(9.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Proto kategoricky si vyhrazuji to, aby pan předseda poslaneckého klubu ČSSD zde vznášel výtky proti mému řízení schůze. Požádala jsem všechny poslance zde přítomné, děkuji za to, že tu byli, řekla jsem, že těm, kteří si hráli s tím hlasovacím zařízením, jsem řekla to, co jsem jim říct chtěla. Nemám důvod tuto scénu dál rozvádět.

Je chybou Poslanecké sněmovny, že ve chvíli, kdy se očekává, že budeme schopni naplnit program, který jsme si stanovili, ve chvíli, kdy si prodloužíme svůj normální jednací režim o jeden týden, že se budeme snažit toto jednání nějakým solidním způsobit dokončit. Kategoricky odmítám, že to bylo vinou řídící schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, vážená paní místopředsedkyně. Opět se hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Sobotka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já už se nebudu vracet k té otázce přerušení včerejšího jednání. Já bych chtěl také poděkovat všem poslancům a poslankyním, kteří tady byli přítomni a byli včera ochotni jednat. Bohužel to možné už potom nebylo.

Dovolte mi ale, abych se vrátil k výrokům pana premiéra Topolánka. Já se obávám, a když pana premiéra v těch posledních letech poslouchám v této Poslanecké sněmovně, tak on nemá příliš velkou úctu k našemu sboru. On nemá příliš velkou úctu k Parlamentu České republiky a k Poslanecké sněmovně. Některé jeho výroky prozrazují, že si Poslanecké sněmovny příliš neváží. Mě to velmi mrzí. Já musím znovu na tomto místě připomenout panu premiérovi Topolánkovi, že on je odpovědný, jeho vláda je odpovědná této Poslanecké sněmovně. Není to naopak. A také vláda Mirka Topolánka není odpovědná Evropské unii. Prostě důvěra v tuto vládu je odvozena od této Poslanecké sněmovny. Interpelace jsou zákonné ústavní právo člena Poslanecké sněmovny a já se domnívám, že premiér, který respektuje ústavu a právo, by měl umožnit, aby tyto interpelace mohly řádně probíhat. Není prostě přirozené, není normální a není to projevem úcty k Poslanecké sněmovně, jestliže chybí sedm z deseti interpelovaných členů vlády. To není dobrá činnost vlády. Vláda nefunguje v tomto směru dobře a myslím si, že premiér by v té věci zjednat nápravu.

A není pravda, pane premiére to, co jste tady řekl. Vy jste tady před malou chvílí prohlásil, že členové vlády, kteří zde chyběli, byli v zahraničí. Já vás znovu žádám, abyste si celou věc prověřil. Pan ministr Langer zcela jistě nebyl v zahraničí. Já jsem viděl včera pana ministra Langera na televizních záběrech, jak se nechává filmovat a fotografovat se skupinou mongolských pracovníků, kteří se právě včera vraceli z pražského letiště do své země původu. Pan ministr Langer byl v době, kdy měl být tady na interpelacích, tak byl v Praze. Není pravda, že byl v zahraničí. Totéž se týká pana ministra financí Kalouska. Pan ministr financí Kalousek tady včera dopoledne vystupoval v Poslanecké sněmovně. Já si nemyslím, že byl v zahraničí, a myslím si, že jak ministr Langer, tak ministr Kalousek minimálně mohli být přítomni v této Sněmovně a neměli by se vyhýbat interpelacím poslanců.

Ještě jednou, pane premiére, učiňte prosím vše pro to, aby vláda dostála své odpovědnosti a plnila řádně své povinnosti. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Předseda vlády pan Mirek Topolánek, poté pan ministr financí Miroslav Kalousek. Pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážený pane předsedo, vy se hluboce mýlíte. Já si velmi vážím parlamentní demokracie a této ctihodné instituce. Já si pouze nevážím vás.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ministr financí pan Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Chtěl jsem pouze podotknout k panu předsedovi Sobotkovi, že jsem byl řádně dopředu a včas omluven na celý den, neboť jsem odpoledne měl zahraniční jednání, byť v Praze, ale dlouhodobě plánované, nebylo možné nechat hosty čekat na úrovni ministrů. Dopoledne jsem měl dialog se sociálními partnery. To, že jsem na chvíli sem zaskočil, bylo ze známého důvodu - po dohodě nás dvou, pane předsedo.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane ministře. Táži se, neboť nás ještě pět minut dělí... Pan místopředseda vlády Petr Nečas. Pan ministře Nečasi, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já mohu pouze konstatovat, že ten včerejšek byl hodně nedůstojný ze strany sociální demokracie. Mohl bych konstatovat, že například písemné interpelace byly zase zablokovány díky nepřítomnosti poslance Paroubka. Mohu konstatovat, že dnes tři opoziční poslanci jsou omluveni z tzv. pracovních důvodů. Já nevím, jaká je jejich práce v době, kdy zasedá plénum.

A to, že tady nebyl pan poslanec Langer a raději trávil čas s mongolskými občany než se sociálně demokratickými poslanci, je spíše výpovědí o České straně sociálně demokratické než o panu ministru Langerovi. (Ohlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Předseda poslaneckého klubu pan kolega Kováčik. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, spolu s některými z vás, kteří mi to zajisté potvrdí, jsem se včera zúčastnil setkání starostů z kraje Vysočina a chtěl bych vám v této situaci, která teď probíhá v této chvíli, vyřídit jejich vzkaz. Vzkazují nám všem: Lidem není dobře a nebude dobře. Obávají se toho, co bude. Přestaňte se v Parlamentu napadat, přestaňte v Parlamentu dělat to, co tam děláte dosud, a pojďte pracovat na tom, na čem máte. Volám k tomu i dnes. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já si dovolím upozornit všechny kolegyně a kolegy, že v této fázi faktické poznámky s výjimkou přednostních práv k vystoupení nemohu akceptovat. Tímto se omlouvám všem, kteří si přáli zapojit do zajímavé diskuse.

Ještě není půl desáté, ke změnám pořadu jednání už si nikdo nepřeje vystoupit, můžeme tedy přikročit k hlasování o změnách tak, jak byly navrženy.

Ještě doplním před hlasováním: náhradní karta pan kolega Hamáček, náhradní karta číslo 2, jestli se nemýlím.

 

S prvním návrhem vystoupil předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, a to zařadit na pořad schůze opakované druhé čtení sněmovního tisku 605, zařadit ho pevně jako první bod našeho jednání.

O tomto rozhodneme v hlasování, které zahajuji, hlasování 429, a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 153 poslankyň a poslanců pro návrh 127, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem pana kolegy Tluchoře bylo pevné zařazení tisku 656, bodu 142, tedy třetího čtení návrhu zákona o zrušení Fondu národního majetku, jako čtvrté třetí čtení v dnešním dopoledním bloku.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 430. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 154 poslankyň a poslanců pro návrh 133, proti 5. I tato změna byla přijata.

 

Dále nás žádá ministr zemědělství pan Petr Gandalovič o pevné zařazení bodu 39, sněmovního tisku 672, je to první čtení, dnes po všech pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 431. Táži se vás, kdo souhlasí s touto prosbou? Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 154 poslankyň a poslanců pro návrh 145, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Tluchoř má náhradní kartu číslo 8.

To jsou všechny změny našeho pořadu jednání, které byly předneseny a posléze podrobeny hlasování.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP