(18.00 hodin)
(pokračuje Topolánek)

Já vás chci ubezpečit, pane poslanče, že ty vaše informace nejsou přesné, a moji ministři vás jistě vyvedou z omylu. Já bych byl rád, abyste pracoval s těmi informacemi, které jsou relevantní, a uznávám, že vláda v tomto smyslu může mít informační převahu, proto tuto diskusi vítám a těším se samozřejmě na její pokračování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Nyní pan ministr Martin Říman, který má stejné přednostní právo jako předseda klubu sociální demokracie Bohuslav Sobotka, který předběhne pana poslance Bratského. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji, pane místopředsedo. Já skutečně nechci mluvit za všechny operační programy, protože k tomu nejsem způsobilý, ale jsem kompetentní k operačnímu programu Podnikání a inovace, o kterém pan poslanec Petrů nám sdělil, že doposud, jsem si napsal, nebyla převedena ani jedna koruna, tzn. nebyla autorizována ani jedna koruna platby. Já bych mu chtěl sdělit, že k 11. 2. 2009 bylo již autorizováno, tedy čerpáno, 3 miliardy 917 milionů 559 tisíc 686 korun, tedy téměř 4 miliardy korun v průběhu roků 2007, 2008 a 2009. To jsou tedy peníze, které už byly reálně čerpány, a dále byly vypsány výzvy a postupně administrována a přidělována rozhodnutí jednotlivým příjemcům v částce několika desítek miliard korun.

Je třeba si uvědomit, že jedna věc je rozhodnutí o přidělení dotace, v mém případě, mého ministerstva, podnikatelským subjektům, pak následuje fáze realizace této akce, která již je méně v rukou státu, tedy ministerstva, neboť to je závislé na jednotlivých podnikatelských subjektech, s tím, že je možná etapizace plateb v našem operačním programu, to také bylo vytýkáno, a teprve potom následuje celkové vyhodnocení a proplacení těch peněz, které nebyly etapizovány. Proto také např. ve starém operačním programu Průmysl a podnikání, ale i ve všech ostatních operačních programech v období 2004 až 2006 k největšímu čerpání docházelo vlastně až dva roky po formálním ukončení tohoto programu v roce 2008, protože většina těch příjemců končila své programy, které schvalovala těmto příjemcům ještě vláda sociální demokracie, až v letech 2007 a 2008.

Jinými slovy, není pravda, že se za prvé nečerpá a za druhé že nejsou vypisovány programy. Jsou a my jsme i v rámci krize, myslím, že to proběhlo několikrát sdělovacími prostředky, urychlili vypisování jednotlivých projektů, takže v letošním roce, to znamená před polovinou celého programovacího období, budou vypsány výzvy a zúřadována, to znamená přidělena vlastně rozhodnutí o dotaci za zhruba 60 miliard korun, což jsou zhruba dvě třetiny peněz, které v tomto operačním programu na programovací období je. To znamená, srovnáme-li to s obdobím 2004 až 2006, tak relativně jsme v podstatě rychlejší než v tom předchozím období. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Martinu Římanovi. Ještě před řádnou přihláškou pana Bohuslava Sobotky s faktickou poznámkou pan poslanec Petrů. Prosím, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane předsedo, kolegové a kolegyně, já znovu musím připomenout, že když jsem se tady postavil před ten pultík, tak jsem přesně řekl, z čeho budu citovat. Je to zpráva monitorovací z Ministerstva pro místní rozvoj, kterou jsme obdrželi minulou středu všichni e-mailovou poštou jako členové výboru pro veřejnou správu. Takže domnívám se, že to je relevantní podklad pro to, abych mohl z něho čerpat. A nemluvil jsem o žádném vyhlašování výzev. Já jsem mluvil skutečně o finančních prostředcích, které přišly na účet žadatelů. A to bylo naprosto přesně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji a děkuji za dodržení času. Nyní s přednostním právem pan předseda klubu sociální demokracie Bohuslav Sobotka, poté už řádně přihlášení poslanci v rozpravě. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, ještě než pan premiér opustil jednací sál, tak na konci svého vystoupení zmínil, že věří, že členové jeho vlády nám doloží, jak úspěšně probíhá čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Bohužel zapomněl nám zajistit účast těch nejdůležitějších členů vlády, kteří mají na starosti největší objem finančních prostředků. Já bych chtěl konstatovat, že na tento bod tady v tuto chvíli není přítomen nejen premiér Mirek Topolánek, ale chybí také ministr pro místní rozvoj a ten, jak jistě uznáte, je důležitý pro projednávání tohoto bodu. Chybí ministr školství, v jehož resortu je naprosto katastrofální rozvrat z hlediska čerpání těch prostředků Evropské unie, chybí ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Jde opět o obrovské zpoždění z hlediska čerpání prostředků zejména na politiku aktivní politiky zaměstnanosti, na rekvalifikace, což je dneska absolutně potřeba ze všeho nejvíce. Chybí ministr zemědělství, který spravuje velkou část těchto finančních prostředků.

Já se tedy ptám zprostředkovaně pana premiéra, který zde chybí v této fázi projednávání, kteří členové vlády nám podají přesvědčivé informace o tom, v jakém stavu je ve skutečnosti čerpání z prostředků Evropské unie. Já tuto situaci podkládám pro Poslaneckou sněmovnu za naprosto nedůstojnou, abychom za nepřítomnosti předsedy vlády, za nepřítomnosti všech klíčových ministrů pokračovali v této debatě, protože tady se nyní může hovořit o jednotlivých resortech - ale kdo nám dá přesvědčivou reakci, když pan premiér sám prohlásil, že nemá informace, že se tedy spoléhá na to, že vládu obhájí jednotliví členové vlády, kteří ovšem chybějí? Já je tady prostě nevidím a ptám se pana premiéra, kde jsou odpovědní ministři. To se schovávají na tento bod, aby nemuseli informovat o skutečném stavu a o výsledcích své dvouleté práce?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Nemohu jinak, než že mi jednací řád neumožňuje, když nemám žádný pozitivní návrh, rozhodnout jinak, než že budeme pokračovat v tomto jednání.

Nyní je přihlášen pan poslanec Petr Bratský - ale já jsem zapomněl sdělit Sněmovně, že je potřeba určit zpravodaje. Běžnou praktikou je podle jednacího řádu, že to je první vystupující. Ptám se, jestli akceptuje první vystupující, že by byl zpravodajem pro tento bod. Pokud akceptuje, jinak samozřejmě i druhého vystupujícího už jsem kontaktoval, kdyby to nebyl první, ale akceptuje to. Bude tedy zpravodajem pan poslanec Jiří Petrů. Má Sněmovna zájem to odhlasovat? Pokud ne, je to opravdu shoda podle praktického uplatňování jednacího řádu a pan kolega Petrů to akceptoval.

Nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Petr Bratský, připraví se pan poslanec Antonín Seďa. Pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Pane předsedající, já se pokusím rychle reagovat a připravím si svůj projev. Pan kolega Sobotka hovořil velmi zajímavě před chvílí, ale nicméně bod se jmenuje informace předsedy vlády a ne informace předsedy vlády a resortních ministrů. Čili předseda vlády před chvílí vystupoval, řekl nějakou souhrnnou informaci a myslím, že ji měl připravenou velmi dobře. Zajistil si k tomu některé podklady. Já se vám pokusím sdělit jiné, které dostáváme do výboru pro evropské záležitosti, a mimochodem obdobné informace určitě dostává i řada kolegů poslanců z dalších výborů. Určitě v rozpočtovém výboru, kde jsou podobné podvýbory. Já vedu podvýbor pro evropské fondy. Ty informace nám chodí poměrně často, a jestli chybí komunikace mezi poslanci z těchto výborů a podvýborů a celými kluby, to je nám určitě líto, ale upřímně řečeno, pokusím se vám tedy zprostředkovat aspoň některé nejnovější informace, které jsme dostali.

Systém proplácení ve své podstatě tedy umožňuje dvojí přístup, tzv. ex ante, kdy jsou finanční prostředky vypláceny žadateli předem v tzv. zálohových platbách, je to vyšší riziko, že budou prostředky vráceny, neboť kontrola je až následná, a tzv. ex post, kdy jsou prostředky příjemci vypláceny po kontrole správnosti vynaložených výdajů. To je bezpečnější forma, výdaje jsou vzájemně ověřeny před proplacením. Řídící orgány tedy většinou zvolily systém ex post s tím, že o platbu může požádat příjemce vícekrát v průběhu realizace projektu, což všichni určitě souhlasí s tím, že to je výhodnější.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP