(17.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak dobře, s faktickou poznámkou v obecné rozpravě pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Škoda, že jsme zapomněli, komu utekl a za jaké vlády pan Pitr.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zase to nebylo k věci. Míra mé trpělivosti pomalu přetéká, ale já myslím, že mohu uzavřít obecnou rozpravu. Vidím, že nikdo nic nenamítá, tak ji uzavírám. V obecné rozpravě podle dohody se zpravodajem a podle dokumentů nepadl žádný návrh, o kterém by bylo možné hlasovat. Přistoupíme k rozpravě podrobné. O slovo se hlásí zpravodaj pan poslanec Tejc. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Kolegyně a kolegové, já bych načetl jeden návrh, který bych si dovolil, pokud tak bude umožněno, nechat hlasovat samostatně, který má dvě části:

Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda České republiky podcenila situaci v oblasti zaměstnávání cizinců mimo země EU v České republice a svým benevolentním přístupem a návrhy v oblasti ulehčení přístupu cizinců mimo země EU k pracovnímu povolení a opožděnou reakcí na ekonomickou krizi zhoršila situaci v ČR. - Tolik bod 1.

Bod 2, který bych požadoval, pokud by to bylo možné, hlasovat samostatně: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby přehodnotila systém takzvaných zelených karet a upravila příslušné zákony o pobytu cizinců tak, aby v maximální míře eliminovala bezpečnostní a sociální rizika. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby při řešení této otázky zvolila způsob, který nezatíží daňové poplatníky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nejdříve pan ministr Ivan Langer, poté pan poslanec Pavel Hrnčíř. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já tedy při vší úctě k mému předřečníkovi se chci zeptat, k čemu jsme to vlastně dělali a proč jsme tady tak dlouho na toto téma diskutovali, když pan kolega přečte předem připravený návrh usnesení. Jeden ruský klasik kdysi řekl: Čemu se smějete? Sami sobě se smějete.

Zkusme si fakt říci na rovinu, jestli toto, co zde děláme, má smysl. My jsme oba dva s panem ministrem Nečasem k tomuto bodu přistoupili nesmírně zodpovědně. Dokonce velmi dobře víte, že pro zařazení tohoto bodu jsme hlasovali. Velmi dobře víte, že bezprostředně po jednání vlády Poslanecká sněmovna obdržela, jednotliví poslanci obdrželi, celý tento materiál. Jsem bytostně přesvědčen, že až na některá vystoupení některých řečníků z pléna ten problém byl diskutován nesmírně seriózně, a přiznám se, že návrh předem připraveného usnesení mi připadne jako devalvující vystoupení všech v rámci rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě před řádně přihlášeným poslancem Hrnčířem s přednostním právem předseda klubu sociální demokracie Bohuslav Sobotka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já vždycky, když slyším podobná vystoupení členů vlády, tak cítím povinnost připomenout, že vztah vlády a Poslanecké sněmovny je dán Ústavou České republiky a je to tak, že vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně, nikoli Poslanecká sněmovna vládě. Jestliže člen parlamentu navrhne jakékoli usnesení, tak je to jeho plné právo, takovéto usnesení předložit a má právo žádat, aby Poslanecké sněmovna o něm hlasovala.

Já chápu, že se to usnesení nemusí panu ministrovi Langerovi líbit, ale my máme v každém případě jako opoziční poslanci právo na vlastní hodnocení činnosti pana Langera, máme právo na vlastní hodnocení činnosti pana ministra Nečase a nemusíme se nutně ztotožňovat s tím, jak se pan ministr Langer sám vidí v zrcadle a jak se sám vidí v zrcadle pan ministr Nečas. Prostě v této zemi díkybohu zatím máme demokratický parlamentní systém, ve kterém je vláda odpovědna Poslanecké sněmovně, Poslanecká sněmovna není odpovědna panu ministru Langerovi. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu sociální demokracie. Ještě než dám slovo řádně přihlášeným, s přednostním právem nejdříve vystoupí pan zpravodaj Tejc, který může jako zpravodaj vystoupit, poté je přihlášen s přednostním právem pan místopředseda Zaorálek a pak řádně přihlášení - pan poslanec Hrnčíř a pan poslanec Václav Exner. Pan zpravodaj má slovo. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já bych nechtěl zneužít právo zpravodaje vystoupit přednostně, takže doufám, že ho teď tímto neporuším. Já jsem chtěl reagovat ještě na vystoupení pana ministra Langera.

Vážený pane ministře, věřte mi, že to usnesení, které jsem citoval, doznalo docela značných změn po té diskusi, která tady proběhla. Já myslím, že to je vaše standardní taktika, jak odpoutat pozornost od těch věcí, které se tady projednávají. Stejně tak při interpelacích jste mě vyzval, aby lidé, kteří mi píší interpelace, je psali pečlivěji. Já vás ujišťuji, že si své projevy, své interpelace píši sám. Možná vycházíte z vlastní zkušenosti, ale věřte mi, tento návrh doznal změny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní ještě požádám pana kolegu Lubomíra Zaorálka, aby chviličku počkal. Ještě oznámím dvě věci, které jsme zapomněli procedurálně. Pan kolega Michal Doktor má náhradní kartu číslo 14 a řádně se z důvodu nemoci omluvil pan poslanec Petr Braný.

Nyní s projevem pan místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem jenom chtěl sdělit Sněmovně, že mě pan ministr Langer neuvěřitelně okouzlil tou figurou a piruetou, kterou tady před chvilkou provedl. On si, jak jsme si všimli, stěžoval, že dostatečně neposloucháme jeho poctivě připravený příspěvek, jeho a pana ministra Nečase, na téma pracovníci států mimo EU v České republice. Mě to pobavilo proto - chápete ta situace, abych připomněl, co se tady děje. My jsme tady proto, že před několika měsíci se v této Sněmovně projednávala otázka zelených karet a toto stejné téma a já jsem byl jenom jeden z mnoha, kteří tady upozorňovali pány ministry, že máme na krku krizi, která se řítí, a že jejich projekt pravděpodobně dozná změn a neodpovídá situaci, ve které se Česká republika nachází. (Důrazně:) Ta situace je právě opačná. Vy jste tehdy neposlouchali to, co se tady ve Sněmovně odehrávalo. Stejně jako pan ministr Kalousek v této Sněmovně předkládal rozpočet s ekonomickým růstem 4,7 % a my jsme říkali, že byste měli poslouchat připomínky, které tady říkáme, že to je nereálné, stejně jako byl nereálný tento projekt. Ne že my neposloucháme vás! Ale vy jste v době, kdy to bylo aktuální, neposlouchali tuhle Sněmovnu a to, co se tady říkalo. Stejně jako premiér této vlády ještě před několika měsíci mluvil o údajné krizi a ve Varšavě vyhrožoval, že bude vetovat všechna opatření EU, která by proti ní byla přijata! To je realita. Ne že Sněmovna neposlouchá vaše pečlivě připravené projevy, ale vy ignorujete dokonce nejen tuto Sněmovnu, ale i to, co se děje ve světě kolem nás! (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě s faktickou poznámkou - v podrobné rozpravě, upozorňuji - pan kolega David Rath. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Já jenom chci předat v této podrobné rozpravě právě citace ze Samuelsona, skript VŠE a z časopisů VŠE pánům ministrům, aby se poučili. (Děje se. Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To nebyla faktická, ale technická. Dobře. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Pavel Hrnčíř, poté Václav Exner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v žádném případě nechci zneužívat podrobné rozpravy k tomu, co zde probíhá, že se komentují nějaké výroky, neboť podrobná rozprava je určena k tomu, aby byly předloženy návrhy usnesení. Přece jenom poznámku. Vláda je zodpovědna Poslanecké sněmovně jako celku, vláda není zodpovědna ve své činnosti České straně sociálně demokratické. Já věřím, že se to projeví i na hlasování o jednotlivých bodech usnesení.

Dovolte, abych předložil návrh usnesení, které je podle mě jediné možné, neboť to byl informativní bod, který si vyžádala Poslanecké sněmovna, zařadila ho do svého programu a bylo by dobré tento bod řádně ukončit usnesením. Navrhuji tedy usnesení, že: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci ministra vnitra a ministra práce a sociálních věcí k situaci a řešení problematiky pracovníků ze států mimo Evropskou unii, přicházejících v České republice o zaměstnání v důsledku finanční krize.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Hrnčířovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Václav Exner v podrobné rozpravě. Pane poslanče, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP