(16.50 hodin)
(pokračuje Langer)

I zde totiž platí, že ten systém, jak je nastaven, systém, který umožňuje Ministerstvu vnitra prostřednictvím vyhlášky operativně reagovat a rozšiřovat nebo zužovat okruh bezpečných destinací, je přesně systémem, který potřebujeme, který je dostatečně flexibilní, aby dokázal reagovat na změnu situace jak v České republice, tak také v zahraničí. V tomto smyslu ho považuji za správný a doporučuji těm, kteří zde vystupovali při projednávání tohoto projektu, aby si přečetli svá tehdejší vystoupení a zkonfrontovali je s realitou.

To je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra. Jsme stále v obecné rozpravě. Má ještě někdo další zájem vystoupit? Ano, pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, dovolte i mně zareagovat v průběhu otevřené obecné rozpravy.

Za prvé, z té debaty a především z konkrétních čísel a konkrétních faktů se jednoznačně ukazuje, že obavy, které vyjadřovala především část sociální demokracie v době projednávání novely zákona o zaměstnanosti, se ukázaly jako naprosto liché. Já tady opět zopakuji to číslo. K zítřejšímu dni bude v evidenci pro zelené karty 120 míst - ne 1200, ne 12 tisíc, ne 120 tisíc, ale 120 míst. To znamená, že opravdu parametricky tento systém je velmi pružný, velmi schopný se přizpůsobit poptávce a nabídce na trhu pracovní síly. Čili veškeré obavy, které tady tehdy byly, byly vyjadřovány o tom, jak pracovníci přicházející na zelené karty zdevastují náš pracovní trh, jak sociálním dumpingem zničí mzdové poměry, zavlečou nemoci apod., se ve světle konkrétních faktů ukazují jako naprosto liché. My jsme tehdy řekli, že opravdu ten systém obsahuje dostatečné množství pojistek proti tomu, aby takové věci nastaly, a ty pojistky ve stávající ekonomické situaci naprosto spolehlivě zafungovaly.

Za další. To, co považuji za nutné tady zdůraznit, je to, že proti systému, který tady byl do loňského roku právě při zaměstnávání cizinců, výhodou zelených karet je, že na zelenou kartu nemůže přijít agenturní pracovník. Zaměstnanci agentury nesmí být zelená karta udělena. Jak zástupci vlády, tak zástupci opozice, kteří tady vystupovali, ti, kteří se meritorně drželi věci, shodně konstatovali, že základní problém je právě v agenturách, v tomto nepřehledném světě nebo změti agentur, kde jsme politiku od 1. ledna velmi zpřísnili a ruku v ruce s Ministerstvem vnitra s touto přísnější politikou hodláme pokračovat.

Vedle této spolupráce s Ministerstvem vnitra chci také říci, že byla zřízena pracovní skupina tripartity za účasti zástupců zaměstnavatelů, zástupců odborů, ale i renomovaných personálních agentur, která má za cíl připravit systémové změny legislativy v oblasti agentur práce, tak aby právě k tomuto zneužívání agenturní práce nedocházelo.

Já tady musím jednoznačně odmítnout to, co tady řekl pan poslanec Rath, že tady snad někdo osočoval cizince. Každý, kdo si přečte stenozáznam ministra vnitra, nebo i můj, jednoznačně uvidí, že jsme neřekli proti zahraničním pracovníkům ani slovo. Naopak jsme jednoznačně konstatovali, že v jejich tíživé situaci je nezbytné jim pomoci. Je tady pilotní projekt Ministerstva vnitra. Já jsem tady informoval o opatřeních Ministerstva práce a sociálních věcí ve vztahu k úřadům práce, to znamená ve snaze těm zahraničním pracovníkům, kteří jsou tady, místa, která nebudou chtít čeští občané, přednostně nabízet, a to právě těm zahraničním pracovníkům, kteří přišli o zaměstnání, a v žádném případě to neřešit příchodem lidí ze zahraničí.

Fakta opět mluví, že problém do značné míry byl touto vládou zděděn. Já bych chtěl říci, že mezi lety 2003 a 2006 došlo ke stoprocentnímu nárůstu počtu zahraničních pracovníků, z počtu zhruba 90 tisíc v roce 2003 na 185 tisíc v roce 2006. Tato vláda nevytvořila problém velkého množství zahraničních pracovníků, tato vláda ho pouze zdědila. Myslím si, že to musí být poučením pro nás všechny, jak připravit pružné mechanismy, aby v době, kdy je konjunktura, kdy je hlad po pracovní síle, se trh práce mohl nasytit i zahraniční pracovní silou, protože platí, že za konjunktury opravdu existují profese a pracovní místa, kde čeští občané nejsou příliš ochotni pracovat, a současně ten systém byl dostatečně pružný, aby řešil tuto situaci v případě cyklického útlumu ekonomiky, případně ekonomické recese.

Každý, kdo si v té chvíli znovu ze stenozáznamu vytáhne tehdejší projevy pana poslance Ratha, musí zjistit, že to bylo úplně o něčem jiném. To byla opravdu nefalšovaná xenofobie. Každý, kdo ten projev tehdy tady slyšel, a každý, kdo si ho dnes případně přečetl, nemůže být překvapen výroky pana poslance Ratha například na adresu ekonomické politiky Adolfa Hitlera. V tomto jaksi je tam zjevná kontinuita.

Musím také říci, že onen problém se zahraniční pracovní silou je samozřejmě důsledkem struktury české ekonomiky a struktury české pracovní síly. Podpora montoven prováděná politikou investičních pobídek vedla mimo jiné k tomu, že v roce 2007 došlo k nárůstu podílu sekundárního sektoru na našem hrubém domácím produktu, a došlo dokonce k nárůstu podílu zaměstnanosti v sekundárním sektoru na celkové zaměstnanosti a došlo k poklesu proporce zaměstnanosti v terciárním sektoru, čili v sektoru služeb a obchodu. To znamená, že česká ekonomika se pohybovala, deformována touto politikou investičních pobídek pro montovny, v naprostém protisměru. Vyspělé ekonomiky posilují sektor služeb, my jsme posilovali sektor sekundární. Toto jsou potom důsledky, že samozřejmě česká ekonomika se neobešla bez velkého množství zahraniční pracovní síly a my nyní tyto důsledky musíme řešit.

Já bych chtěl velmi poděkovat za cenný podnět, který jsem si zaznamenal, který tady řekla paní poslankyně Čurdová, protože problém, který ona tady popsala a definovala, je skutečně závažný, a jak orgány Ministerstva vnitra, tak orgány sociálně-právní ochrany dětí musí učinit opatření, aby právě ke krokům, o kterých ona mluvila, nedocházelo. Musím říci, že to byla velmi věcná poznámka a cenný podnět, kterému se budeme dále věnovat.

Jsem přesvědčen o tom, dámy a pánové, že současně musíme pokračovat v oné úpravě systému agenturní práce. Paní poslankyně Levá se tady mimo jiné ptala, zda jde identifikovat, kolik která agentura dovezla pracovníků. Myslím si, že nepřímo by to mělo jít, se znalostí informačních systémů, které máme k dispozici, to znamená minimálně zjistit, kolik povolení si která agentura vyžádala a případně kolik lidí fyzicky sem na to povolení přivezla. Myslím si, že v určitém časovém horizontu by to šlo rekonstruovat. Musím říci, že my to budeme brát jako jeden z podnětů k tomu, abychom zintenzivnili onu kontrolní činnost mezi agenturami, kterou, jak jsem již řekl, jsme v minulých měsících velmi zintenzivnili. Především chceme od 1. ledna letošního roku velmi razantně využívat nových ustanovení zákona o zaměstnanosti, která nám umožňují přísnější postup vůči těmto agenturám.

Jsem přesvědčen, že ideální stav, nebo nejlepší stav, který může nastat, je stav, kdy případná zahraniční pracovní síla v okamžiku, kdy tady bude poptávka po zahraniční pracovní síle především ze strany průmyslu, by přicházela právě prostřednictvím programu zelených karet, mluvím-li o budoucnosti, právě proto, že tento program naprosto a stoprocentně vyřazuje zprostředkovatelskou úlohu agentur a umožňuje pouze přímé nástupy kmenových zaměstnanců do konkrétních firem. Je to systém průhledný, kde se právě tyto mafiánské struktury odstříhávají.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP