(Jednání pokračovalo v 11.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Uplynula doba, kterou jsme si stanovili pro přerušení jednání. Prosím poslance, aby se vrátili do prostor hlavního sálu, abychom mohli pokračovat.

Budeme hlasovat o návrzích, které tady zazněly. Upozorňuji, že jsme přerušili ve chvíli, kdy jsme se bavili o proceduře a způsobu, jak budeme postupovat. Zpravodaj pan poslanec Dlouhý tady přednesl návrh a pan poslanec Urban vystoupil návrhem hlasovat nejdřív o zamítnutí.

Já bych si jenom dovolil říci, a také jsem to už konzultoval se zpravodajem - podle § 95 odst. 3 našeho jednacího řádu se praví, že na závěr třetího čtení se nejdříve hlasuje o návrzích na zamítnutí návrhu zákona vznesených ve druhém čtení, poté o pozměňovacích, případně jiných návrzích k návrhu zákona. Dovolím si z toho dedukovat, že to je poměrně jednoznačně řečeno, že návrh na zamítnutí by se měl hlasovat jako první a jakýkoli jiný návrh včetně návrhu na vrácení by měl následovat potom. Opakuji - je to § 95 odst. 3 jednacího řádu.

Je tady návrh pana poslance Škromacha, který chce, abych vás odhlásil. Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili… Budeme nejdříve hlasovat návrh na zamítnutí a pak návrh pana poslance Bürgermeistera na vrácení do druhého čtení.

Pan poslanec Pleva se hlásí. Zřejmě nespokojen.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, vy si vždycky z toho jednacího řádu čtete jen to, co se vám hodí. Návrh na vrácení do druhého čtení je procedurální návrh, který se hlasuje bez rozpravy a má přednost před hlasováním o zákonu jako takovém. Takže samozřejmě musí být napřed hlasován návrh na vrácení do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ne, pane poslanče, ono to tak samozřejmé není, ale máte plné právo nesouhlasit s mým návrhem. Můžete vznést námitku a já o ní nechám hlasovat. Jinak bychom se z toho tak snadno nedostali.

 

Poslanec Petr Pleva: Dobře. Takže než se naučíte jednací řád, vznáším námitku proti vašemu postupu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ne, nezlobte se, pan poslanče, nechte si tyhle invektivy! Já sám i s vašimi návrhy zacházím tak, že se snažím do toho nevstupovat, neinterpretovat to, a byl bych rád, kdybyste se stejně korektně chovali i vy. (Potlesk.)

 

Budeme hlasovat o námitce pana poslance Plevy, který vznáší námitku proti postupu předsedajícího. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tuto námitku pana poslance Plevy, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 383, přihlášeno 194, pro hlasovalo 83, proti 90. Námitka tedy nebyla přijata.

 

Budu postupovat tak, jak jsem tady navrhl. To znamená budeme nejdříve hlasovat o zamítnutí, pak o vrácení návrhu do druhého čtení a pak požádám zpravodaje, aby nám předložil ty další návrhy k hlasování, pokud se k nim tedy vůbec dostaneme. Takže teď snad můžeme takto postupovat.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP