(11.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

První hlasování, které budeme hlasovat, je návrh o zamítnutí návrhu tohoto předloženého zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 384. Přihlášeno 191, pro hlasovalo 99, proti 74. To by znamenalo, že návrh byl přijat, ale zřejmě tedy provedeme kontrolu. (Kontrolu sjetin provádí poslanec Pleva.)

 

Ptám se, jestli někdo zpochybňuje toto hlasování. (Bez odezvy.) Pokud nikdo nezpochybňuje, tak mohu říci, že jsme se vypořádali s tímto návrhem zákona. Návrh byl zamítnut, to znamená, že končím projednávání tohoto bodu 138.

 

Požádám pana místopředsedu Kasala, aby mě vystřídal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobré dopoledne. Dalším bodem z bloku třetích čtení je bod 220, což je

 

220.
Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha,
Pavla Kováčika, Ladislava Skopala a Jiřího Hanuše na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 678/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů za navrhovatele zaujal místo poslanec a ministr Petr Gandalovič a zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec František Novosad. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 678/3.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan ministr a poslanec Petr Gandalovič.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, vzhledem k tomu, že se nacházíme ve třetím čtení a s vaší laskavostí ta předchozí dvě čtení se odehrávala minulý týden, takže ty informace jsou ještě poměrně čerstvé, omezím se na velmi krátké vystoupení.

Chci říci, že tento návrh zákona reaguje na obtížnou ekonomickou situaci a její dopad do sektoru zemědělství. Jeho první částí je převod jedné miliardy korun z prostředků Pozemkového fondu do rozpočtu Ministerstva zemědělství, kde tyto peníze budou sloužit k navýšení přímých plateb pro zemědělce. Ta druhá část tvoří fakticky komplexní pozměňovací návrh, který byl přijat na zemědělském výboru, a již dopředu tady hlásím, že ho budu velmi doporučovat, a ta spočívá v rozšíření možností, do jakých oblastí může Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond směřovat svoje projekty. Tím rozšířením myslíme právě především možnost projektů v oblasti provozního financování, kde skutečně teď se ukazuje jako nesmírně důležité překlenout toto období, umožnit zemědělcům, aby mohli dostat od bank úvěry, které jim umožní přežít například rozpad cen na trhu s mlékem a podobně.

Takže velmi krátce řečeno, jak ten původní návrh skupiny poslanců, tak i ten přijatý pozměňovací návrh na půdě zemědělského výboru jsou nesmírně důležitými kroky k řešení dopadu ekonomické krize do oblasti zemědělství. A musím říci, že tyto kroky jsou velmi naléhavé, a proto také děkuji za to, že jste umožnili projednat tento návrh v takto rychlém sledu tří čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: I já vám děkuji. Nikdo další se do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím. Prosím pana poslance Františka Novosada, aby se ujal slova.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, k vládnímu návrhu Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Ladislava Skopala, Jiřího Hanuše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 678.

K návrhu zákona je jen jeden pozměňující návrh obsažený v usnesení zemědělského výboru č. 103 ze dne 11. února 2009. Toto usnesení zemědělského výboru všichni obdrželi. Můžeme tedy hlasovat o tomto návrhu jako o celku a pak hlasovat o celém návrhu zákona.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP