(9.30 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Můžeme přistoupit k prvnímu pevně zařazenému bodu, kterým je bod

 

222.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 605/ - druhé čtení

 

U stolku zpravodajů již zaujali svá místa za navrhovatele ministr financí pan Miroslav Kalousek a zpravodaj rozpočtového výboru, pan poslanec Michal Doktor.

Souhlasili jsme s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona, a to usnesením Poslanecké sněmovny č. 1085 ze dne 18. února tohoto roku na této probíhající 48. schůzi Poslanecké sněmovny.

V úvodu vystoupí ministr financí pan Miroslav Kalousek. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, již počtvrté předstupuji před Poslaneckou sněmovnu s touto novelou, podruhé tak činím v rámci režimu druhého čtení. Děkuji rozpočtovému výboru za urychlené projednání poté, co mu to bylo opět přikázáno zpět. Proběhlo včera ráno, sice bez usnesení, ale myslím, že jsme si přehledně vysvětlili, jaký právní stav vyhovuje luxusním automobilům a jejich uživatelům a jaký právní stav vyhovuje automobilům střední a nižší třídy a jejich uživatelům. Jsem velmi rád, že došlo k pochopení v této situaci.

Ke všem ostatním pozměňovacím návrhům, popřípadě i k tomuto, jsem připraven vyjádřit se před třetím čtením. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji, pane ministře. Táži se zpravodaje. Ano, nyní se slova ujme zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Michal Doktor. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Doktor: Kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že včerejší jednání rozpočtového výboru mělo ponejvíce informativní a konzultační charakter, nebylo tedy přijato v jeho závěru žádné usnesení, myslím si, že ve svých zpravodajských povinnostech se musím a mám omezit pouze na procedurální záležitosti projednávání tohoto sněmovního tisku.

Za prvé opakuji, že rozpočtový výbor na svém prvním jednání, na kterém se zabýval tímto sněmovním tiskem, přijal pouze změnu, která se zabývá změnou účinnosti.

Za druhé, vzhledem k tomu, že se nacházíme v režimu opakování druhého čtení, vyzývám všechny kolegy a kolegyně, kteří podali pozměňovací návrhy v tom prvním druhém čtení, aby se přihlásili ke svým pozměňovacím návrhům, pakliže stojí o to, aby byly znovu projednávány. Pro přehled zopakuji, že v oblasti změn zákona o dani z přidané hodnoty to byl pan poslanec Šustr, pan poslanec Doktor, pan poslanec Sobotka, pan poslanec Hanuš a pan poslanec Tlustý, v oblasti účinků měnících zákon o spotřební dani to byl pan poslanec Doktor, pan poslanec Vojíř a pan poslanec Skopal, v oblasti zákonů a účinků měnících zákon o dani z příjmu pan poslanec Suchánek a pan poslanec Patera a v oblasti změn takzvaných malých rozpočtových pravidel pan poslanec Doktor.

Myslím, že tím jsou mé zpravodajské povinnosti naplněny a nic nebrání tomu, abychom zahájili podrobnou rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nejprve obecnou, pane zpravodaji. Velice vám děkuji za připomenutí. Tedy otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Sobotka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já bych chtěl jednak avizovat, že předložím jediný pozměňovací návrh, to znamená modifikovaný pozměňovací návrh, který jsem předkládal při minulém druhém čtení. Opět navrhnu snížené sazby daně z přidané hodnoty z 9 na 6 %, ale navrhnu, aby tento pokles byl limitován léty 2010 a 2011.

Druhá poznámka se týká včerejšího jednání rozpočtového výboru. Já musím říci, že to jednání pokládám za užitečné. Myslím si, že včerejší jednání potvrdilo, že mělo smysl tento návrh zákona vrátit do opakovaného druhého čtení, neboť jsme si včera na jednání rozpočtového výboru mohli vyjasnit celou řadu problematických pasáží, které byly navrženy v rámci jednotlivých pozměňovacích návrhů.

Chtěl bych také konstatovat, že návrh, který byl předložen tuším kolegou Šustrem a týká se možnosti odpočtu DPH u automobilů, je podle mého názoru primárně motivován změnou evropských norem a změnou evropské legislativy, která podle mého názoru neumožňuje ani od 1. dubna letošního roku vládě jiný postup při odpočtu DPH u automobilů, než v tuto chvíli byl zvolen. Já to řešení pokládám nyní za více technické než za řešení politické.

Pokud jde o ostatní pozměňovací návrhy, já se domnívám, že jsou hlasovatelné a že Poslanecká sněmovna o nich bude muset rozhodnout ve svém hlasování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Mohu považovat vaše vystoupení za přihlášku do podrobné rozpravy? Ano.

Nyní ještě do rozpravy obecné pan poslanec Miroslav Svoboda.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, dvě poznámky.

Za prvé, vrácení do druhého čtení a projednávání v rozpočtovém výboru, jak již naznačil kolega Sobotka, nebylo samoúčelné, ale mělo svůj hluboký smysl, protože byly podrobně rozdiskutovány pozměňovací návrhy. Musím říci, že argumentace pana ministra byla velmi zajímavá, protože se přesunul ten pohled na pozměňovací návrh na odpočtu DPH právě z toho jediného motivu, kterým samozřejmě je protikrizové opatření, i k tomu druhému, který tady byl již naznačen, to znamená sladění našich právních předpisů s evropskou směrnicí, a to si myslím, že je správné, protože ve své podstatě jde o tu věc, že my jsme do této chvíle k této problematice přistupovali tím, že jsme měli takzvanou mřížku v automobilech, když jsme chtěli mít auto vedené v kategorii N1, M1, a tudíž bylo možno odečíst DPH. Změna, která přichází, už nemusí zákonitě jít na ten předpoklad, že musí být mechanická úprava, ale právě díky evropské směrnici může být auto automaticky zařazeno na základě technických parametrů do té kategorie z titulu těch parametrů, takže to technické opatření a neodvolatelný zásah do samotného automobilu již nebude potřeba. To je jedna věc.

Druhá věc, ta podstatnější - já bych především rád vyzval v tuto chvíli předkladatele pozměňovacích návrhů, aby se k nim přihlásili, protože v případě, že tak neučiní, tak já například mám připravenou určitou řeč směrem k pozměňovacímu návrhu kolegy Doktora a v tuto chvíli nevím, jestli vlastně ten pozměňovací návrh je na stole, či není.

Takže děkuji a předpokládám, že autoři se zhostí svého úkolu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Braný. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, já jenom k diskusi, která zde zazněla i od kolegy Svobody. Když jsme projednávali zákony, které se týkají opatření, která by měla urychleně vejít v platnost, tak jsme si zejména řekli, že by bylo dobré, abychom do toho nedávali přílepky. Samozřejmě je to právo každého, ale chtěl bych tady říci svůj názor, že my dnes máme řešit hlavně zákon, který má na starosti daň z přidané hodnoty, a my máme u toho jako vedlejší produkt spotřební daně. To jsem očekával spíše u návrhu kolegy Urbana a spol. z hlediska nafty a benzinu, ale byly tady dány možnosti, abychom se vždy věnovali spíše té materii, která je základní. Tady to budí dojem, že to jsou víc přílepky. To jsou ty věci kolem spotřebních daní, které potom můžou též komplikovat rozhodování některých kolegů a kolegyň ve Sněmovně. Proto bych nabádal i do budoucna, abychom se toho vyvarovali a dávali to jako stávající vždy základ toho tisku, který je. Sněmovna může samozřejmě rozhodnout svobodně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP