(13.00 hodin)
(pokračuje Horníková)

Takže existují i drahá nájemní bydlení, daleko dražší než vlastnická, a je to zcela v pořádku. Co to je nájemní bydlení, jak si ho představujeme, už ale může být otázkou diskuse úplně jiného bodu programu.

Takže pane předsedající, já jsem své návrhy přednesla a chtěla bych vám všem tímto poděkovat za pozornost, kterou jste mému vystoupení věnovali. Děkuji. (Tleskají poslanci ODS.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tady chce ještě fakticky reagovat pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Paní předřečnice splnila svůj úkol, diskutovala do 13 hodin. Já tedy aspoň faktickou poznámku.

Neměli bychom mystifikovat Poslaneckou sněmovnu, protože tento návrh zákona vůbec nereguluje družstevní, nájemní bydlení. Vyčísluje pouze položky, ale ceny v těch položkách si družstevníci určují sami.

Co se týká nákladů 32, 50 nebo 45 korun, je možno o tom diskutovat samozřejmě na výboru. Ono záleží, jestli budeme pojímat tuto položku jako správu domu, anebo jako správu domu plus zařízení bytu.

Co se týká občanského zákoníku, je zde otevřen prostřednictvím kolegy Křečka, čili i tam můžeme diskutovat.

A co se týká sněmovního tisku 728, chtěl bych upozornit předřečníky a zejména pana ministra, že tento tisk nepojímá problematiku komplexně, ale vytrhává jenom jeden bod. A já si myslím, protože je vlastně navržen v devadesátce, tak tam ani není možná diskuse a nějaká změna. Takže u toho našeho návrhu diskuse možná je, je možná změna. Já bych navrhoval v rámci krize, aby přistoupila Sněmovna k němu opravdu ne shovívavě, ale s nadějí, že pomůže řešit situaci v některých svízelných situacích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vidím, že už odcházíte skoro na oběd, takže já v tom případě přeruším projednávání tohoto bodu v obecné rozpravě. Přeruším jednání Sněmovny. Sněmovna bude pokračovat ve 14.30 hodin ústními interpelacemi.

Připomínám, že po interpelacích, až skončí ústní interpelace i na ministry, bude Sněmovna pokračovat projednáváním zpráv. Na to upozorňuji, abyste na to nezapomněli.

Přeji vám dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP