(16.00 hodin)
(pokračuje Vlček)

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Šťastného. (Námitka - kontrola hlasování) Pan poslanec Karel Šplíchal má slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, nevím, jak se to stalo, mám tam křížek, ale mačkal jsem úplně něco jiného, tak zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče, slyšeli jsme námitku proti hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 203. Z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 158, proti 3. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Grospiče, který navrhuje, aby bod č. 57, sněmovní tisk 490, byl zařazen na 13. 2. jako 8. bod po třetích čteních - 9. bod, opravuji se, je tady ještě jeden. Jako 9. bod, pane poslanče.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 204. Z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Dále návrh pana poslance (námitka z pléna)... Pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Pane předsedající, já jsem mačkal tlačítko a vůbec se mně nerozsvítilo světýlko, tudíž zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, slyšeli jsme námitku. Zahajuji hlasování. Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 205. Z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro návrh 111, proti 37. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Grospiče, který navrhl, aby bod č. 57, sněmovní tisk 490, byl zařazen na 13. 2. jako 9. bod.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 206. Z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 94, proti 85. S návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Borise Šťastného, který navrhl, aby bod - ne bod, ale sněmovní tisk 504 - byl zařazen jako první bod dnešního jednání.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 207. Z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Proběhne kontrola hlasovacích listin… Pánové, všechno v pořádku? (V sále vlevo ťukání do stolu, výkřiky.) Já bych poprosil, abychom se chovali slušně. Takže návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Látka navrhl vyřadit bod č. 34, sněmovní tisk 652.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Silný hluk v sále.) Já bych skutečně poprosil, aby ve sněmovně byl klid. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 208. Z přítomných 189 poslankyň a poslanců pro návrh 69, proti 39. Návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Škromacha. Ten chce zařadit nový bod na středu. Pane poslanče, na tuto středu? Pane poslanče Škromachu, na tuto středu? Na tuto středu po pevně zařazených bodech? (Ano.) Po pevně zařazených bodech navrhuje pan poslanec Škromach Zprávu ministra práce a sociálních věcí k prudkému růstu nezaměstnanosti a jejímu řešení, odsunu zahraničních dělníků a legalizaci zaměstnávání na živnostenský list.

Hlásí se pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedo, já bych chtěl zpochybnit předchozí hlasování. Mám na sjetině křížek a chtěl jsem hlasovat ano. (Několik poslanců tleská.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, je to návrh pana poslance Borise Šťastného, takže je to předposlední hlasování. (Ano, souhlasí.)

 

Takže zahajuji hlasování o námitce. Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 209. Z přítomných 189 poslankyň a poslanců pro návrh 98, proti 53. Námitka byla přijata.

 

Takže mohu pokračovat? Ne, pan poslanec Soušek.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážení kolegové, já se omlouvám. Hlasoval jsem ne, a na sjetině mám ano. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Takže pan poslanec Soušek navrhl zpochybnit námitku. Takže námitka proti námitce.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 210. Z přítomných 189 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 72. S námitkou nebyl vysloven souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP