(17.30 hodin)
(pokračuje Gandalovič)

Já zde neslibuji maximálních 30 %, ale určitě budeme tuto situaci sledovat z hlediska vývoje kurzu koruny, ale věřím tomu, že to bude velmi blízko maximálním 30 %.

To znamená, dámy a pánové, já jenom touto krátkou informací chci zdůraznit, že národní protikrizový plán počítá samozřejmě i s pomocí zemědělství. Trošku jsem byl překvapen, že tady nikoho zatím z řečníků tato oblast tolik nezajímala, nicméně věřím tomu, že to není proto, že byste měli nezájem o naše zemědělství, ale spíše proto, že věříte, že právě pro zemědělství děláme maximum, a že tudíž v této oblasti ani sami nenalézáte příliš mnoho důvodů ke kritice. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu ministru zemědělství Petru Gandalovičovi. Nyní s přednostním právem před panem kolegou Dimitrovem pan… Dobře, děkuji za gesto. Pan Kosta Dimitrov, řádně přihlášený, a poté tedy s přednostním právem ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády Petr Nečas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Kosta Dimitrov: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovoluji si pár poznámek k předmětnému tématu. Vládou jsou dnes předkládány návrhy opatření, která by měla zmírnit dopady hospodářské krize do naší ekonomiky, především podržet ohrožené podnikatelské subjekty na hranici vlastní ekonomické dostatečnosti. Navržená opatření však neřeší potřebným způsobem přímé ohrožení ekonomické situace a přiměřené sociální zabezpečení většiny občanů naší země, kteří nemají vytvořenu potřebnou finanční rezervu pro překlenutí krizového období.

Dopady krize na nás jsou charakteru objektivního, ale i subjektivního. Objektivním faktorem je dopad celosvětové krize do všech regionálních ekonomik. Nebyli jsme původcem jejího spouštěcího mechanismu. Co jsme však mohli a měli ovlivnit, bylo včasné porozumění a reakce na varovné signály přicházející zvenčí, na což také jediná ČSSD v předstihu zřetelně upozorňovala. Tehdejší hysterická reakce ODS a vlády je vám známa. Je tragikomickou skutečností, že v době, kdy ostatní státy korigovaly výhledy své ekonomiky na racionální odhad vývoje světové krize, resp. její dopady do regionálních ekonomik, byl této Sněmovně předložen touto vládou fantasmagorický rozpočet na letošní rok, s nesmyslnými čísly růstu HDP a výší schodku státního rozpočtu. Vláda si dala po kvalifikovaném ujištění ministra financí, že není schopen odhadnout reálnou výši schodku státního rozpočtu, neboť toho prý není nikdo schopen, tento zákon odsouhlasit čtyřkoalicí, tj. třemi koaličními politickými partnery a přeběhlíky.

Na tomto místě bych rád upozornil váženého pana ministra, že každý člověk, jehož praktické znalosti řízení ekonomických procesů přesahují schopnost řízení koloběžky, ví, že čím větší vykazují vstupní informace nejistotu, tím větší musí být míra opatrnosti při stanovování rozhodujících ukazatelů. Konstrukce a schválení státního rozpočtu na letošní rok je tedy flagrantní ukázkou politického a makroekonomického diletantismu této vlády - a nejen jí.

Dalším faktorem, který se vlivem působení krize bude stále výrazněji promítat do ekonomické situace našich občanů, jsou pokustonovské reformy koalice, které vykouzlila ze svého reformního klobouku. Žonglování s přímými a nepřímými daněmi, ušité na míru i pro členy této vlády a jejich kamarády, cikrto-julínkovské vytahování třicetikorunových poplatků z kapes, radostné přihlížení nehoráznému zdražování cen energií atd., to jsou další faktory, které výrazně ztěžují drtivé většině našich občanů podmínky pro vyrovnání se s dopady krize.

Závěrem si dovolím doporučení. Jedním z opatření, na kterých se koalice i opozice patrně shodnou, je garanční podpora úvěrů poskytovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Zatím je uvažován ročně řád v miliardách korun. Současně se ozývají hlasy pro razantní navýšení této podpory, navýšení podílu státu při krytí těchto úvěrů. Mé doporučení zní: pokusme se laskavě vyvarovat metodiky poskytování úvěrů z první poloviny 90. let, kdy pod heslem "za nastartování podnikatelského prostředí" k nastartování skutečně došlo - především podnikavců. Dnes je výchozí situace sice poněkud jiná, nicméně se patrně opět vylíhnou finanční superanalytici připravení k nezištné výrobě i projektových omalovánek. Pokud by došlo k výraznému navýšení podílu státu na krytí poskytovaných úvěrů, mohli bychom časem slyšet v modifikované podobě památný výrok dnešního pana prezidenta, který vykrádání peněžního portfolia bank v majetku státu označil za nutnou transformační daň.

Smutným faktem je, že každá krize má své poražené a své vítěze. Přijměte takové rozhodnutí, aby mezi poražené opět, tak jako v první polovině 90. let, nepatřili naši spoluobčané. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kostu Dimitrovovi. S přednostním právem se slova ujme místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, připraví se pan poslanec Jiří Paroubek. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, celá řada z opatření, která předložila vláda v rámci protikrizového národního plánu, je samozřejmě předmětem rozsáhlé polemiky. Já rozumím situaci, kdy především opoziční poslanci tento plán haní, nicméně jsem hluboce přesvědčen o tom, že názory nestranných autorit, jako je například Evropská komise, jsou podle mého názoru z tohoto pohledu velmi výmluvné a měly by být brány vážně v potaz. Pokud se konstatuje, a již to tady zmínil pan ministr financí Kalousek, že Evropská komise pochválila vládní opatření na podporu ekonomiky sužované celosvětovou krizí, jsou podle ní dobře načasovaná a zaměřená na sektory hospodářství, které budou nejvíce zasaženy zpomalením ekonomiky, myslím si, že tyto věty jsou naprosto zjevné, jasné, výmluvné a velmi explicitní.

Já bych k tomu jenom dodal, že současně Evropská komise vyzvala Českou republiku k tomu, aby pokračovala v reformách penzijního a zdravotního systému. To je, myslím si, velmi důležitý signál, na který bychom neměli zapomínat. To znamená nikoliv méně reforem, jak říkají někteří, ale z tohoto pohledu více reforem i v době této krize je správný krok.

Jedním z vládních opatření, které navrhujeme v rámci tohoto národního protikrizového plánu, je i velmi diskutovaná a tady několikrát zmiňovaná otázka slevy na sociálním pojištění. Já jsem hluboce přesvědčen, že je to správné opatření, a samozřejmě že jsme po něm sáhli po velmi zralé úvaze, po debatách s odborníky, po velmi pečlivě propracovaných matematických modelech, kterými jsme počítali a modelovali právě dopad na trh práce, na příjmovou situaci státu, a sáhli jsme, jak jsem již řekl, po tomto kroku po zralé úvaze.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP