(12.00 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Poté, kdyby neprošel tento návrh, tak bychom hlasovali o každém návrhu samostatně v blocích. To znamená hospodářský výbor pod písmenem A, dále návrh kolegy Františka Laudáta pod písmenem B, dále návrh pod písmenem C poslanců Vojíře a Sehoře, který byl shodný, a potom bychom přišli k návrhu pana poslance Kaly - tady se chci ujistit, když byl legitimně podán, tak asi předpokládám, že dál platí, že není pochyb o tom, že může platit - a to je otázka účinnosti. Tam vám pak vysvětlím, že bychom neměli tento návrh podpořit, protože bychom se dostali do kolize. A poté bychom hlasovali o doprovodném usnesení, o kterém opět vysvětlím, že si myslím, že už je v danou chvíli nadbytečné, protože jak jsme se v čase posunuli, tak se stalo to, co tam požadujeme.

Takže jestli můžeme tuto proceduru takto schválit, jestli je srozumitelná.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, já se domnívám, že takto formulovanou proceduru nemusíme schvalovat, protože vychází z logiky, nic nepřeskakujeme, nic nevynecháváme. Poslanci jsou spokojeni s tím, jak jste to předestřel, takže budeme postupovat tak, jak jste navrhl.

Pan poslanec Hovorka se nicméně hlásí.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se domnívám, že by bylo možné hlasovat odděleně o A1, o A2 a potom o zbytku A, myslím že hospodářského výboru, protože se domnívám, že to jsou věci, které ne úplně spolu souvisejí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji. Tomu pan poslanec Vojíř asi bude schopen vyhovět, aniž by se cokoli dělo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nemám s tím v podstatě problém, mohu přijmout tuto dikci. To znamená A1, pak A2, pak zbytek A a následovalo by následně B, C a D.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jenom pro upřesnění. Poslanec, který návrhy sice řádně podal, ale přestal být poslancem, tak jeho návrhy jsou nehlasovatelné - podle sdělení odborníků z Kanceláře. Tolik informace, kterou jenom předávám tak, jak jsem dostal, dál.

Budeme postupovat tak, jak navrhl pan zpravodaj.

Pan poslanec Plachý se ještě hlásí.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, A1, A2 musí být hlasováno společně, protože jinak by to nemělo význam.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasí Ludvík Hovorka? Souhlasí. Já vždycky poprosím pana senátora Kuberu, aby návrh buď podpořil, nebo řekl neutrální či negativní stanovisko.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Já bych se přece jenom, pane předsedající, ještě rád vyrovnal s tou větou. Vy jste řekl, že návrhy pana poslance Kaly jsou již nehlasovatelné, protože není poslancem. Já jenom chci říci, že bych stejně navrhoval u D zamítnutí, protože účel zákona by se dostal do kolize v čase. A u D, kde pan Kala navrhl doprovodné usnesení, bych řekl, že novela zákona 13/1997 Sb. už je ve Sněmovně, to znamená už je to naplněno. Takže jestliže to vezmeme i tak, že to nebude hlasováno, chci jenom říci, že se nic dramatického nestane.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za tuto poznámku a přistoupíme k hlasování.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Dobře. Prvně bychom měli hlasovat o návrhu na zamítnutí, který byl podán.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Předpokládám, že pan senátor s tím nebude souhlasit. Pane senátore!

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Pan senátor má záporné stanovisko, já také záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 387. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 191 přihlášených pro 50, proti 99. Tento návrh nebyl přijat. Bod A1, A2.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Můžeme přistoupit k hlasování o hospodářském výboru, body A1, A2 společně. Podporuji. (Navrhovatel: Podporuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 388. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 190 poslanců, pro 153, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nyní bychom mohli hlasovat o bodech A3, 4, 5, 6, 7, 8 hospodářského výboru společně. Podporuji. (Navrhovatel: Podporuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 389. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 191 pro 159, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji. A nyní bychom se vypořádali s návrhy, které padly ve druhém čtení. První by byl bod B pana poslance Laudáta. (Obě stanoviska neutrální.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 390. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 191 přihlášených pro 70, proti 5. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nyní návrh můj a kolegy Sehoře. Chci jen upozornit, že pokud by byl přijat, mohli bychom začít pracovat na PPP projektech, jinak to doposud bohužel nejde. (Obě stanoviska kladná.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování 391 bylo zahájeno. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 190 poslanců, pro bylo 112, proti 4, takže tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme hlasovali o všech návrzích, o kterých bylo možno hlasovat, s výjimkou toho posledního, jehož návrh přednesu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 382, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 392, které bylo zahájeno. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 190 přítomných pro 116, proti 31. Návrh byl přijat.

 

Dámy a pánové, ještě mohu odkázat všechny ty, kteří mají problémy s tím, co jsem řekl o návrzích pana poslance Kaly, na § 121 odst. 2, kde se praví, že ztratí-li poslanec mandát, nelze projednat návrhy, které podal. O to se opírá moje pozice.

Hlásí se pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane místopředsedo, jenom pro stenozáznam. Hlasoval jsem proti tomuto návrhu, a na sjetině mám ano.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan navrhovatel má příležitost.

 

Senátor Jaroslav Kubera: Já vás už opravdu nebudu zdržovat. Jsem velmi rád, že zvítězilo právní vědomí nad emocemi a získali jste právě jako Sněmovna ve mně velkého spojence. Ještě jednou děkuji. (Pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: My si toho velmi vážíme, pane senátore, a připomeneme vám to, až bude ta pravá chvíle zase v Senátu. Moc se těšíme.

 

Nyní se budeme věnovat bodu 135, což je

 

135.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 575/- třetí čtení

 

Prosím, aby se připravila paní ministryně Daniela Filipiová na projednávání tohoto bodu a aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní poslankyně Jana Rybínová. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 575/2.

Otevírám rozpravu. Hlásí se paní poslankyně Kateřina Konečná.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP