Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
20. února 2009 v 9.07 hodin

Přítomno: 154 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené poslankyně a vážení poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 48. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, tak jak to již učinila paní poslankyně Bohdalová s náhradní kartou č. 3, pan poslanec Raninec s náhradní kartou č. 4, pan poslanec Paroubek s náhradní kartou č. 6 a pan ministr Jiří Pospíšil s náhradní kartou č. 7.

Sděluji vám, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Adam, pracovní důvody, pan poslanec Černý Karel, Černý Alexander, pan poslanec Exner, zahraniční cesta, pan poslanec Hašek, pan poslanec Hink, zdravotní důvody, paní poslankyně Jacques, zahraniční cesta, paní poslankyně Kočí, pracovní důvody, pan poslanec Kvapil, zdravotní důvody, pan poslanec Plachý, zahraniční cesta, pan poslanec Rabas, pan poslanec Řebíček, pracovní důvody, pan poslanec Schwippel, zahraniční cesta, pan poslanec Snítilý a pan poslanec Šťastný z důvodů zdravotních. Dodatečně se ještě omlouvá z důvodu nemoci pan poslanec Dědič.

Z vlády potom ministr Bursík, zahraniční cesta, ministryně Filipiová, pracovní důvody, ministr Langer, pracovní důvody, paní ministryně Parkanová, zahraniční cesta, pan ministr Jehlička, pracovní důvody. Tedy omluvy.

Na dnešek jsme zařadili body v pořadí 210, 98, 149, 129, 136, 132, 139, 142, 59, 17 a 80. Ale hlásí se několik kolegů a kolegyň do bloku změny našeho jednání. Ještě předtím, než jim udělím slovo, ale dám slovo panu ministru Gandalovičovi. - Takže pan ministr Gandalovič stahuje svoji přihlášku, tedy předseda poslaneckého klubu pan poslanec Tluchoř, potom pan ministr financí Miroslav Kalousek. Pane poslanče Tluchoři, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, krásné dobré ráno vám přeji a požádal bych vás velmi rád o dvě změny v našem dnešním programu. Nejprve bych požádal o zařazení nového bodu a to je opakované druhé čtení sněmovního tisku 605, zákona o dani z přidané hodnoty. Dovolil bych si ho navrhnout na zařazení jako první bod dnešního jednání.

Druhá žádost se týká sněmovního tisku 656, bod 142, třetí čtení zákona o zrušení Fondu národního majetku, a to bych poprosil maličko posunout tak, aby to bylo jako čtvrté třetí čtení dnes.

To je vše, děkuji pěkně za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Pan ministr Kalousek svoji přihlášku stahuje, obnovuje ji pan ministr Gandalovič. Takže prosím pana ministra Gandaloviče. Máte slovo, vážený pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážená paní místopředsedkyně, vážená Sněmovno, dovolte, abych z podobných důvodů, ze kterých jsem žádal o zařazení předchozího bodu o Pozemkovém fondu, teď požádal o zařazení tisku 672, přijetí půjčky z Evropské investiční banky. Jednalo by se o první čtení a předpokládám, že by nám to nezabralo příliš času. Takže po pevně zařazených bodech bych požádal o přiřazení ještě tohoto nově pevně zařazeného bodu tisku 672. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, pane ministře. Přeje si někdo další přednést návrh na změnu našeho pořadu jednání? Nikoli. Ale o slovo se ještě hlásí po uzavření všech žádostí o změny programu předseda poslaneckého klubu ČSSD pan Sobotka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych využil této příležitosti a vrátil se ještě k včerejšímu odpolednímu jednání Poslanecké sněmovny, a to za prvé v souvislosti s účastí členů vlády na ústních interpelacích na členy vlády a také současně s postupem řídící schůze během odpoledního, resp. podvečerního jednání Poslanecké sněmovny.

Chtěl bych konstatovat, že z deseti interpelovaných ministrů v rámci včerejšího jednání a ústních interpelací byli přítomni pouze tři interpelovaní členové vlády. Sedm interpelovaných členů vlády přítomno na jednání Poslanecké sněmovny a na interpelacích nebylo. Dokonce během těchto interpelací docházelo k okamžikům, kdy tady vlastně v Poslanecké sněmovně nebyl přítomen vůbec žádný člen vlády.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP