(18.50 hodin)
(pokračuje Liška)

To, co zaznělo ještě k přípravě architektury operačních programů, já na tom trvám. Já trvám na tom, že architektura, počet operačních programů byl naprosto nesmyslně roztříštěn, a teprve zpětně bylo nutné nalézat synergie propojení. A teď nejde o to, jestli jeden operační program měl být původně na Ministerstvu průmyslu a jiný měl být tam. O to tady vůbec nejde. Nejde o to, kde je ten operační program alokován, ale o to, zda má smysl, jak byl připraven a zda ty prostředky budou využity účelně. A to je úplně druhá debata.

Když se podíváte na případ Irska či jiných zemí, kde počet operačních programů byl menší, kde systém čerpání -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, musím vám také odebrat slovo k faktické poznámce. Když tak se přihlaste řádně, protože teď jste tedy opravdu zablokovali jednání Sněmovny tím, že nerespektujete práva všech ostatních.

Prosím, nyní s faktickou poznámkou pan kolega Bratský, potom pan předseda vlády Topolánek s faktickou poznámkou a pak řádně s přednostním právem předseda klubu. (Nesouhlasné hlasy.) Pan kolega Martínek se přihlásil až po panu předsedovi vlády. Nemůže mít dříve faktickou poznámku než předseda vlády. Tak to je. Faktická poznámka kolegy Bratského. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Pro ty pracovité, prosím vás, zítra od osmi hodin ráno máme podvýbor pro evropské fondy, kde bude… (Hlasy ze sálu, že už to bylo řečeno.) Já jsem to říkal, ale už jsem nebyl připuštěn. Připomínám, můžou ti pracovití přijít vyslechnout zprávu Ministerstva pro místní rozvoj, přijdou tři náměstci. Dozvíte se poslední informace ze všech resortů o těchto fondech. Ve dvě hodiny pan ministr Liška speciálně bude mít na tomto podvýboru entrée se školstvím.

Jinak připomínám znovu, že poslední zprávu, tu, kterou právě projednáváme, říká předseda vlády. Tam jsou také shrnuty věci, které jsme vyslechli. A já pevně věřím, že tedy ti, kteří mají vážný zájem a neužívají intranetu, protože ty informace, jak už říkal pan kolega Krill, všichni dostáváme pravidelně měsíčně. Na můj pokyn to naše sekretářky posílají i na kluby, nejenom na odpovědné výbory a podvýbory. Máte to tam. Tak pojďme to projednávat na těch našich platformách, které máme pracovní, a nemusíme se zdržovat zde, kde můžeme skutečně projednávat hospodářské věci, které nutně potřebujeme.

Jestli nebudeme kontrolovat zprávy o hospodaření, vážené kolegyně a vážení kolegové, tak se podle toho ty organizace začnou chovat. Vy to dobře znáte. Já vám věřím. Mnozí z vás jste řídili podobné organizace, tak to jistě chápete. Kde není hospodáře, kocour je pryč, myši mají pré. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bratskému, že dodržel čas pro faktickou poznámku. Faktická poznámka předsedy vlády. Prosím, pane předsedo vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já bych chtěl také něco fakticky poznamenat. Samozřejmě ministři se snažili, možná detailněji, předložit jednotlivá čerpání, protože mají aktuální, denní informaci. Trochu mě udivilo a pobavilo, když mí kolegové z pravé strany politického spektra jsou překvapeni tím nezájmem o ty informace na levé straně spektra.

Musím říci, že přece všichni víme, že tady nejde o to, aby premiér podal nějakou zprávu, abychom se zabývali v racionální diskusi těmi čísly, abychom si řekli, co udělat lépe pro to, abychom lépe čerpali, abychom lépe zabezpečovali projekty. To přece není cílem této informace předsedy vlády. Cílem přece je něco úplně jiného. A my to všichni víme.

Já bych byl rád, abyste se k tomu vraceli permanentně, abychom se opravdu bavili seriózně o tom, že to není diskuse. Demokracie není jenom hlasování, jestli zpráva byla v pořádku, nebo ne. Demokracie je o diskusi. Ta tady fakticky neprobíhá. Předem připravené projevy opozice k něčemu, k čemu nemají do té doby žádné informace, nereagování na informace…

Takže závěrem své poznámky, kterou jsem chtěl učiniti, spíš dotaz na pana hejtmana Ratha: Když jste podepisoval školské smlouvy, jak jste říkal, podepisoval jste je v době, kdy jste měl být v Poslanecké sněmovně, nebo někdy po nocích?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády i za dodržení času. Nyní s řádnou přihláškou předseda klubu sociální demokracie Bohuslav Sobotka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, vzhledem k tomu, že tady chybí řada klíčových ministrů odpovědných za čerpání evropských prostředků, a také vzhledem k tomu, že máme zájem na pokračování debaty o skutečném čerpání prostředků z fondů Evropské unie, tak předkládám procedurální návrh na přerušení tohoto bodu a odročení na středu 18. února po pevně zařazených bodech. Žádám o hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je to procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Stejně mám ještě množství přihlášek. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Paní a pánové, já opravdu už nikomu nedám slovo, pokud to nebude procedurální návrh, ani k faktické poznámce. Není to možné. Dovolte mi, abych dodržoval jednací řád.

Odhlásím vás všechny. Budu gongovat, abych přivolal kolegy z předsálí, protože jsem, pravda, nikoho nevyháněl, aby rozpravy přenesl do předsálí, ale přesto myslím, že to je korektní ode mě jako od předsedajícího. Až se ustálí počet přihlášených, tak dám hlasovat o návrhu, který tady přednesl pan předseda klubu sociální demokracie.

Ještě další procedurální návrh pana kolegy Bratského. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Já jsem chtěl dát procedurální návrh, kdyby pan Sobotka s tím souhlasil, a já věřím, že on je rozumný člověk, že by to mohlo být v jiný den než ve středu, kdy pan premiér tady - většina z nás ví - po valnou část dne nebude. Jak můžeme projednávat informaci předsedy vlády, když víme prokazatelně, že z pracovních důvodů je vzdálen? Jestliže byste souhlasil s tím, že by to bylo třeba ve čtvrtek nebo v pátek příští týden. (Neklid v sále.) Nesouhlasíte. Ale prostě procedurálně je obtížné projednávat informaci předsedy vlády, když…

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, já jsem vám dal slovo k procedurálnímu návrhu. Navrhujete jiný den? Diskuse tady nemůže být vedena. Můžete navrhnout jiný den. To je moje povinnost dát vám k tomu slovo. Jestli nenavrhujete jiný den, dám pouze hlasovat. Tak navrhněte, prosím.

 

Poslanec Petr Bratský: Já jsem chtěl ale v souladu s panem Sobotkou, proto jsem ho veřejně vyzval, aby se mnou souhlasil s některým dnem, protože bez jeho souhlasu jako navrhovatele je to obtížnější.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Který den, pane kolego?

 

Poslanec Petr Bratský: Tak se omlouvám. (Veselost v sále.) Pan Sobotka nesouhlasí, můj návrh tím pádem postrádá logiku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, stahujete svůj návrh, který jste neupřesnil.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana předsedy klubu sociální demokracie o tom, že tento bod přerušujeme a budeme v něm pokračovat ve středu 18. února.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 237 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 237 z přítomných 140 pro 72, proti 58. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji tento bod, který byl druhý pevně zařazený na dnešní den, to je bod 212. Konstatuji, že v něm budeme pokračovat ve středu 18. února.

 

Vzhledem k tomu, kolik je hodin, nezahájím třetí pevně zařazený bod č. 214, k velkému žalu pana místopředsedy vlády Nečase, a přeruším jednání 48. schůze do zítřka do 9 hodin do rána.

Ještě splním povinnost podle jednacího řádu, a to tak, že zítra je čtvrtek a začínáme odpověďmi na písemné interpelace poslanců vůči ministrům v 9 hodin. Pokud jde o další zařazené body po 11. hodině, je jím bod 29, poté 215, 182, 24, 27, 28, a to je na dopoledne, pokud se k nim dostaneme.

Děkuji vám. Přeji hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP