(15.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip navrhuje zařazení bodu číslo 66 a 67 za bod 140, to je na středu po polední přestávce dne 18.2.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 353. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování číslo 353. Přítomno 190. Pro 96, proti 69. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní jsme u návrhu pana poslance Tluchoře, který navrhuje zařazení bodu číslo 38 - prosím, aby mě kontroloval - bodu číslo 38 na středu jako první bod po pevně zařazených bodech, tedy za bod 210.

Zahajuji hlasování číslo 353. (Upozornění na probíhající kontrolu hlasování.) Prohlásím toto hlasování za zmatečné, neboť probíhá kontrola předchozího hlasování.

Je prosím nějaká námitka proti? Pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vznáším námitku proti výsledku předchozího hlasování. Přestože jsem hlasoval ne, na sjetině záznamu hlasování je uvedeno ano. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O námitce rozhodneme v hlasování s číslem 355. Zahajuji toto hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Doktora. Kdo je proti této námitce?

Hlasování číslo 355. Přítomno 190, pro 153, proti 9. Námitka byla přijata.

 

Opakujeme tedy hlasování o návrhu místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa, tedy o zařazení bodů 66 a 67 za bod 140 ve středu po polední přestávce, tedy 18. 2.

Zahajuji hlasování číslo 356 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 356. Přítomné 190, pro 93, proti 76. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Tluchoř navrhuje zařazení bodu číslo 38 na středu jako první bod po pevně zařazených bodech, tedy za bod 210.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 357. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 357. Přítomno 190, pro 96, proti 63. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Hrnčíř navrhuje vyřazení sedmi bodů. Budeme hlasovat individuálně.

Nejprve o návrhu na vyřazení bodu číslo 61. Zahajuji hlasování pořadové číslo 358. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování číslo 358. Přítomno 189, pro 90, proti 67. Návrh nebyl přijat.

 

Návrh na vyřazení bodu číslo 62. Zahajuji hlasování pořadové číslo 359. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 359. Přítomno 190, pro 91, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Návrh na vyřazení bodu číslo 64. Zahajuji hlasování pořadové číslo 360. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 360. Přítomno 190, pro 87, proti 65. Návrh přijat nebyl.

 

Návrh na vyřazení bodu číslo 69. Zahajuji hlasování číslo 361. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 361. Přítomno 189, pro 94, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Návrh na vyřazení bodu číslo 75. Zahajuji hlasování číslo 362. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 362. Přítomno 190, pro 91, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Návrh na vyřazení bodu číslo 76. Zahajuji hlasování číslo 363. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 363. Přítomno 190, pro 86, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

A poslední hlasování - návrh na vyřazení bodu číslo 81. Kdo je pro tento návrh? Zahajuji hlasování číslo 364. Kdo je proti?

Hlasování číslo 364. Přítomno 190, pro 92, proti 59. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Jsme u posledního návrhu a ten přednesl pan kolega Látka. Navrhuje bod číslo 34, sněmovní tisk 652, vyřadit z programu naší schůze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 365. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 365. Přítomno 190, pro 63, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

To byly podle mých záznamů všechny návrhy, o nichž jsme mohli hlasovat v tuto chvíli. Tím pádem můžeme zahájit projednávání bodů schůze tak, jak jsme si je nyní zařadili.

 

Nejprve se budeme věnovat bodu číslo 51. Je to

 

51.
Vládní návrh zákona o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek
k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 710/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, tedy abychom postupovali podle § 90 odst. 2.

Prosím, aby tento návrh za navrhovatele uvedl místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl důvod, proč projednáváme předložený návrh zákona, tedy tisk 710.

Návrh zákona byl vypracován na základě diskuse a požadavků a poznatků Českého svazu bojovníků za svobodu a Konfederace politických vězňů. Tyto organizace upozornily na to, že jsou v naší zemi občané, kteří splňují všechny podmínky pro přiznání příplatků nebo zvláštních příspěvků k důchodu podle nařízení vlády 622/2006 Sb. nebo podle zákona číslo 357/2005 Sb., to je zejména účast v odboji nebo perzekuci, s výjimkou pobírání důchodu z českého důchodového pojištění. Vzhledem k tomu, že tyto právní normy vázaly vyplácení těchto příplatků nebo zvláštních příspěvků právě na opakovanou dávku z důchodového pojištění, tak tito občané, přestože splňují všechny podmínky, na žádnou z podobných dávek nedosáhli.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP