(Jednání pokračovalo v 15.01 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas na jednání poslaneckého klubu vypršel. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích v pořadí, tak jak byly předneseny. To znamená, že první budeme hlasovat o návrzích, které jsem přečetl z prezidiálky, a následovat budou body, které byly navrženy jednotlivými poslankyněmi a poslanci.

První se přihlásila do rozpravy paní ministryně Filipiová. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Poté pan poslanec Škromach.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová Vážený pane předsedo, páni poslanci, paní poslankyně, já bych vás velmi ráda požádala o podporu toho, co řekl pan poslanec Šťastný, a sice o zařazení bodu o veřejném zdravotním pojištění, zkráceně o poplatcích, jako prvního bodu projednávaného dnes tady u vás ve Sněmovně. Myslím si, že čím dříve přijmeme tento pozměňovací návrh, respektive vyřešíme tento tisk jako takový, tak tím lépe. Myslím, že se atmosféra jako taková zklidní, ať už hlasování dopadne, jak dopadne, s tím, že jsem přesvědčena o tom, že hlasování bude napříč politickým spektrem pro pozměňovací návrh, který byl přijatý ve Sněmovně, a že tomu bude tak při hlasování, jako tomu bylo v Senátu, kdy senátní návrh podpořila i drtivá většina senátního klubu sociální demokracie. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní ministryně. Pan poslanec Škromach mi avizoval nějakou úpravu svého návrhu. Proto mu dávám slovo. Prosím, pane poslanče. (V sále je hluk a neklid.)

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, já bych si dovolil stáhnout svůj návrh k bodu programu o inkontinenci ministra Langera. Myslím si, že to, že vystoupil a pochopil, dává důvod k tomu, aby tento bod byl stažen.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. Stahujete tedy svůj druhý návrh. A nyní již můžeme hlasovat o návrzích, tak jak byly přečteny a předneseny.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana ministra Kalouska, který chce pevně zařadit bod 15, a to na středu 11. února jako první bod po bloku třetích čtení.

Zahájím hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 168 ze 175 poslankyň a poslanců pro návrh 82, proti 63. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o dalším návrhu pana ministra Kalouska, který chce body 25, 26, 30, 31, 32, 35, 37, 44, 45, 46, 50 a 55 na středu 18. února jako první až dvanáctý bod odpoledního jednání. Na žádost z pléna vás odhlásím. Poprosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami.

O slovo se přihlásil pan ministr Nečas. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedo, v předcházejícím hlasování jsem hlasoval ano, nicméně na sjetině mám křížek. Zpochybňuji hlasování. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slyšeli jsme námitku pana ministra Nečase. Budeme o této námitce hlasovat. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 179 poslankyň a poslanců pro návrh 116, proti 22. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme nyní znovu hlasovat o návrhu pana ministra Kalouska o pevném zařazení bodu č. 15 na středu 11. února jako první bod dopoledne po bloku třetích čtení.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 64. Návrh byl přijat.

 

Hlásí se paní poslankyně Mertinová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se velice omlouvám, ale mně se nepodařilo zmáčknout tlačítko. Zpochybňuji hlasování. (Nesouhlasné vyjádření poslance Tluchoře mimo mikrofon.) Mačkala jsem, bohužel žádné tlačítko se mi nerozsvítilo. - Já nevím, proč takové emoce, pane kolego.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně zpochybnila hlasování.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Já mám právo vyjádřit na půdě Parlamentu svým hlasováním svoji vůli, takže bych prosila, jestli bych mohla být se svou prosbou akceptována. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pan předseda poslaneckého klubu ODS.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, jistě paní poslankyně může vyjádřit svůj názor, nicméně na sjetině má křížek, to znamená není možné zpochybnit hlasování, protože její hlasování by nezměnilo výsledek. (Veselost v sále.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já se domnívám, že bychom se tady neměli v této věci okřikovat. Já myslím, že minulý týden jsme tady opakovali několikrát hlasování, a to jak poslanců vládní koalice, tak poslanců opozičních stran. Takovýto výklad tady zaznívá poprvé. Já se domnívám, že bychom neměli měnit pravidla během hry. Podle mého názoru by každý poslanec měl právo vyjádřit se ke svému hlasování, zda odpovídalo jeho vůli, a pokud se rozhodne hlasování zpochybnit, tak si myslím, že věc by měla zůstat otevřena. (Potlesk zleva.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Ještě pan předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Tluchoř. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Pan předseda Sobotka se samozřejmě mýlí. Vždy odjakživa platí praxe, že je možné zpochybňovat pouze takové hlasování, u kterého změnou stanoviska je možné dojít k opačnému výsledku. To teď možné není, neboť návrh byl přijat a paní kolegyně pro něj nehlasovala. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ještě pan předseda poslaneckého klubu ČSSD. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Samozřejmě v této Poslanecké sněmovně je možné všechno, ale měli bychom se, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, opírat o konkrétní ustanovení jednacího řádu. Jestliže zde pan předseda poslaneckého klubu ODS provádí takovýto výklad jednacího řádu Poslanecké sněmovny, pak by asi bylo dobré, abychom o té věci diskutovali. Možná by bylo dobré svolat zástupce všech poslaneckých klubů k panu předsedovi, tak abychom si o té věci mohli promluvit, aby se tady nezpochybňovaly obvyklé procedury.

Já bych chtěl požádat pana předsedu o čtvrt hodinu přestávky a o schůzku zástupců všech frakcí, abychom se dohodli, jak postupovat ve věci zpochybňování hlasování. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pan předseda poslaneckého klubu ODS.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP