(11.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji, pane ministře. Kdo další si přeje vystoupit v rozpravě k tomuto zákonu? Nikdo se nehlásí do rozpravy. Ano, pan poslanec Hovorka. Pane poslanče Hovorko, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl jen připomenout, že po dvou letech se tady opakovaně setkáváme s precedentem, kdy je vlastně do Poslanecké sněmovny předkládán zákon s pozměňovacím návrhem ve formě samostatných zákonů. Před dvěma lety to byl pan ministr Julínek, který před projednáním v Legislativní radě vlády předložil jako pozměňovací návrh zákon o kategorizaci léčiv, tehdy ke stabilizaci veřejných rozpočtů, k zákonu o stabilizaci veřejných rozpočtů. Nyní je to pan ministr Langer, který předkládá čtyři samostatné zákony ve formě pozměňovacího návrhu k zákonu o základních registrech. Já se domnívám, že se jedná o porušení legislativních pravidel a že se to bohužel zřejmě v Poslanecké sněmovně stává normou.

Vůbec nechci zpochybňovat účel, pro který se zřizují základní registry a speciální registry, a nechci zpochybňovat ani cíle, kterých má být dosaženo, ale domnívám se, že takováto zásadní norma by měla být projednávána řádným a standardním způsobem, a také se domnívám, že popis navrhovaného řešení ochrany dat není zcela dostatečný. Jedná se o obecný popis ochrany pomocí šifrování a pomocí šifrovacího klíče. Já se domnívám, že tak zásadní data, která mají být chráněna, nebudou tímto způsobem dostatečně ochráněna.

Z těchto dvou důvodů, které jsem zde uvedl, nemohu pro uvedený zákon hlasovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji a prosím dalšího přihlášeného do rozpravy, pana poslance Krupku, zatím posledního přihlášeného. Paní kolegyně Jacques. Takže pan zpravodaj dává přednost paní poslankyni Jacques. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, navážu na svého předřečníka pana kolegu Hovorku. Také já nesouhlasím se způsobem legislativního procesu, tak jak je navrhován panem ministrem Langerem. Jeho pokusy být humorný ve chvíli, kdy humor vůbec není namístě, mi nepřísluší hodnotit. Ten jeho počáteční výstup považuji jednoduše za nevkusný a myslím si, že v takové situaci by spíše měl vyjednávat s jednotlivými členy tohoto zákonodárného sboru a ne si vymýšlet vtipné bonmoty, které ve finále vůbec vtipné nejsou.

Já si myslím, že se skutečně dostáváme na samou hranu toho, co je únosné v rámci legislativního procesu skousnout, a v kombinaci s tím, že se jedná o materii velmi citlivou, která postihne naše občany na další desítky let, je to zásadní průlom do ochrany osobních údajů, je to něco, co bych nazvala novou revolucí. Je to zákon potřebný, o kterém jsme uvažovali, že ho chceme, je to vládní návrh, ale ten způsob, jakým je schvalován, a to, že není zajištěna potřebná ochrana, mě vede k tomu, že buď tady oznamuji, že budu hlasovat proti tomuto návrhu ve třetím čtení, anebo alternativně dávám návrh na vrácení do druhého čtení, tak abychom se mohli tím materiálem solidně zabývat a abychom se dostali z té pasti legislativně vadného procesu.

Já věřím, že moje důvody chápete, a věřím také, že pan ministr Langer poté, co naši důvěru, nebo minimálně moji osobní, se způsobem, jakým prošla reforma policie, kdy ty dohody, které byly uzavřeny, následně neplatily, mě vedou k tomu, že moje důvěra klesla na minimum. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, minulý týden jsem já tady vystupoval a žádal jsem opakování druhého čtení, vrácení výborům k novému projednání. Paní kolegyně Jacques byla minulý týden proti. Naráz za ten týden prozřela a žádá opakování druhého čtení. - Byla jste proti, teď jsem se díval na sjetinu, paní poslankyně prostřednictvím paní předsedající.

Můžu říct, my jsme si to v rámci garantů vyříkali, ty problémy s ústavností či neústavností legislativního procesu, a můžu říct sám za sebe, že ujištění pana ministra vnitra k námitkám, které jsem vznesl minulý týden, mně postačuje, abych mohl zákon podpořit.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Paní poslankyně Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Kolegyně a kolegové, dovolte mi pouze krátce reagovat na pana kolegu Koníčka. Od minulého týdne jsme se věcí detailně zabývali a právě proto, abychom mohli posoudit, zda je legislativní proces v souladu s tím, jak má být, nebo není, jsme využili ten týden. Myslím si, že je naprosto legitimní v tuto chvíli navrhovat vrácení do druhého čtení poté, co jsem zjistila, že to prostě v souladu není. A ta dohoda mezi ministrem Langerem a komunistickou stranou, to není první podivná dohoda, ke které došlo (veselí vpravo) a jejíž pozadí mi není známo. Pouze se tady opakuje něco, co už z historie známe.

Já se vás, pane kolego, nebudu ptát, jaké jsou důvody vašeho posunu, protože pokud vím, tak jste měli vážné výhrady ze stejných důvodů, z jakých je mám dnes já.

A ještě k té důvěře. Máte-li vy důvěru v ministra Langera, můžu mu jen blahopřát. Já jsem tu důvěru ztratila. (Opět veselí vpravo.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Prosím pana ministra Langera.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Kolegyně a kolegové, já jsem jenom v tuto chvíli, z tohoto místa a v tomto čase chtěl sdělit, že v žádném případě nebudu komentovat předcházející vystoupení. Myslím si, že to je lepší pro nás pro oba.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní a pánové, k tomu sporu dvě věci. Tou první - pojďme od sporu tohoto neplodného charakteru k hlasování a v hlasování se prokáže, na čí straně je pravda. (Námitky ze sálu.) Pravda je v této Sněmovně to, co se odhlasuje, že pane kolego Jandáku prostřednictvím paní předsedající?

A druhá poznámka. Poslanecký klub KSČM se i při hlasování o tomto zákoně nerozhoduje, jako ostatně při všech ostatních hlasováních, o tom, kdo to předkládá, a můžu mít a také mám tisíce výhrad k tomu, jak pracuje pan ministr Langer, k tomu, jakým způsobem proběhla reforma policie, ale říkám, nerozhodujeme se podle toho, kdo návrh předkládá, ale rozhodujeme se podle jeho věcného obsahu, to znamená podle toho, co návrh znamená, co obsahuje a jestli škodí, nebo neškodí našim občanům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu KSČM Kováčikovi. Kdo další? Pan poslanec Marek Benda, eviduji přihlášku pana zpravodaje, který ale chce mluvit na závěr rozpravy, jak jsem pochopil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já vůbec nechci zasahovat do merita věci, a jsou-li nějaké meritorní výhrady, ať jsou sděleny a můžeme se o nich bavit. Já na jednu stranu velmi podporuji tento projekt eGovernmentu, na druhé straně mám také jistou míru strachu, kterou mi zatím představitelé Ministerstva vnitra dokázali vždy vyvrátit, ale mám ji, jestli to opravdu nebude velký bratr.

Já jsem se chtěl ale vyjádřit k té proceduře. To, co se tady opakovaně stává, když s něčím možná věcně nesouhlasím, začnu poukazovat na to, že vlastně poslanci nesmějí podávat pozměňovací návrhy.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP