(12.30 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji poslanci Baborovi. Teď otevřu obecnou rozpravu a pan ministr Svoboda s přednostním právem v ní může vystoupit jako první. Další bude pan poslanec Petr Bratský. Prosím pana ministra.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, v oblasti bydlení, když mluvíte s vlastníky nemovitostí, tak řeknou, že pouze deregulace je řešením celého problému. Když mluvíte s těmi, kteří jsou angažováni na straně nájemníků, tak říkají, že pouze zmrazení nájemného je řešením problému. Když mluvíte s dalšími, třeba reprezentanty družstev, tak vám řeknou, že jejich problém je problémem řešení bydlení v České republice.

My přece jako odpovědná Sněmovna nejsme na straně nikoho z těch, kdo jsou zúčastněni na tomto procesu, ale jsme na straně všech. To znamená, že jediné řešení, které je správné, je předložit komplexnější úpravu v oblasti bydlení. A v tomto ohledu na příští schůzi Sněmovny chci, abychom projednávali tři klíčové normy, které se dotýkají této problematiky.

Za prvé bude dobré, když budeme projednávat novelu občanského zákoníku. V této novele narovnáme vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem, abychom zároveň ukázali, že může být větší pružnost v tomto vztahu, a především aby vlastník nemovitosti nebyl příliš omezován například počtem spolubydlících osob, velmi rigidním přechodem nájmu bytu na další osoby apod. To znamená, že se na to musíme podívat z hlediska spravedlnosti.

Za druhé, již je v Poslanecké sněmovně poslanecký návrh, který se týká jistého zpomalení - a já bych řekl spíše narovnání - deregulace nájemného. My říkáme, že bude pokračovat deregulace nájemného, ale má jít v té původní linii, jak byla nastavena.

Třetí komponent, který stojí za debatu, je vztah v družstvech. Za prvé možnost převodu členského podílu, jaké to má důsledky, a za druhé otázka možnosti vydávání bytů i pro ty, kteří si buď požádali a z nějakých důvodů se to nepodařilo realizovat, nebo možnosti vydávání bytů do budoucna.

To znamená, že odpovědný přístup je přístup komplexní. Nemá smysl - a proto si myslím, že tento návrh nemá být podpořen - vytrhnout jeden moment a říci, že tím řešíme problém, protože lidem neříkáme pravdu. My tím celý ten problém neřešíme. To je důvod, proč si myslím, že bychom tento návrh neměli podporovat do budoucna, ale měli bychom předložit návrhy v komplexu - a já si myslím, že na příští schůzi to zvládneme - aby Sněmovna diskutovala problematiku bydlení ze všech úhlů, aby i ti, kteří mají také zájmy nejen na straně nájemců, ale i na straně vlastníků nemovitostí, viděli, že řešení je komplexní.

Navíc, jak víte, vláda se rozhodla podpořit projekt Panel, takže bude více peněz na zateplování a bude i více peněz, a o tom jednáme s Ministerstvem životního prostředí, na výstavbu, obnovu, rekonstrukci bytových domů a také na zateplování.

Lépe je, abychom řešili otázku komplexně, ne abychom vytrhávali ze systému jeden moment a řekli, že to je řešení. Zkrátka tento návrh, který předložila skupina poslanců, který teď projednáváme, tímto řešením není a já se velmi přimlouvám za to, aby Sněmovna přistoupila k tomu, co předloží vláda, protože to bude řešení komplexní pro všechny a posune oblast bydlení ve správném směru. Nemá smysl ani slibovat nájemcům, ani pronajímatelům, že jejich problém je problémem řešení bydlení. Vláda k tomu přistupuje takto komplexně a já jsem přesvědčen, že příští schůze bude schůzí, kde se můžeme bytové problematice takto věnovat. Jsem proti tomu, abychom vytrhávali něco z kontextu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Reagovat chce pan poslanec Škromach a pak jsem viděl pana poslance Zdeňka Jičínského.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych přivítal iniciativu nového ministra pro místní rozvoj. Je vidět, že nenavazuje v bytové politice na svého předchůdce, což je dobře, protože to je i zásadní sociální problém. Možná bych ho požádal, aby do úvah zahrnul i otázku sociálního bydlení, protože tady je potřeba říci jasně, že bytová politika dnes náleží do kompetence měst a obcí a stát de facto může do této problematiky zasahovat hlavně formou různých programů apod. Problém nájemního bydlení nebo vůbec jakéhokoliv bydlení je právě v tom, aby tady byly různé formy, které umožní občanům, aby přizpůsobili své bydlení svým příjmovým možnostem. Krize je svým způsobem šancí právě pro investice do výstavby sociálního bydlení, protože byty nikdo do zahraničí neodnese, byty nepostaví zahraniční firmy, ale místní firmy. Myslím, že by to byla mimořádná příležitost, jak pomoci městům a obcím řešit bytovou problematiku v jednotlivých regionech.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji za dodržení času. S další faktickou poznámkou se hlásil pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Moje poznámka je také faktická. Já mohu souhlasit s panem ministrem, že ten problém je komplexní. Ale i při komplexním problému různé jeho stránky mají různý časový sled. Pokud se nepostaráme o to, aby ti lidé, kteří jsou dnes ohroženi ve svém nájemném bydlení, ohroženi nebyli, pak tedy něco podstatného pro ten komplexní problém zanedbáme.

Výstavba sociálních bytů je samozřejmě potřebná, ale je to problém dlouhodobější. Stejně by byla na straně pravice namístě sebereflexe, aby si uvědomila, jak bojovala proti bytovému družstevnictví a družstevnictví vůbec. Tady sklízíme v negativní podobě řadu důsledků pravicové politiky, která ovládla, řekl bych, i ideologii, včetně toho, že vlastnictví se považuje za právo, které je nedotknutelné, což nikde tak není.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď poprosím pana ministra a upozorňuji ho, že má také dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda Pane místopředsedo, já se do těch dvou minut vejdu. Já chci reagovat na to, co říkal pan poslanec Škromach. Jsou to čtyři pilíře - regulace nájemného a deregulace, potom je to otázka podpory výstavby bytů, sociální bydlení, a pokud jde o ty skutečně chudé, musí být sociální podpora pro ty, kteří na to nemají, ten příspěvek na bydlení. Já potom ale žádám opozici, aby nevytrhávala z kontextu problémy. Budeme žádat, abyste také podpořili změnu občanského zákoníku, protože buď musíme vyhovět všem a pro bytovou problematiku udělat něco komplexního a nevytrhávat nic z kontextu.

Já jsem přítelem družstevnictví, protože sám jsem družstevníkem, vlastní rukou jsem postavil družstevní byt a v tom bytě stále bydlím. Já vím, co to je družstevnictví, a jsem rád, že v takovém bytě bydlím, a nadále budu určitě družstva podporovat. To znamená, že tady není žádná válka vyhlášená družstevníkům.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Slovo má řádně přihlášený pan poslanec Petr Bratský, který může mluvit jak dlouho chce, stejně jako paní poslankyně Zdeňka Horníková vzápětí po něm. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji za slovo. Na začátek se pokusím o trochu edukace a pak bych sdělil stanovisko klubu ODS.

Víte, ti z vás, kdo sledují bytovou výstavbu již delší čas, kdo je nejvíce ohrožen tím, že platí stále více a více - příměr, že neexistují nové nájemní byty. To nejsou ti stávající nájemníci, ti nejsou tak ohroženi regulací nebo deregulací nájemného. Nejvíce jsou ohroženi ti, kteří vůbec nemohou sehnat nájemní byt, protože se prostě nájemní byty nestavějí. Nájemní byty dnes nemá nikdo zájem stavět. Staví se byty do osobního vlastnictví nebo byty družstevní. A víte, proč tomu tak je? Právě proto, že pořád platí regulace nájemného, pořád platí nerovné podmínky ve vztazích mezi majitelem bytu a jeho nájemníkem. Rozumná, takzvaná přiměřená míra zisku, kterou před chvílí sami navrhovatelé zmiňovali, co to je?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP