(14.10 hodin)
(pokračuje Vlček)

Dále, pan místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík požádal o pevné zařazení bodů 33, 34, 54, 102 a 114 schváleného pořadu, sněmovní tisky 625, 652, 717, 550 a 633 na pátek 13. února jako 4. až 8. bod po bloku třetích čtení.

Dále pan ministr Bursík navrhuje vyřadit bod 68 schváleného pořadu, sněmovní tisk 524, první čtení, dále bod 38 schváleného pořadu, sněmovní tisk 663, zařadit pevně na středu 11. února jako druhý bod po projednání bodů z bloku třetích čtení.

Dále, grémium navrhuje projednat volební body ve středu 18. února před polední pauzou, tedy body 150 až 158.

A nyní bych vás chtěl informovat o průběhu a organizaci našeho čtvrtečního jednání, tedy 12. února. Po ukončení ústních interpelací bychom projednali smlouvy v prvém čtení a dále body 192 až 201 z bloku zpráv. Upozorňuji a připomínám, že je nutná účast všech navrhovatelů a zpravodajů těchto bodů. S těmito návrhy vyslovilo grémium souhlas. V této souvislosti dodávám, že na čtvrtek 12. února je omluven předseda vlády Mirek Topolánek, neurčujeme tedy přesnou dobu pokračování našeho jednání po ústních interpelacích, protože mohou být ukončeny i dříve. Stanovené body bychom začali tedy projednávat ihned. Tolik ke čtvrtku tohoto týdne.

Na závěr bych vám chtěl sdělit, že jsem na žádost poslaneckého klubu ODS svolal na úterý 17. února ve 14 hodin 49. schůzi Poslanecké sněmovny. Po projednání jejího pořadu bychom se vrátili k přerušené 48. schůzi Poslanecké sněmovny a v 18 hodin bychom zahájili přerušenou 46. schůzi Poslanecké sněmovny týkající se Lisabonské smlouvy.

To je z mé strany vše. Dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými body 24, 27, 28, a jestli bude schválen, bodem 8, a dále budeme pokračovat body ze schváleného programu.

A nyní jsou do rozpravy přihlášeni - mám tady dvě přednostní práva - pan předseda klubu ČSSD Sobotka, poté pan ministr Langer. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, bych navrhl několik změn programu.

Na základě toho, že předseda Poslanecké sněmovny zařadil do programu této schůze návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která se vrátila ze Senátu, jedná se o tisk 504, navrhuji, aby tento bod byl pevně zařazen na středu 18. 2. jako první bod odpoledne. To je tedy jeden návrh.

Druhý návrh - navrhuji, aby se třetí čtení novely zákona o spotřební dani, tisk č. 538, zařadil jako druhý bod ve středu 18. 2. odpoledne. To je druhý návrh.

Třetí návrh - navrhuji, aby se třetí čtení zákona o DPH, což je tisk č. 605, navrhl na středu 18. 2. jako třetí bod odpoledne.

A dále navrhuji vypustit body 44, 45 a 55 z programu schůze.

Chtěl bych požádat, aby se o každém tomto návrhu hlasovalo zvlášť. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane předsedo. Dále vystoupí pan premiér Topolánek. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já chci, aby zaznělo zcela jasně, jaký je důvod návrhu Bohuslava Sobotky: Nejenom že vás nebudeme párovat díky vašim povinnostem v Bruselu a Evropské unii, ale budeme úmyslně na tu dobu, kdy víme, že jste pryč, zařazovat body, které jsou kontroverzní.

Já vám děkuji, pane poslanče!

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére Nyní vystoupí pan ministr Langer, připraví se pan ministr Gandalovič. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pane předsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych požádat o zařazení jako dnes 6. a 7. bodu dva návrhy zákonů, které mají ryze technický charakter, nicméně jsou důležité z pohledu lhůt, kdy by měly nabýt účinnosti. Je to bod č. 40, kterým je vládní návrh zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji, a bod č. 49, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2004 Sb., o archívní a spisové službě.

Chtěl bych velmi požádat kolegyně a kolegy o podporu zařazení těchto bodů. Zdůrazňuji, že jsou to body resp. návrhy zákonů, které mají skutečně technický charakter, u kterých nás tlačí lhůta, kdy by měly nabýt účinnosti. Děkuji vám za pochopení a za podporu mého procedurálního návrhu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP