(Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová vyhlásila v 8.58 hodin na žádost poslaneckého klubu sociální demokracie přestávku do 10.00 hodin.)

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
13. února 2009 v 10.00 hodin

Přítomno: 182 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 48. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, tak jak to již učinil pan poslanec Ladislav Skopal, který dnes bude hlasovat s náhradní kartou č. 4, a pan ministr Ivan Langer s náhradní kartou č. 2. Pan ministr Jiří Pospíšil má náhradní kartu č. 6.

Sděluji vám, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání následující poslanci: pan poslanec Braný - zdravotní důvody, pan poslanec Hašek, pan poslanec Kvapil - zdravotní důvody, pan poslanec Řebíček a pan poslanec Tlustý - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvají premiér Mirek Topolánek - zahraniční cesta, paní ministryně Daniela Filipiová - pracovní důvody, pan ministr Martin Říman - zahraniční cesta.

Dříve než zahájíme dnešní jednání, chtěla bych vám sdělit, že organizační výbor dne 11. února letošního roku schválil Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2009. Tento materiál byl vám všem rozdán na lavice. Pro rychlost a jednoduchost projednání tohoto bodu jej doporučuji zařadit do programu 48. schůze a navrhuji projednat jej dnes jako první bod, tedy před blokem třetích čtení a pevně zařazenými body. O tomto mém návrhu musíme rozhodnout hlasováním. Dovolím si gongem přivolat kolegyně a kolegy, kteří se chtějí účastnit tohoto hlasování, potom samozřejmě přistoupíme k vašim jednotlivým návrhům na změny schváleného pořadu.

Ještě jednou opakuji, že budeme rozhodovat o tom, abychom na úvod našeho dnešního jednání zařadili nový bod Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2009 před pevně zařazenými body.

 

Zahájím hlasování s pořadovým číslem 297 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem, abychom se krátce zabývali Návrhem pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2009. Prosím, kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 171 poslankyň a poslanců pro návrh 148, proti 9. Tato změna programu byla schválena.

 

Nyní přistoupíme k projednání změn schváleného pořadu. Zatím mám přihlášené pana ministra Langera, pana poslance Vojíře a paní poslankyni Rybínovou. Pane ministře Langře, ujměte se, prosím, slova.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, druhým bodem dnešního jednání je třetí čtení tzv. zákona o základních registrech, a proto mi dovolte na základě konzultace s některými z vás, abych navrhl zařadit na příští čtvrtek jako první tři body po písemných interpelacích body č. 40, 49 a 90, což jsou zákony, které buď přímo, nebo nepřímo souvisejí právě se zákonem o základních registrech. Avizuji, že u bodu č. 40, kde vláda původně navrhovala projednání návrhu zákona ve zrychleném režimu, tedy podle § 90 zákona o jednacím řádu, jako předkladatel nebudu trvat na projednání v tomto zrychleném znění, ale aby tento návrh zákona byl projednán řádně ve výborech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji a poprosím pana poslance Vojíře, aby nám přednesl svůj návrh.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o hlasování o dvou návrzích. Ten první je přeřadit z dnešního jednání bod č. 127, třetí čtení senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,sněmovní tisk 382, třetí čtení. Požádal mě o to pan senátor Jaroslav Kubera a myslím si, že bychom mu mohli vyjít vstříc, a požádal mě, jestli bychom mohli tento bod zařadit na příští středu do bloku třetích čtení. To je první moje žádost.

Druhá žádost je žádostí podmínečnou, doufám, že to dovolí jednací řád. Já jsem už potřetí požádal o to, abychom pevně zařadili projednávání druhého čtení energetického zákona č. 566. Dnes je to poslední bod bloku, který máme dnes projednat, je to č. 8, případně předposlední bod. Jde o to, že kdybychom jej dnes neprojednali z jakéhokoliv důvodu, jestli by mohl být, ale podmínečně, zařazen jako první bod následující po bodech pana ministra Langera na příští čtvrtek.

Děkuji pěkně za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Domnívám se, že o tomto můžeme hlasovat.

Nyní požádám paní poslankyni Rybínovou.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych navrhla pevné zařazení bodu č. 135, vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a to na středu 18. února 2009 do bloku třetích čtení, teď to vypadá jako třetí bod třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Nyní požádám pana poslance Sobotku.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, rád bych navrhl pevné zařazení bodu č. 214, což je Zpráva ministra práce a sociálních věcí k řešení nedostatku finančních prostředků pro zajištění sociálních služeb v roce 2009, a to jako bod po pevně zařazených bodech ve středu 18. února 2009 odpoledne. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP