(11.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl pan poslanec Ludvík Hovorka. Hlásí se pan poslanec Pavel Kováčik. (Výkřiky z řad ODS.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, jenom v reakci, možná na potvrzení toho, co říkal předřečník pan kolega Hovorka. Návrhy, o kterých mluvil, to znamená osvobození dárců krve, osvobození důchodců a řadu dalších návrhů jsme tady v Poslanecké sněmovně přece uplatnili. Ty návrhy neměly šanci, jak nám bylo řečeno, na přijetí, a proto jsme přišli s podporou jediného možného řešení, jak bychom se tím už tady nikdy nemuseli zabývat, natožpak dnes již druhý den atp. A to řešení se jmenuje plošné zrušení poplatků. To je spravedlivé, protože na rozdíl od pana prezidenta Klause já si nemyslím, že krize je jenom rýma, sama přijde, sama odejde. Ironií osudu to řekl v den, kdy se v tisku objevila zpráva, že v České republice se počet nezaměstnaných rozšířil o zhruba 50 tisíc lidí. A my navíc tady vůbec diskutujeme o tom, jestli nejen ty lidi, kteří přicházejí o práci, nejen ty lidi, kteří jsou z povahy svého přirozeného stavu, věku přece jenom nemocnější, anebo ty lidi, kteří jsou bezmocní, kteří jsou bez příjmů atp., osvobodíme od povinnosti, odebereme jim povinnost platit poplatky, nebo neodebereme. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že v té době, která nastává a nebude lehká pro tyto lidi, je naší povinností jim ulehčit.

Těm, kteří přicházejí o práci - a co si budeme povídat, v prohlubující se krizi, v nastupující depresi jsou a ještě mnozí další budou bez šancí na brzké řešení své nelehké situace - bychom navíc ještě měli ulevit, co se týká pomoci například při platbě nájemného, při zachování alespoň základního důstojného života. A my místo toho diskutujeme o tom, že jim vůbec ponecháme ještě povinnost platit poplatky. Oni budou nemocnější, samozřejmě že budou nemocnější z povahy té situace, která je velmi nelehká a kterou možná jste mnozí z vás, kteří tady, kolegyně a kolegové, sedíte, nezažili. Ale někteří jsme to možná zažili a víme, o čem mluvíme.

Přátelé, pojďme dát hlavu dohromady. To, co prošlo v Senátu, je skutečně pouze kompromis několika lidí, kteří se dohodli v rámci vládní koalice. To, co prošlo v Senátu, je naprosto nedostatečné i pro ty děti. Takže pojďme znovu a lépe. A to znovu a lépe znamená odmítnout nedostatečnou senátní verzi a bavit se o přijetí verze sněmovní, tedy o přijetí plošného zrušení zdravotnických poplatků.

My jsme přece přišli ke kulatému stolu o financování zdravotnictví ne proto, abychom sloužili vládní koalici jako zástěrka, ale abychom se snažili uplatnit svoje přístupy a svoje názory. Ony tam bohužel byly, pravda, pouze možná evidovány a Julínkova parta si mlela pořád dokola to svoje, co je třeba. Pojďme se znovu začít bavit o tom, jestli to zdravotnictví má lépe sloužit občanům, lépe sloužit pacientům - proto tady je, ne proto, aby si na něm někdo mastil kapsu. Tak pojďme se bavit o tom, že ty reformy se musí začít odjinud, jinak a hlavně v jiném zájmu než ta dosavadní reforma, a na poplatcích to vidíme úplně krásně, zatím postupuje. Říkám dosavadní reforma, myslím tedy dosavadní takzvanou reformu, pokus o reformu, pokus o přesunutí nejen financí jinam, než mají jít, ale třeba dokonce i celých zařízeních zdravotnických, od služby k vydělávání peněz. Pojďme s tím začít znovu. Ale to znamená totálně zrušit zdravotnické poplatky.

Poslanecký klub KSČM mými ústy teď prohlašuje, že nebudeme hlasovat pro senátní verzi právě z důvodu její nedostatečnosti a že podporujeme dále verzi sněmovní. Děkuji za pozornost. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Nyní vystoupí předseda klubu ČSSD Bohuslav Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já už nechci teď pronášet nějaké dlouhé projevy. Pozorně jsem sledoval rozpravu a zjistil jsem, že paní ministryně zdravotnictví v rozpravě nevystoupila. Já ji samozřejmě nechci vyzývat k vystoupení, pokud ona sama vystoupit nechce, ale jedná se o odpovědi na jasné otázky, které tady během rozpravy zazněly, a já myslím, že by někdo z vlády na ty otázky měl odpovědět.

Nechci opakovat znovu všechny dotazy, které zde u tohoto řečniště byly, ale myslím, že by stálo za to, jestliže tu budeme za malou chvíli hlasovat o senátní úpravě návrhu na zrušení poplatků, abychom jasně věděli, jaký tedy bude dopad například na děti. A chtěl bych požádat o jasnou odpověď: Budou děti platit za recept - ano, nebo ne? Budou děti platit na pohotovosti - ano, nebo ne? Budou děti platit za hospitalizaci v nemocnici - ano, nebo ne?

Já myslím, že tyto odpovědi jsou velmi důležité, protože my se z médií, a veřejnost se z médií dozvídá, že senátní návrh ruší poplatky pro děti. Mě by velmi zajímalo, jestli to tak skutečně je, anebo je to tak, jak jsem si ten návrh zákona přečetl, to znamená že děti by nadále měly platit za pohotovost, za pobyt v nemocnici i za recept. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. On byl poslední, kdo se přihlásil v rozpravě, ale hlásí se paní ministryně, takže rozpravu nekončím.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová Děkuji, pane předsedající. Já se vyjádřím velmi krátce. Tady na mě padlo plno dotazů. Já si myslím, že to není ten prostor, kdy bych se k tomu měla vyjadřovat. (Projevy nespokojenosti z levé části sálu. Výkřiky: A kde je!) Já si myslím, že zde je možnost formou interpelací. Protože Ministerstvo zdravotnictví není předkladatelem tohoto zákona. Toto je poslanecká iniciativa, kterou Senát nějakým způsobem zpracoval a vrátil.

Nicméně já bych tady chtěla říci jenom dvě věci.

První věc je reakce na pana poslance Hovorku, proč nebyli vyjmuti i invalidní důchodci, dárci krve a eventuálně dárci kostní dřeně. Já jsem si vědoma toho, že problém invalidních důchodců je nesmírně vážný. Díky tomu, že já sama jsem již téměř 23 let v invalidním důchodu, znám plno lidí, kteří pobírají tuto sociální dávku. Vím, že jsou mezi nimi lidé, kteří žijí standardním životem, jsou schopni si vydělat přiměřené peníze a žijí mnohdy velmi dobře. Na druhou stranu jsou mezi nimi lidé, kteří jsou vážně nemocní a jsou ve velmi těžkém sociálním stavu. Myslím si, že šmahem vyloučit z platby poplatků všechny invalidní důchodce by bylo špatně. Já jsem se sama už v Senátu zmiňovala o tom, že způsob, jakým nalézt kompromis a jak skutečně cíleně najít tu nejzranitelnější skupinu, je eventuální provázání se zákonem o sociálních službách. A myslím si, že ta nejzranitelnější skupina jsou lidé, kteří jsou ve třetí a čtvrté skupině závislosti. To jsou skutečně nesmírně nemocní lidé. Jsou to většinou kvadruplegici, kteří ani nejsou schopni nějakým způsobem si vydělávat a velmi často chodí k lékaři, tudíž jsou zatíženi platbami poplatků. Takže si myslím, že toto je přesně věc meziresortního jednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví a já se jí rozhodně nebudu bránit a budu ji iniciovat, protože bych vám mohla tady jmenovat mnoho případů lidí, které znám a kteří jsou právě ve velmi těžké situaci.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP