(16.20 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Tuto končím a další interpelace je interpelace paní poslankyně Levé na nepřítomného ministra Petra Nečase ve věci financování sociálních služeb. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji. Vážený pane ministře, úroveň společnosti lze posuzovat podle toho, jak se dokáže postarat o slabé. V kritické době, jakou krize bezesporu je, platí tato zásada dvojnásob. Bohužel zákon o sociálních službách výrazně znesnadnil práci chráněných dílen. Vím, že se v republice našlo mnoho nepoctivých zaměstnavatelů zdravotně postižených, potrestáni však byli i ti poctiví. Mezi ně rozhodně chráněné dílny patří.

Ptám se, pane ministře: Dáte pokyn, aby z peněz, kterými budete posilovat sociální služby, což je asi 1,5 miliardy, byly navýšeny dotace pro chráněné dílny? Neboť i jejich činnost lze chápat jako službu pro postižené občany. Věřte, že pomoc potřebují. Nepřipusťte, aby dílny s malým počtem zaměstnanců nepřežily rok 2009. Zaměstnávají lidi, kteří pracují skutečně rádi a práce v jejich životě hraje významnou roli, mnohdy významnější než v životě zdravého občana.

Ještě několik slov k činnostem úřadů práce. Prudký nárůst nezaměstnaných přináší maximální vytížení všech zaměstnanců úřadů. Přitom zřejmě trvá dlouho odložené nařízení o jejich propouštění. Je rozumné snižovat počet zaměstnanců úřadů práce v dnešní době? Mysleme na lidi, kteří byli zbaveni práce, pracovat chtějí, místo toho stojí ve frontách na zaregistrování. Vzniká nevraživost, agresivita, a to není v pořádku.

Třetím problémem je rekvalifikace. Proces organizování rekvalifikací musí mít jednu základní vlastnost - rychlost. Tu úřad ztrácí, protože musí zajišťovat rekvalifikace prostřednictvím zadávání podle zákona o veřejných zakázkách. Proč? Jde o oblast vzdělávání, jde o službu pro klienta, nikoli investiční akci. Chápu, že se musíme řídit evropskou legislativou, ale v době krize by zřejmě uvítaly i další státy změnu tohoto nařízení. Předsedáme Evropské unii. Nepřišel tedy čas ke zjednodušení tohoto procesu a nepřišel čas toto zjednodušení iniciovat? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Musíme dál, protože pan Nečas tu není. Takže Daniel Petruška by měl interpelovat ministra Jiřího Pospíšila ve věci postupu okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Petruška: Děkuji za slovo. Pan ministr mi utekl, nicméně to mi nebrání v tom, abych přednesl svoji interpelaci. Já jsem chtěl pana ministra požádat, aby využil svých veškerých zákonných možností k tomu, aby přezkoumal případ, o kterém jsem se včera v podstatě náhodně dozvěděl z médií, kdy došlo k tomu, že na základě žaloby kterou podal pravomocně odsouzený pašerák drog, je k zaplacení nemalé částky v řádu milionů korun odsouzen člověk, který má platit cenu zboží, které si za prvé neobjednal, za druhé v tomto zboží byly dopravovány pašované drogy a za třetí toto zboží zabavila policie v rámci zásahu proti těm pašerákům.

Já samozřejmě chápu, že soudy u nás musí být nezávislé, i soudci, rozhodně bych si nepřál, aby pan ministr se vlamoval do této nezávislosti, nicméně zároveň jaksi vnitřně cítím, že ta spravedlnost by měla jít ruku v ruce se zdravým rozumem, a ten jsem v této kauze jaksi významně postrádal. Já bych chtěl jít důvěru v to, že soudce, když posuzuje případ, že bere v úvahu i jiné okolnosti než třeba jen dokumenty, které jsou mu doručeny, a nemůžeme také předpokládat, že každý občan české republiky je, řekl bych, právně tak vysoce gramotný, že ví, jakým způsobem má reagovat, pokud je, byť neprávem, žalován ve věci třeba i občanskoprávní.

Takže je to výzva vůči vám, pane ministře, abyste využil všech svých možností, které máte k tomu, abyste tento případ minimálně přezkoumal, a pokud by byla šance ještě tomuto občanovi pomoci, tak bych vás o to poprosil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Poprosím pana ministra, aby na to hned reagoval.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážený pane poslanče, to je nelehká situace, když je ministr spravedlnosti interpelován nad konkrétními kauzami, kde ví, že moc výkonná nemůže nic činit. To je bohužel ta obecná teze. Vzpomínám si, když jsem nastoupil do Sněmovny, jak vždycky ministr Rychetský, ministr spravedlnosti, říkal, že s tím opravdu nemůže nic udělat. Já to říci tak jednoduše nechci. Jenom konstatuji jednu věc. Já mám ten rozsudek chvilinku před sebou, takže vidíte, že jsem si materiály opatřil. Chci si to podrobněji prostudovat. Ale ten prvotní dojem, který z toho mám, je takový, že tam byl v zásadě vydán rozsudek pro uznání, což pro laiky znamená, že ta druhá strana, když byla vyzvána, aby se k žalobě vyjádřila, tak se nevyjádřila, a tím pádem se mělo za to, že svůj nárok uznala. Uznávám, že právo občas je tvrdé. Ale bohužel, kdybychom neměli takovéto instrumenty jako rozsudky pro uznání, možnosti soudit uprchlé a jiné věci, tak zkrátka bychom taky nikdy nic právně neukončili. Tím to neomlouvám a ta kauza opravdu může být specifická tím, že dotyčný neměl vůbec žádné ani právní povědomí, natož právní vzdělání, a že na dopis, kde byl vyzýván, aby se k tomu vyjádřil, zkrátka vůbec neměl úmysl reagovat.

Jinými slovy, já zde můžu říci jediné. Ten případ skončil tím, že jej krajský soud v odvolacím řízení ukončil pravomocným rozsudkem, jímž potvrdil rozsudek okresního soudu v Rychnově. Jsem tedy velice skeptický v tom, že s tím můžeme něco dělat. V každém případě však mohu slíbit vzhledem k citlivosti a jaksi lidské stránce této kauzy, že ji celou nechám podrobně prošetřit. Prostudujeme si ty materiály, které jsme obdrželi před krátkou chvílí, nemáme je tedy podrobně prostudované, a bude-li nějaký prostor, jak třeba dotyčnému pomoci, tak samozřejmě to uskutečníme. Nicméně tady mám pocit, že ministerstvo ty pravomoci opravdu mít nebude. Spíše třeba vám doporučím v nějaké písemné reakci, zda vůbec nějaký instrument, jak postupovat, jestli nějaký mimořádný opravný prostředek nebo něco takového. Ale to už není z pozice ministra, ale z pozice možná poslance vám tuto informaci dám, protože uznávám, že občas člověk musí pomoci i tam, kde právo jaksi bylo dodrženo, ale tím, že právo jsou obecné předpisy a obecná pravidla chování, tak občas může být v praxi v některých případech tvrdé. A tam je třeba potom jistého změkčení, aby ta spravedlnost lidská se aspoň trošku podobala té ideální. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Stačí to? Stačí. Dobře. Můžeme ukončit.

Prosím pana poslance Stanislava Grospiče který bude interpelovat nepřítomného ministra Petra Nečase ve věci státní sociální podpory nezaměstnaným. Takže pouze tedy přečte svou interpelaci. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, každý, kdo pracuje, má nárok na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by zajišťovala jemu samému a jeho rodině živobytí odpovídající lidské důstojnosti. Takto to stanoví dokonce i článek 23 Všeobecné deklarace lidských práv schválené Valným shromážděním. Avšak zaměstnanci skláren v Poděbradech, Světlé nad Sázavou, Nového Boru, Kavalíru a dalších podniků patřících do skupiny Bohemia Crystalex přišli o mzdy a odstupné, na které mají nárok podle zákoníku práce, díky tomu, že současný právní řád upřednostňuje věřitele podniků před právem zaměstnanců na mzdu a odstupné. A tento problém neřeší ani insolvenční zákon v době vyhlášení insolventního řízení. V rámci této skutečnosti se stalo, že při žádosti o poskytnutí sociálního příplatku byly zahrnuty finanční prostředky, které však tito zaměstnanci nikdy nepřevzali, do výměru příjmů těchto zaměstnanců, a tím bylo znemožněno čerpání sociálních dávek v době, ještě než vznikl zákonný nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Vy jste ve svém vyjádření toto vůči těmto zaměstnancům dementoval, s tím, že tato skutečnost nemůže nastat. Je však realitou a tito lidé jsou fakticky odříznuti po dobu zákonného nároku na podporu v nezaměstnanosti od sociálních příjmů, protože mzdy a dlužné mzdy včetně odstupného jim nebyly fakticky vyplaceny, přestože byly zahrnutý do zúčtování pohledávek daných podniků a vystaveno potvrzení. Ptám se vás, jak budete na vzniklou situaci reagovat, zda se zabýváte touto situaci a zda nechcete využít i možnosti snížení tvrdosti zákona.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP