(15.20 hodin)
(pokračuje Topolánek)

Člověk zodpovědný jako vládní zmocněnec za celou akci se jmenuje Michal Kraus. To, že potom jsem Michala Krause vyměnil, je jiná věc. Ale tato akce je největší sportovní akcí v historii České republiky, možná Československa, a zaslouží si, abychom se k ní vrátili nejenom po té sportovní, ale i po té organizační a finanční stránce. A já chci říct, že já s vámi souhlasím v tom smyslu, že se na to máme podívat. Nicméně trochu, až budete interpelovat, se podívejte na vlastní podíl, myslím tím podíl vašich vlád, na celé té věci.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. S další interpelací vystoupí pan poslanec Václav Šlajs, připraví se pan poslanec František Novosad. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Šlajs: Vážený pane premiére, v politice a stejně tak i v ostatních oblastech společenského života přicházejí úspěchy, neúspěchy, vítězství, porážky, radost střídá zklamání. K životu patří emoce a patří asi k politice, ale všechno má své meze. A já jsem přesvědčen, že ta mez včera se naplnila.

Tak jak vystupoval ministr financí Kalousek, to nemá obdobu. To, že nejdříve řekne, že nepodpořit návrh zákona je zločinem na ekonomice, dejme tomu. Ale pak když řekne, že jsme nezodpovědní grázlové, to si myslím, že je vrcholem. A já se ptám, kam až klesne česká politika, a ptám se vás jako premiéra této země, člověka s nejvyšší exekutivní mocí. Ono v minulosti, a nejenom za těch dvacet, čtyřicet, sedmdesát, devadesát let se ukázalo, že ne vždy ten daný názor, který se zdá nejlepší, nakonec nejlepší byl. Čili to válcování, ta síla, ta arogance si myslím, že by měla skončit. A ptám se vás, pane premiére: Netrápí vás to? Co pro to vy uděláte, aby si žáci v tramvajích neukazovali prostředníčky: Já si myslím, že už takhle dál česká politika nemůže vypadat. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády Mirek Topolánek. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: To je zajímavá otázka. Já po tom, co jsem zažil při této schůzi, která už trvá třetí týden, a skoro nic jsme neprojednali, se taky sám sebe ptám, jestli chci být účasten na takovém destrukčním nebo obstrukčním způsobu jednání Poslanecké sněmovny. A já vám dám protinázor, abychom měli o čem polemizovat.

Česká politika, česká politická kultura klesne tak hluboko, kam až ji pánové Paroubek, Rath a Dryml dostanou. Přece není to tak, že by to byl právě Kalousek, nebo ministr Kalousek, který nastavuje hranici toho, co se děje v této Sněmovně. Neslušný není jenom ten člověk, který řekne hrubé slovo nebo který zakřičí nebo který zvedne hlas. Já si myslím, že musíte sám vědět, že jednání Sněmovny v posledních měsících je velmi podivné, nedělá čest ani jedné z politických stran, nedělá čest české parlamentní kultuře, a mě to trápí.

Jestliže mluvíte o některých, já bych řekl, nonverbálních gestikulacích, já si dodnes vzpomínám, že jsem to myslel spíše z legrace, a dodnes toho lituji. Jak to, že nevyhodnocujete stejným způsobem stejné gesto Davida Ratha, které učinil při prezidentské volbě? Nevěříte? Já tu fotografii mám. To znamená, je to, a máte pravdu, česká politická kultura je podivná, ale jestli máte pocit, že se na ní podílí Topolánek a Kalousek, tak to vás varuji, to je hrubé zjednodušení.

Já se domnívám, že to, co se děje ve Sněmovně - a to je díky té vybalancované podobě, díky té přetahované, kterou tady hrajeme o každý hlas, samozřejmě to je jedním z hlavních důvodů - to je něco, co poznamenává politickou kulturu na dlouhou dobu. Pamětníci ve Sněmovně, a to já nejsem, já jsem tady vlastně třetí rok, já jsem seděl v Senátu a tam se to nedělo, pane kolego, říkají, že není paralela a obdoba té situace, která je dnes, ani s účastí Sládkových republikánů v dobách v začátku 90. let.

Zkuste se někdy zamyslet nad tím, jakým způsobem se tady jedná, jakým způsobem se tady pronášejí soudy, výroky naprosto urážlivé bez toho, že by se jakýmkoliv způsobem řešily. Ty se řešit prostě nedají. Zkuste někdy uvažovat nad tím, je-li chyba jenom na nás, jestli náhodou ta chyba není u lidí ve vašich lavicích. Až na to přijdete, tak se potom o tom můžeme bavit velmi seriózně a říct, co udělat pro to, aby se zlepšila politická kultura.

Já si myslím, že začneme u toho, že bychom měli mít takový volební systém, který umožní politické reprezentaci, která vyhraje volby, aby realizovala s plnou odpovědností svůj program nejenom v tom smyslu, že by ho realizovala, ale že by za něj taky nesla plnou odpovědnost. Pokud se nám toto nepodaří, pokud nebudeme schopni té politické reprezentaci, která vyhrála volby, zabezpečit to, že může vládnout, tak se budeme dále topit v těchto obstrukčních a destrukčních praktikách, nejrůznějších gestech, výrocích a výkřicích. Mrzí mě to, ale je to bohužel pravda.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére, a táži se pana poslance, jestli chce položit předsedovi vlády doplňující otázku. Ano, chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Šlajs: Pane premiére, ten prostředníček, ten já odpustil. To byl projev dočasné emoce. Může se to stát, i když by prvnímu muži se to stát nemělo. Ale pan ministr Kalousek tady vystoupil naprosto cynicky, systémově, připraveně, a to by se stát nemělo. Pan ministr Kalousek nám tady dává ekonomické recepty, a přitom dneska my už můžeme hodnotit. My už máme skoro dvacet let od listopadu 1989. Byla nějaká přechodná doba Občanského fóra, vládly tady osm let mírně levicové vlády, deset let mírně pravicové vlády, osm let vláda ODS, osm let sociální demokracie. Za vlád sociální demokracie v průměru rostla ekonomika ročně téměř o 4 %. Za vašich vlád o necelé 1 %. Přesto tvrdíte, jak ty vaše recepty jsou jedinečné.

Pane premiére, více pokory. Jinak souhlasím s tím, že nejenom vy a vaše strana jste tady nositelem těch negativ, ale vy v tom vedete. A změňte se. Já vás o to moc žádám. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Slovo má předseda vlády Mirek Topolánek. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Pane poslanče, já nemám tady ten časový prostor, abych vám vysvětlil, že mít pětiprocentní růst v situaci konjunktury, kdy ten potenciál je sedmiprocentní, je horší situace, než když uděláme nulu v situaci ekonomické recese. Já vás nechci ekonomicky školit.

Přece jenom Miroslav Kalousek se za své včerejší výroky dnes ve Sněmovně omluvil, což je takový dobrý počin k politické kultuře nejenom v této Sněmovně. Já jsem se nedoslechl ani jedné omluvy od Davida Ratha za napadání mě osobně, mé rodiny. Že jsem hlavou mafie, ať si zapíchnu do svých zad vidle a obecně to, co David Rath standardně pronáší. Zkuste si udělat pořádek nebo zamést před vlastním prahem. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. S další interpelací vystoupí pan poslanec František Novosad, připraví se pan místopředseda Lubomír Zaorálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, jsme oba Moraváci a Valaši, a proto svůj dotaz směřuji z tohoto regionu na vás. Proč jste již zapomněl, kde jste se narodil a vyrostl? Kdysi velmi průmyslová, zemědělská a specifická oblast ve sklářství, zbrojní výrobě, dřevařství a pletacích strojů byla zničena vaší privatizací. Privatizace zničila vše, co živilo celou oblast Valašska. Dnes se Valašsko zmítá obrovskou nezaměstnaností a není tam téměř žádný průmysl, který by řešil velmi tíživou situaci občanů. Ptám se, pane premiére, proč vás naše rodná oblast vůbec nezajímá. Jak vy a vaše vláda chcete těmto lidem pomoct, aby se tento region nevylidňoval? Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády Mirek Topolánek. Pane premiére, prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Tak to byla velmi silná slova. Já vím, odkud pocházím, a vím, kde jsem se narodil a kde mám kořeny. Tu oblast nejenom že mám rád, ale myslím si, že se tam žije podstatně lépe než v době mých otců a dědů.

Mluvíte o Karolince, pokud se nemýlím, aspoň takto je směřován váš dotaz. Já bych jenom chtěl podotknout, že v Karolince se část výroby omezila ještě předtím, než jsme přišli my. Takže pane kolego, ta sklárna v Karolince je tradiční, lidé tam samozřejmě dělali velmi dobrou práci, zvyšovalo to zaměstnanost. Pro poměrně malou obec to znamenalo velký přísun peněz a podobně.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP