.

Bod 5. V § 37 odst. 1 a 2 se číslo 6 nahrazuje číslem 9.

Bod 6. V § 38 odst. 4 se číslo 6 nahrazuje číslem 9.

Bod 7. V § 47 odst. 1 písm. b) se číslo 6 nahrazuje číslem 9.

Následující body se přečíslují.

V části třetí článek III zní: Článek III. Tento zákon nabývá účinnosti dnem s výjimkou ustanovení článku I bodu 5, 6 a 7, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Tolik tedy pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Nyní prosím pana poslance Pavla Suchánka. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, i já bych se chtěl opakovaně přihlásit ke svému písemně rozdanému pozměňovacímu návrhu k tomuto tisku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Požádám pana poslance Ladislava Šustra. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v nezměněném textu, jak byl předán na lavice a poté dodán do sčotky (?) 605, pozměňovacích návrhů, oslovuji opět opakovaně v druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Pan poslanec Hanuš. Máte slovo, vážený pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Děkuji. Rovněž já bych se přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům, které byly rozdány při minulém druhém čtení na lavice. Jedná se o DPH u semen a u odpadů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Pane poslanče Patero, ujměte se slova.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP