(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže je 15.30, budeme hlasovat o námitce paní poslankyně Mertinové. Kdo s ní souhlasí, ať stiskne tlačítko… a předtím vás odhlásím. (V sále panuje značný hluk, hlásí se posl. Pleva.)

Já panu poslanci Plevovi nedám slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Já chci vznést námitku proti postupu…

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Jde o námitku? (Posl. Pleva vyjadřuje gestikulací rezignaci.) Nejde.

Já jsem vás všechny odhlásil, požádám vás o novou registraci. Jakmile se ustálí kvorum, budeme hlasovat o námitce paní poslankyně Mertinové… Tak, zdá se, že tento stav nastal.

 

Zahajuji hlasování o námitce paní poslankyně Mertinové. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 171 z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 63, s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana ministra Kalouska na zařazení bodu č. 15 schváleného pořadu, a to jako první bod odpoledne po bloku třetích čtení ve středu 11. února.

Kdo s tím návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 172 z přítomných 186 pro návrh 93, proti 65, návrh byl zamítnut.

 

Proběhne kontrola sjetiny…

O slovo se hlásí paní poslankyně Kateřina Jacques. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, velice se omlouvám, chtěla jsem hlasovat ne, na sjetině mám křížek, zpochybňuji tímto hlasování a děkuji, že mi vyhovíte.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, budeme hlasovat o námitce paní poslankyně Kateřiny Jacques. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 173 z přítomných 188 poslankyň a poslanců, pro návrh 148, proti 14, s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana ministra Miroslava Kalouska zařadit bod č. 15 na středu 11. února jako první bod dopoledne po bloku třetích čtení.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 174 z přítomných 188 poslankyň a poslanců, pro návrh 95, proti 66, tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana ministra Kalouska body 25, 26, 30, 31, 32, 35, 37, 44, 46, 50 a 55 schváleného pořadu zařadit na středu 18. února jako první až dvanáctý bod odpoledního jednání.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 175 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 65, s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Budeme dále pokračovat návrhem a žádostí pana ministra průmyslu a obchodu Martina Římana, který chce pevně zařadit bod č. 8, a to na dnešek 10. února po pevně zařazených bodech, to znamená, že by to byl bod č. 4.

Kdo s tímto návrhem souhlasí ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 176 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 62, s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále bude hlasovat o návrhu pana ministra Římana, který chce body 129, 136, 132, 139 a 134 schváleného pořadu zařadit na pátek 20. února dopoledne jako první až pátý bod.

Kdo s tímto návrhem souhlasí ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 177 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 63, s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále - ministr dopravy Petr Bendl požádal o přeřazení bodu 215 a bodu 182 na čtvrtek 12. února jako třetí a čtvrtý bod, po písemných interpelacích.

Kdo s tímto návrhem souhlasí ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 178 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 64, tento návrh byl přijat.

 

Dále - místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík požádal o pevné zařazení bodů 33, 34, 54, 102 a 114 na pátek 13. února jako čtvrtý až osmý bod bloku třetích čtení.

Kdo s tímto návrhem souhlasí ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 179 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 91, proti 62, tento návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana ministra Bursíka a ten chce vyřadit bod 68, je to sněmovní tisk 524, prvé čtení.

Kdo s tímto návrhem souhlasí ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 180 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 102, proti 61, s návrhem byl vysloven souhlas. Vyřadili jsme tedy bod č. 68.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP