(12.50 hodin)
(pokračuje Tluchoř)

Jak jsem již říkal, poslanecký klub KSČM nominoval pouze jednoho zástupce na dvě místa a poslanecký klub KSU-ČSL a poslanecký klub Strany zelených nenominoval nikoho.

Podle ustanovení § 115 odst. 3 jednacího řádu o způsobu volby rozhoduje Poslanecká sněmovna. Volební komise navrhuje volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení en bloc, nebude-li námitka a nepadne-li jiný návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otevírám rozpravu ke způsobu hlasování i ke kandidátům. Pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Nebývá jistě pravidlem, že vedeme rozsáhlou debatu k bodu voleb, ale já jsem své vystoupení avizoval už v průběhu ranního jednání volební komise, která se mimo jiné zabývala i touto věcí.

Já se obracím na vás, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, zejména na základě svých vlastních zkušeností z členství v několika vyšetřovacích komisích a shledávám postup těch poslaneckých klubů, které nevyslaly své zástupce do této vyšetřovací komise, jako zčásti velmi alibistický, prvoplánový, ale také velmi naivní a neodpovědný. Je jistě možné naložit s rozhodnutím Poslanecké sněmovny tak, že se rozhodne někdo ze své vůle to rozhodnutí nerespektovat. Myslím ale, že pro zřízení té komise hlasovaly velkou většinou všechny poslanecké kluby, nebo alespoň některé velmi výrazně nevystupovaly proti jejímu zřízení. A teď vše, co se od té komise, a to prosím jakkoliv odmýšlím od velmi komplikovaného předmětu, kterým se ta komise má zabývat, ale vše, co se tam bude dít, volbou počínaje a těmi procedurálními věcmi i prací samotnou, je vystaveno příliš velkému riziku. Ty věci se stanou více labilní, než jsou samy ve své podstatě.

Řekl bych, že je na zváženou, zda se vůbec Poslanecká sněmovna má vydat dál v tom procesu dovolby, respektive zvolení členů a naplnění předmětové činnosti, když už dnes je zřejmé, že některé poslanecké kluby se odtahují od toho tématu, kterým se ta vyšetřovací komise má zabývat. Jsem zvědavý na to, jak chtějí ex post v průběhu času pak ty kolegy doplňovat a chtít některé přijaté závěry třeba i zvrátit.

Myslím si, že je to cesta a způsob velmi neodpovědný, a řekněme i výrazem velmi diplomatickým - velmi svérázný, který se v čase může ukázat jako velmi špatný.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Hlásí se pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, nechci zkracovat čas na polední přestávku a na volby, které nás čekají, tajné volby. Já myslím, že by bylo dobré, abychom ty volby ještě dneska stihli uskutečnit, ale domnívám se, že je potřeba postupovat tak, abychom naplnili rozhodnutí Poslanecké sněmovny o zřízení této vyšetřovací komise. Já myslím, že ty kluby, které se zachovaly v souladu s tímto usnesením a podaly nominace, tak by v tuto chvíli neměly být poškozeny rozhodnutím jiných klubů tyto nominace nepodat. Já myslím, že je to svobodné rozhodnutí nominace podat či nepodat. A podle mého názoru je nominován dostatečný počet poslanců, aby tato komise mohla případně zahájit svoji činnost.

V případě, že bychom přistoupili na tu filozofii, kterou zde nastínil pan poslanec Doktor, tak by to vlastně znamenalo, že lze donekonečna blokovat vznik této komise v tom smyslu, že by některé kluby trvale odmítaly nominovat své zástupce a tímto by vlastně mohly jednat v rozporu s vůlí většiny poslanců této Sněmovny, kteří již jednou rozhodli o vzniku této komise.

Já bych si proto dovolil navrhnout, abychom prostě tuto nominaci provedli, a na příští schůzi já deklaruji za náš poslanecký klub absolutní ochotu, pokud do příští schůze, protože komise stejně nezahájí svoji činnost, nebude mít ještě zvoleného a potvrzeného předsedu, tak pokud by na příští schůzi kluby přišly s návrhy na zaplnění těch volných míst, tak my jsme rozhodně připraveni v nejbližším možném termínu podpořit doplnění na ty kvóty, které jednotlivým poslaneckým náleží.

Čili můj návrh je, zvolme dnes tyto členy komise. Nebude zvolen předseda komise do příští schůze. Počkáme, jestli na příští schůzi se nevyužije té možnosti, a pak si myslím, že na příští schůzi už by bylo možné potvrdit předsedu komise a zahájit činnost komise po příští schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za tento názor. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí, takže rozpravu končím.

Prosím pana předsedu volební komise o shrnutí a návrh.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Jestli jsem správně poslouchal pana kolegu Doktora, tak tam nezazněl žádný hlasovatelný návrh na přerušení, například jako zazníval ráno na volební komisi. Nicméně nedoznal většiny na volební komisi. Čili nezazněl žádný hlasovatelný návrh kromě volby samotné.

(O slovo se hlásí poslankyně Jacques.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Bohužel, paní poslankyně, rozprava byla ukončena, takže já teď nemám příležitost vám dát slovo.

Takže přistoupíme k tomu, jak řekl předseda volební komise. Takže pane předsedo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Nebyly podány žádné návrhy ani ke způsobu volby. O tajné volbě by bylo potřeba hlasovat. Čili v tuto chvíli nám už nezbývá, než hlasovat o volbě, o té kandidátce en bloc, jak byla navržena, pokud nevzešel jiný návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 404. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 189 poslanců, pro 108, proti 11, takže tento návrh byl přijat. Já blahopřeji všem nově zvoleným členům vyšetřovací komise.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Jestli mohu? (Ano.) Tím jsme se vypořádali zde s projednáním všech volebních bodů. Skončil poslední volební bod a já navrhuji, pane předsedající, abyste vyhlásil konání tajných voleb. Na vydávání hlasovacích lístků navrhuji 24 minuty do 13 hodin a 20 minut. A na sčítání hlasů předpokládám, že nám bude stačit 30 minut.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Děkuji. Dámy a pánové, vyhlašuji přestávku do 14.30. Na 13.10 hodin svolávám organizační výbor. A žádám všechny poslankyně a poslance, aby umožnili členům organizačního výboru, aby předběhli a mohli splnit svou hlasovací povinnost - aby nám to bylo umožněno.

Sejdeme se ve 14.30 hodin a budeme projednávat ty body, o kterých už dneska byla řeč.

 

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP