(15.30 hodin)
(pokračuje Topolánek)

Já už jsem tady dnes v odpovědi na písemnou interpelaci Jiřího Paroubka odpovídal na to, co může vláda udělat v této věci, pokud vůbec bude takový zájem od vlastníků, případně věřitelských bank, případně správců konkursní podstaty nebo insolvenčních správců.

Celá záležitost českého skla a českého porcelánu je opravdu pozůstatkem velmi problematického období, mimo jiné vyvedení nejrůznějších financí do kajmanských struktur IPB, následně obsazení IPB, správy ČSOB a neochoty bankovních ústavů za prvé finančně restrukturalizovat a nových vlastníků fakticky restrukturalizovat výrobu skla a porcelánu. Konkurenceschopnost jednotlivých podniků v čase klesala, konkurence z Asie byla velmi významná a i díky sílící koruně, která do jisté míry sílila přirozeným způsobem díky tomu, že jsme se měli ekonomicky lépe, stále častěji se vyrábělo spíše na sklad, celá struktura podniku znamenala, že některé podniky neměly přímou vazbu na odbytové struktury a na vlastní obchod. V momentě, kdy banky nebyly ochotny dále financovat tyto struktury, sklapla past, do které se dostaly.

My můžeme, a já už jsem to řekl zcela jasně - mimo jiné okres Vsetín se dostal mezi ty regiony, jak už jsem řekl dopoledne, kde je možno využívat nadstandardních čerpání v rámci operačního programu, který je na to určen -, zvýšit dopravní obslužnost, pomoci mobilitě pracovní síly, zabezpečit rekvalifikace případně zvýšeným množstvím peněz na správy sociálního zabezpečení a umožnit nadstandardní čerpání strukturálních fondů.

Jestli máte pocit, že vláda by měla zasáhnout do majetkové struktury toho celého konglomerátu firem ve sklu a porcelánu, tak tady vás opravdu odkážu na jednoho z předchůdců Miroslava Kalouska, a tím je Bohuslav Sobotka, který vám vysvětlí, kolikrát se o to pokoušel a jakým způsobem byl stát bezmocný jako beneficient a nikoliv vlastník do majetkové struktury, a tím fakticky do restrukturalizace celého tohoto oboru zasáhnout.

Je mi to líto, já jsem do Karolinky pro sklo jezdil, znám celou řadu skláren, řekl bych většinu skláren v České republice, a pokud by tento typ průmyslu měl vymizet jenom kvůli neschopnosti restrukturalizovat celý tento obor, tak to by mně stejně jako vám přišlo velmi líto.

Velmi pozorně budu celý problém sledovat. Pokud máte nápad, jakým způsobem by stát legálně mohl do celé této záležitosti zasáhnout, tak si rád nechám od vás poradit.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. Táži se, jestli chce pan poslanec položit doplňující otázku. Ano, chce. Prosím.

 

Poslanec František Novosad: Já již otázku nemám. Jen bych dal panu premiérovi radu, aby nezapomínal na oblast, kde prožil své dětství. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Pan premiér chce ještě reagovat. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já tomu rozumím, já jsem tam prožil dětství, já tam znám spoustu lidí, já k tomu regionu mám samozřejmě vztah jako k žádnému jinému na světě. Nicméně vy byste měl vědět, že vláda opravdu udělá to, co je potřeba, pokud ji o to někdo požádá. Jestliže struktura Crystalexu předložila fakticky určitý návrh, který se teď, v těchto dnech a týdnech, posuzuje, tak je nějaké světlo na konci tunelu, že v rámci restrukturalizačních snah, případně nalezení nového vlastníka, může znovu zasvítit slunce nad Karolinkou. Ale vy dobře víte, že já to osobně nemohu ovlivnit.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. S další interpelací vystoupí pan místopředseda Lubomír Zaorálek, připraví se pan poslanec Petr Bratský. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane předsedo. Pane premiére, 7. listopadu v novinách Financial Times český prezident Václav Klaus otiskl článek, ve kterém se mimo jiné vyjadřoval k tomu, jak reagovat na současnou globální hospodářskou krizi. On tam napsal: "Nejlepší by bylo přechodně zmírnit, ne-li zrušit, nejrůznější pracovní, ekologické, sociální, zdravotní a další standardy, protože blokují racionální lidskou aktivitu více než cokoli jiného." Český prezident v tomto textu uvedl, že při řešení krize by nejvíce pomohlo zrušit všechna omezení soukromých iniciativ zavedených za poslední půlstoletí éry sociální a ekologické tržní ekonomiky. De facto takový koncept návratu do 19. století jako řešení problémů současné ekonomické a finanční krize.

Říkám to, protože dnes v Evropském parlamentu český prezident znovu vystoupil s podobnými tezemi, ve kterých opakoval, že návrat k trhu a pouze trh může být správnou odpovědí na současnou krizi. Zároveň ve svém vystoupení v Evropském parlamentu dnes zpochybnil současné uspořádání Evropského parlamentu, protože, jak řekl, tam chybí opozice, a že my ze socialismu máme zkušenosti s tím, jak podobné typy uspořádání dopadají. Pan prezident tam vyjádřil celou řadu názorů, ve kterých dokonce evropské poslance označil spíše za vyvolené než povolané nebo než volené.

Byla to celá řada výroků, které říkal v této chvíli prezident země, která je předsednickou zemí Evropské unie. Já bych se rád zeptal: Toto vystoupení prezidenta Václava Klause bylo vyjádřením oficiální pozice České republiky?

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane místopředsedo. Slovo má předseda vlády Mirek Topolánek. Prosím, pane premiére, ujměte se slova.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: A na toto se mě ptá poslanec Parlamentu, který by měl znát naši ústavu a pozice jednotlivých ústavních činitelů v České republice?

Ale možná vážněji. Vy dobře víte, že prezident není odpovědný, a to ani vládě, za svá mezinárodní vystoupení. Zase na druhé straně vláda není vázána, kromě výlučných pravomocí prezidenta, tím, co prezident ve světě udělá, podepíše. Ratifikační role vlády tady existuje. V rámci dělby práce a ústavního vyvažování kompetencí má každý svoji pozici, jako ji má Parlament, případně Poslanecká sněmovna, vůči vládě, jako má vláda vůči prezidentovi, prezident vůči vládě apod. Prezident vůči centrální bance, Ústavnímu soudu. A ten systém je podle mě vyvážen slušně. V tomto smyslu nečekejte, že budu komentovat výroky pana prezidenta Klause. Nedělám to nikdy a neučiním to ani v této chvíli.

Já jsem ten projev na rozdíl od vás, protože jsem musel dopoledne pracovat, neslyšel. Už jsem slyšel komentáře celé řady dalších poslanců. Pokud dáváte přednost práci jiného parlamentu než vlastního, tak mě to trochu mrzí, ale musím se s tím samozřejmě vyrovnat. I dnešní interpelace svědčí o tom, že ne všichni berou práci tohoto parlamentu vážně. Takže jsem neviděl ani neslyšel projev pana prezidenta v Evropském parlamentu. Z dílčích informací, které mám, vím, že Klaus jenom zopakoval slova, že Česko nemá ke členství v Evropské unii alternativu, s čímž já tedy souhlasím, že za jeden z důkazů této skutečnosti považuje i naše současné předsednictví a způsob, jímž jsme se ho ujali. To vnímám jako pozitivní hodnocení.

To, že část europoslanců opustila, jak jsem se doslechl, během jeho proslovu sál, je myslím natolik běžné i v tomto parlamentu, že mě to nijak neudivuje - a to kolikrát tady padají chytré věty!

Názory a postoje Václava Klause jsou dlouhodobě známé, stejně jako to, že existují skupiny politiků tady i v zahraničí, které tyto názory dlouhodobě odmítají. Pro mě je podstatné - a to, řekl bych, by mělo být podstatné i pro vás, pane místopředsedo - že existuje demokratická výměna názorů a ta musí být zachována jak tady doma na národní úrovni, tak na úrovni evropské.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP