(18.40 hodin)
(pokračuje Kasal)

Omlouvám se panu poslanci Hrnčířovi, který chtěl zřejmě vystoupit. Tak ho prosím, aby vystoupil při druhém čtení a sdělil nám, co k tomu tisku má důležitého za poznámky.

 

Budeme se nyní věnovat bodu

 

115.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou
o změně Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 8. září 2008 v Záhřebu
/sněmovní tisk 634/ - prvé čtení

 

Slova se ujme ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, rovněž s Chorvatskem, tak jako před chvílí s Moldávií, bylo dlužno upravit dohodu o vzájemné ochraně investic, tak aby odpovídala komunitárnímu právu. Podařilo se to protokolem, kterým je upraven článek 3 a článek 6 již podepsané dohody. Prosím o schválení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajem pro první čtení je pan poslanec Milan Šimonovský.

 

Poslanec Milan Šimonovský: Dámy a pánové, všechny tyto dodatky, které dnes projednáváme, jsou ke smlouvám, které byly uzavřeny Českou republikou před naším vstupem do Evropské unie. Proto odůvodnění je stejné jako ke všem předchozím smlouvám. Doporučuji návrh postoupit do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

 

Budeme se věnovat přikázáním výborům. K projednání je navržen zahraniční výbor. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, rozhodneme v hlasování č. 277. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 100 poslanců, pro bylo 83, jediný proti. Tento návrh byl přijat a tisk přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Nyní budeme projednávat bod

 

116.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 635/ - prvé čtení

 

Místo nepřítomného ministra vnitra Ivana Langera bych poprosil paní místopředsedkyni vlády Vlastu Parkanovou.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: Kolegyně a kolegové, vláda vám předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvu mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací. Myslím si, že důvody jsou zcela zjevné. Najdete je v předkládací zprávě a předpokládám, že smlouvu vstřícně přijmete. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní místopředsedkyně.

 

Nyní v hlasování rozhodneme o tom, že by zpravodajem pro první čtení se stal pan poslanec Tomáš Dub místo nepřítomného pana poslance Petra Wolfa. Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 278. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 99 poslanců, pro bylo 81, nikdo proti. Návrh byl přijat. Slova se ujme jako zpravodaj pan poslanec Tomáš Dub.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, pane předsedající, za slovo. Dámy a pánové, ještě jednou dobrý večer. Uzavřením této smlouvy dojde k zajištění ochrany vyměněných utajovaných informací mezi smluvními stranami. Obě strany se touto smlouvou zaváží poskytovat vyměněným utajovaným informacím alespoň takovou ochranu, jakou poskytují národním utajovaných informacím. Zároveň neumožní neoprávněným subjektům nebo třetím stranám přístup k těmto utajovaným informacím. Odpovědnost za implementaci této smlouvy mají v ČR Národní bezpečnostní úřad a v Rakouské republice spolkové kancléřství, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany.

Uzavřením smlouvy se nepředpokládá přímý dopad na státní rozpočet a její sjednání nevyžaduje změny v českém právním řádu. Smlouva patří do kategorie smluv prezidentských.

Navrhuji, aby smlouva byla propuštěna do druhého čtení a byla přikázána zahraničnímu výboru k projednání. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 279. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 99 poslanců, pro bylo 84, nikdo proti. Návrh byl přijat a konstatuji, že jsme tisk přikázali k projednání zahraničnímu výboru.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

 

119.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně
a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 654/ - prvé čtení

 

Místo nepřítomného ministra vnitra uvede tisk opět paní místopředsedkyně vlády Vlasta Parkanová.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: Kolegyně a kolegové, v tomto případě se jedná o Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko. Jde samozřejmě o stát, který je nám velmi blízký a se kterým máme výborné partnerské vztahy. Smlouva byla podepsána 21. října 2008 v Lublani. Za Českou republiku ji podepsal ředitel NBÚ Navrátil. I tuto smlouvu vám doporučuji k propuštění do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám za úvodní slovo a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení, kterým je pan poslanec František Novosad.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, doporučuji ke schválení a projednat ji v zahraničním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu k této materii. Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím a budeme se zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Další návrh nevidím. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 280. Kdo s tímto návrhem souhlasí ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 99 poslanců, pro bylo 84, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

120.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Jemenskou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 20. března 2008 v Sanaá
/sněmovní tisk 674/ - prvé čtení

 

Návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, 20. března loňského roku byla v Sanaá podepsána Dohoda o vzájemné ochraně investic. Od standardní vzorové smlouvy se v drobnostech liší vzhledem k tomu, že tak jako v případech mnoha jiných arabských států jsme respektovali skutečnost, že ústava partnera je založena na principech islámského práva šaríja. Zvykejme si.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP